Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-09-18 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 18.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji znak: 6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego z latarniami na działkach nr ewid. 195, 213, 215, 1453(obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
2. Data: 2017-09-18 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 18.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji znak: 6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego z latarniami na działkach nr ewid. 195, 213, 215, 1453(obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
3. Data: 2017-09-18 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 18.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji znak: 6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego z latarniami na działkach nr ewid. 195, 213, 215, 1453(obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
4. Data: 2017-09-18 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 18.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji znak: 6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego z latarniami na działkach nr ewid. 195, 213, 215, 1453(obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
5. Data: 2017-09-15 12:07
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (05.09.2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
6. Data: 2017-09-15 12:06
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (05.09.2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
7. Data: 2017-09-15 12:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (05.09.2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
8. Data: 2017-09-15 12:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (05.09.2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
9. Data: 2017-09-15 12:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska (05.09.2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
10. Data: 2017-09-15 11:58
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska (05.09.2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›