główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-10-26 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice - odpowiedzi na pytania .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zaktualizowany załącznik nr 6 do siwz projekt umowy
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
2. Data: 2020-10-26 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice - odpowiedzi na pytania .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zaktualizowaną SIWZ
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
3. Data: 2020-10-26 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice - odpowiedzi na pytania .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
4. Data: 2020-10-26 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice - odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
5. Data: 2020-10-26 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021 - zapytanie ofertowe .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Załącznik nr 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
6. Data: 2020-10-26 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021 - zapytanie ofertowe .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Załącznik nr 3 formularz ofertowy
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
7. Data: 2020-10-26 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021 - zapytanie ofertowe .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Załącznik nr 2 wzór umowy
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
8. Data: 2020-10-26 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021 - zapytanie ofertowe .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Załącznik nr 1 wykaz dróg gminnych
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
9. Data: 2020-10-26 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021 - zapytanie ofertowe .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
10. Data: 2020-10-26 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
11. Data: 2020-10-23 13:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
Wykonanie: Ewa Borkowska
12. Data: 2020-10-23 13:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
Wykonanie: Ewa Borkowska
13. Data: 2020-10-23 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
Wykonanie: Ewa Borkowska
14. Data: 2020-10-21 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
15. Data: 2020-10-21 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
16. Data: 2020-10-21 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Dzietrzkowicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
17. Data: 2020-10-21 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Dzietrzkowicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2020-10-21 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2020-10-21 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2020-10-21 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2020-10-21 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
22. Data: 2020-10-21 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
23. Data: 2020-10-21 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
24. Data: 2020-10-21 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
25. Data: 2020-10-21 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
26. Data: 2020-10-21 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
27. Data: 2020-10-21 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
28. Data: 2020-10-21 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2020-10-21 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2020-10-21 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek