główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-08-04 10:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.4.2020.AT - Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
2. Data: 2020-08-04 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.2.4.2020.AT - Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
3. Data: 2020-08-03 16:42
Dział: Inne » Praca » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Ewa Borkowska
4. Data: 2020-08-03 16:41
Dział: Inne » Praca » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Ewa Borkowska
5. Data: 2020-08-03 16:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.4.2020.AT - Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załącznik protokół otwarcia
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
6. Data: 2020-08-03 16:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.2.4.2020.AT - Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
7. Data: 2020-07-29 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwały
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
8. Data: 2020-07-29 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
9. Data: 2020-07-29 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
10. Data: 2020-07-29 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 3017)
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
11. Data: 2020-07-29 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 3017)
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
12. Data: 2020-07-29 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 3017)
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
13. Data: 2020-07-29 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
14. Data: 2020-07-29 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
15. Data: 2020-07-29 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
16. Data: 2020-07-29 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
17. Data: 2020-07-29 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2020-07-29 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2020-07-29 12:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2020-07-29 12:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2020-07-29 12:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
22. Data: 2020-07-29 12:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
23. Data: 2020-07-29 12:37
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
24. Data: 2020-07-29 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
25. Data: 2020-07-29 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 3017)
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
26. Data: 2020-07-29 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
27. Data: 2020-07-29 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
28. Data: 2020-07-27 16:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2020-07-27 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z działalności Wójta Gminy Łubnice w okresie między sesjami od 26.06. do 22.07.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2020-07-27 12:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z działalności Wójta Gminy Łubnice w okresie między sesjami od 26.06. do 22.07.2020 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek