Rejestr zmian dokumentu ID = 1131

1. Data: 2019-02-08 11:04
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.
Wykonanie: Kamil Barczok
2. Data: 2011-05-31 10:54
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.
Wykonanie: Kamil Barczok
3. Data: 2011-05-31 10:53
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.
Wykonanie: Kamil Barczok
4. Data: 2011-05-31 10:52
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.
Wykonanie: Kamil Barczok

powrót