główna zawartość
artykuł nr 1

UZ.271.2.2018 - Informacja o wyborze...

UZ.271.2.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia i przemurowania kominów budynku OSP w Ludwinowie w ramach projektu - Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury

artykuł nr 2

UZ.271.5.2018 Zapytanie ofertowe na sprawowanie...

UZ.271.5.2018 Zapytanie ofertowe na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn:"Przebudowa dróg gminnych:ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 762 m" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

UZ.271.2.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty...

UZ.271.2.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia i przemurowania kominów budynku OSP w Ludwinowie w ramach projektu - Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury

artykuł nr 4

UZ.271.5.2018 Zapytanie ofertowe na sprawowanie...

UZ.271.5.2018 Zapytanie ofertowe na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn:"Przebudowa dróg gminnych:ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 762 m".

artykuł nr 5

UZ.271.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty...

UZ.271.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej DEMONTAŻ I UNIESZKODLIWIENIE PŁYT AZBESTOWYCH Z BUDYNKU OSP W LUDWINOWIE - Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert