główna zawartość
artykuł nr 1

ZI.271.2.1.2020.EB - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Łubnicach - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

Łubnice, dnia 31 stycznia 2020r. 

ZI.271.2.1.2020.EB

 

Protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

w procedurze rozeznania cenowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro

 

 

  1. Nazwa zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Łubnicach”
  2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: Gmina Łubnice.
  3. Rodzaj zamówienia: dostawy
  4. Forma i sposób upublicznienia informacji o zamówieniu: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice, strona internetowa w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  5. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15 stycznia 2020r. do godziny 12:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 ofert cenowych:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Podsumowanie

1

2

3

4

5

1

ARTON Stusio Sp. J.

ul. Piłsudskiego 3F

95-200 Pabianice

24 348,50 zł

 

2

PAPIER SERWIS

Krzysztof Stępień

ul. Wodna 8a

98-300 Wieluń  

15 094,94 zł

Oferta odrzucona

3

MITECH

Miłosz Bożek

ul. W. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

35 157,30 zł

 

 

4

TOM-DOM

Tomasz Mielcarek

ul. Teklinowska 56

98-400 Wieruszów

39 790,30 zł

 

5

SEVEN Agencja

Jarosław Skiba

 

63-600 Kępno

ul. Wrocławska 5

22 690,46 zł

Najniższa cena

 

Powyższe oferty wpłynęły w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie i spełniły warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 na podstawie rozdz. X pkt 5 – Zapytania ofertowego nr ZI.271.2.1.2020.EB, z uwagi na fakt, iż złożona oferta nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i warunkom realizacji zamówienia opisanym w niniejszym zaproszeniu.

Pozostałe oferty oceniono na podstawie kryterium najniższej ceny. Stwierdzono, że najniższą cenę za realizację zamówienia zaoferował:

SEVEN Agencja Jarosław Skiba, 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 5

Cena oferty brutto: 22 690,46 zł

 

Załączniki do protokołu:

  1. Dokumentacja z postępowania,
  2. Oferty Wykonawców, 5 kpl  

 

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek