Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-05-21 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
2. Data: 2018-05-21 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
3. Data: 2018-05-21 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
4. Data: 2018-05-21 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
5. Data: 2018-05-21 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
6. Data: 2018-05-21 13:58
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
7. Data: 2018-05-21 13:58
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
8. Data: 2018-05-21 13:57
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykonanie: Joanna Świątczak
9. Data: 2018-05-15 08:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 > UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice
Opis zmian: dodanie artykułu: UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Joanna Świątczak
10. Data: 2018-05-15 08:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 > UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Joanna Świątczak

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›