główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-05-06 13:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa Komisja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.05.2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zwiadom. o posiedzeniu
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
2. Data: 2021-05-06 13:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa Komisja
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.05.2021 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
3. Data: 2021-05-05 10:37
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Kalendarium
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2018 - 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano daty posiedzeń
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
4. Data: 2021-05-05 08:03
Dział: Raport o stanie gminy » Raport za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf. dot. posiedzenia
Wykonanie: Ewa Borkowska
5. Data: 2021-05-05 08:02
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa Komisja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 06.05.2021 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
6. Data: 2021-05-05 07:43
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa Komisja
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 06.05.2021 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
7. Data: 2021-04-30 12:30
Dział: Ochrona Środowiska » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami za rok 2020
Wykonanie: Tomasz Kostrzewa
8. Data: 2021-04-30 11:00
Dział: Ochrona Środowiska » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami 2021r
Wykonanie: Kamil Barczok
9. Data: 2021-04-30 11:00
Dział: Ochrona Środowiska » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami 2021r
Wykonanie: Kamil Barczok
10. Data: 2021-04-30 10:59
Dział: Ochrona Środowiska » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami 2021r
Wykonanie: Kamil Barczok
11. Data: 2021-04-29 13:20
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
12. Data: 2021-04-29 13:19
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
13. Data: 2021-04-29 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy.
Wykonanie: Patrycja Galińska
14. Data: 2021-04-29 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy..
Dodatkowy opis redaktora: załączono plik
Wykonanie: Patrycja Galińska
15. Data: 2021-04-29 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy..
Dodatkowy opis redaktora: załączono plik
Wykonanie: Patrycja Galińska
16. Data: 2021-04-29 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy.
Wykonanie: Patrycja Galińska
17. Data: 2021-04-29 13:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia Gospodyń "POD LIPĄ" w Kolonii Dzietrzkowice.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2021-04-29 13:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia Gospodyń "POD LIPĄ" w Kolonii Dzietrzkowice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2021-04-28 14:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 12/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do ochrony środowiska
Wykonanie: Ewa Borkowska
20. Data: 2021-04-28 14:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 12/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do ochrony środowiska
Wykonanie: Ewa Borkowska
21. Data: 2021-04-28 14:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: 12/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do ochrony środowiska
Wykonanie: Ewa Borkowska
22. Data: 2021-04-28 14:00
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 11/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds ochrony środowiska
Wykonanie: Ewa Borkowska
23. Data: 2021-04-28 13:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 11/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds ochrony środowiska
Wykonanie: Ewa Borkowska
24. Data: 2021-04-28 13:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: 11/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds ochrony środowiska
Wykonanie: Ewa Borkowska
25. Data: 2021-04-28 13:53
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 10/2021 w sprawie zmiany zarządzenia 14b/2018 dotyczącego wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Ewa Borkowska
26. Data: 2021-04-28 13:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 10/2021 w sprawie zmiany zarządzenia 14b/2018 dotyczącego wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Ewa Borkowska
27. Data: 2021-04-28 13:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: 10/2021 w sprawie zmiany zarządzenia 14b/2018 dotyczącego wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Ewa Borkowska
28. Data: 2021-04-28 13:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 9/2021 w sprawie powołania Pionu Informacji Niejawnych
Wykonanie: Ewa Borkowska
29. Data: 2021-04-28 13:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: 9/2021 w sprawie powołania Pionu Informacji Niejawnych
Wykonanie: Ewa Borkowska
30. Data: 2021-04-28 13:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: 8/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w
Wykonanie: Ewa Borkowska