główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-02-28 12:52
Dział: Druki do pobrania » Wycięcie drzewa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja- gospodarowanie odpadami
Wykonanie: Ewa Borkowska
2. Data: 2020-02-28 12:52
Dział: Druki do pobrania » Wycięcie drzewa
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja- gospodarowanie odpadami
Wykonanie: Ewa Borkowska
3. Data: 2020-02-25 10:04
Dział: Druki do pobrania » Wycięcie drzewa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu
Wykonanie: Ewa Borkowska
4. Data: 2020-02-25 10:04
Dział: Druki do pobrania » Wycięcie drzewa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu
Wykonanie: Ewa Borkowska
5. Data: 2020-02-25 09:52
Dział: Druki do pobrania » Wycięcie drzewa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW
Wykonanie: Ewa Borkowska
6. Data: 2020-02-25 09:51
Dział: Druki do pobrania » Wycięcie drzewa
Opis zmian: dodanie artykułu: ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW
Wykonanie: Ewa Borkowska
7. Data: 2020-02-24 16:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2020r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
8. Data: 2020-02-24 16:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
9. Data: 2020-02-24 16:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
10. Data: 2020-02-24 16:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
11. Data: 2020-02-24 16:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
12. Data: 2020-02-24 16:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
13. Data: 2020-02-24 16:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
14. Data: 2020-02-24 16:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
15. Data: 2020-02-24 16:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
16. Data: 2020-02-24 16:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
17. Data: 2020-02-24 16:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2020-02-24 16:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2020-02-24 16:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2020-02-24 16:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2020-02-18 10:05
Dział: Urząd » Wybory » Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
22. Data: 2020-02-13 15:42
Dział: Prawo Lokalne » Urzędowy wykaz ulic
Opis zmian: dodanie artykułu: AAA
Wykonanie: Ewa Borkowska
23. Data: 2020-02-13 07:25
Dział: Urząd » Rejestry, ewidencje » Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji
Wykonanie: Ewa Borkowska
24. Data: 2020-02-13 07:22
Dział: Urząd » Rejestry, ewidencje » Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji
Wykonanie: Ewa Borkowska
25. Data: 2020-02-12 12:37
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
26. Data: 2020-02-12 09:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
27. Data: 2020-02-12 09:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
28. Data: 2020-02-12 09:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2020-02-11 15:01
Dział: Urząd » Wybory » Wybory samorządowe 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły wyników głosowania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2020-02-11 15:01
Dział: Urząd » Wybory » Wybory samorządowe 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły wyników głosowania
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek