główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-04-03 13:33
Dział: Petycje » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
2. Data: 2020-04-03 13:32
Dział: Petycje » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
3. Data: 2020-04-03 08:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
4. Data: 2020-04-03 08:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
5. Data: 2020-03-31 13:28
Dział: Urząd » Wybory » Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia
Wykonanie: Ewa Borkowska
6. Data: 2020-03-30 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
7. Data: 2020-03-30 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę + zał
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
8. Data: 2020-03-30 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
9. Data: 2020-03-30 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
10. Data: 2020-03-30 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
11. Data: 2020-03-30 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę + zał
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
12. Data: 2020-03-30 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
13. Data: 2020-03-30 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
14. Data: 2020-03-30 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
15. Data: 2020-03-30 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
16. Data: 2020-03-30 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
17. Data: 2020-03-30 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2020-03-30 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2020-03-30 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę + zał
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2020-03-30 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2020-03-30 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
22. Data: 2020-03-30 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
23. Data: 2020-03-30 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
24. Data: 2020-03-30 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
25. Data: 2020-03-30 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
26. Data: 2020-03-30 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
27. Data: 2020-03-30 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
28. Data: 2020-03-30 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2020-03-30 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2020-03-30 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę + zał
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek