ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w...

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w...

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w...

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zbiorcze zestawienie ofert

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w...

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w...

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zapytanie ofertowe

ZI.271.2.1.2019.AT - Przeprowadzenie usługi audytu...

ZI.271.2.1.2019.AT - Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w okresie od 1.03.2019r. do 31.05.2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZI.271.2.1.2019.AT - Przeprowadzenie usługi audytu...

ZI.271.2.1.2019.AT - Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w okresie od 1.03.2019r. do 31.05.2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - odpowiedzi na pytania

ZI.271.2.1.2019.AT - Przeprowadzenie usługi audytu...

ZI.271.2.1.2019.AT – Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w okresie od 1.03.2019r. do 31.05.2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – zapytanie ofertowe