Ogłoszenie dotyczące dostosowania pojemników na odpady do nowych zasad segregacji

Załączniki
Załącznik   103.753 KB

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowch rok 2019

Załączniki
Załącznik   71.096 KB

Harmonogram wywozu odpadów rok 2019

Harmonogram wywozu odpadów rok 2019