główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnicena lata 2019-2027