główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-28 09:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 10.06.2019r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
2. Data: 2020-01-28 09:09
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 10.06.2019r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
3. Data: 2020-01-28 09:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 10.06.2019r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
4. Data: 2020-01-28 09:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 10.06.2019r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
5. Data: 2020-01-28 09:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 10.06.2019r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
6. Data: 2020-01-28 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy w Łubnicach w dniu 20 grudnia 2019r. na uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr VII/26/2011 z dnia 18 maja 2011r. roku w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wraz z odpowiedzią na skargę
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
7. Data: 2020-01-28 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy w Łubnicach w dniu 20 grudnia 2019r. na uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr VII/26/2011 z dnia 18 maja 2011r. roku w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wraz z odpowiedzią na skargę
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
8. Data: 2020-01-28 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy w Łubnicach w dniu 20 grudnia 2019r. na uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr VII/26/2011 z dnia 18 maja 2011r. roku w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wraz z odpowiedzią na skargę
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
9. Data: 2020-01-28 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy w Łubnicach w dniu 20 grudnia 2019r. na uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr VII/26/2011 z dnia 18 maja 2011r. roku w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wraz z odpowiedzią na skargę
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
10. Data: 2020-01-28 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
11. Data: 2020-01-28 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
12. Data: 2020-01-28 07:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
13. Data: 2020-01-28 07:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
14. Data: 2020-01-28 07:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
15. Data: 2020-01-28 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
16. Data: 2020-01-28 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
17. Data: 2020-01-28 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2020-01-28 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2020-01-28 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2020-01-28 07:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2020-01-28 07:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
22. Data: 2020-01-28 07:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
23. Data: 2020-01-28 07:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
24. Data: 2020-01-28 07:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
25. Data: 2020-01-28 07:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
26. Data: 2020-01-28 07:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
27. Data: 2020-01-28 07:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
28. Data: 2020-01-28 07:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2020-01-27 17:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2019.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2020-01-27 16:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2019
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek