główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/131/2013 z dnia 11 marca 2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łubnice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne