główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019