Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-11-15 13:44
Dział: Inne > Ogłoszenia > Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łubnicach (15 listopada 2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
2. Data: 2017-11-15 13:44
Dział: Inne > Ogłoszenia > Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łubnicach (15 listopada 2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
3. Data: 2017-11-15 13:34
Dział: Inne > Ogłoszenia > Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łubnicach (15 listopada 2017 r.)
Wykonanie: Anna Zych
4. Data: 2017-11-06 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UZ.271.2.2017 - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska" - ogłoszenie
Wykonanie: Anna Zych
5. Data: 2017-11-02 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UZ.271.1.2017 - ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018
Wykonanie: Anna Zych
6. Data: 2017-10-31 12:39
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji napowietrznej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
7. Data: 2017-10-31 12:37
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji napowietrznej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
8. Data: 2017-10-31 12:36
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji napowietrznej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
9. Data: 2017-10-31 12:36
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji napowietrznej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych
10. Data: 2017-10-31 12:34
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji napowietrznej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice
Wykonanie: Anna Zych

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›