UZ.271.4.3.2016 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   101.905 KB

UZ.271.6.2016 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu. - ogłoszenie o zamówieniu

UZ.271.4.3.2016 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UZ.271.4.2.2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - informacja o otwarciu ofert

Załączniki
Informacja o otwarciu ofert   15.667 KB

UZ.271.5.2016 - ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - ogłoszenie o zamówieniu

UZ.271.4.1.2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia"

Załączniki
Odpowiedzi na pytania   80.066 KB
Modyfikacja treści SIWZ   62.279 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   159.954 KB

UZ.271.4.2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice - ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki
ogłoszenie   160.662 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   774.594 KB
wzór formularz ofertowy   25.867 KB
uchwała XIII 81 2016   343.659 KB
uchwała XV 90 2016   213.957 KB
mapa I   126.968 KB
mapa II   131.868 KB
mapa III   234.645 KB
mapa IV   351.202 KB
mapa V   277.014 KB
mapa VI   235.278 KB
mapa VII   386.230 KB
mapa VIII   249.111 KB
mapa IX   289.028 KB
wykaz pojemników   13.069 KB