główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (25 września 2015 r.)

Załączniki:
uchwała VIII 37 201535 KB