główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020