Rejestr zmian dokumentu ID = 1806

1. Data: 2019-02-08 11:08
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Wójta Gminy Łubnice w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
Wykonanie: Kamil Barczok
2. Data: 2015-05-29 14:36
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Łubnice w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
Wykonanie: Anna Zych
3. Data: 2015-05-29 14:35
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Łubnice w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
Wykonanie: Anna Zych

powrót