główna zawartość
artykuł nr 1

ZI.271.2.2.2020.EB - Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Łubnicach - unieważnienie postępowania

 

  Łubnice, dnia 31 stycznia 2020r.

Znak sprawy: ZI.271.2.2.2020.EB 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Łubnicach.”

 

 

Zamawiający Wójt Gminy Łubnice, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdz. X pkt 1 – Zapytania ofertowego nr ZI.271.2.2.2020.EB Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Łubnicach, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Z up. Wójta Gminy

Ewa Borkowska

Sekretarz Gminy