główna zawartość
artykuł nr 1

ZI.271.2.1.2020.EB - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Łubnicach - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łubnice, dnia 4 lutego 2020r. 

ZI.271.2.1.2020.EB

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Łubnicach”

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SEVEN Agencja Jarosław Skiba, 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 5

 

UZASADNIENIE WYBORU

Oferta o najniższej cenie za wykonanie zadania pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Łubnicach”.

Ponadto informujemy, iż ww. Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy na wykonanie usługi.

 

 

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek