główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (11 marca 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXVI 133 201351 KB