Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-07-16 15:16
Dział: Inne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.
Wykonanie: Joanna Świątczak
2. Data: 2018-07-16 15:16
Dział: Inne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.
Wykonanie: Joanna Świątczak
3. Data: 2018-07-16 15:15
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.
Wykonanie: Joanna Świątczak
4. Data: 2018-07-16 15:15
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.
Wykonanie: Joanna Świątczak
5. Data: 2018-07-09 13:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: W sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjnym przy ulicy gen. Sikorskiego 102 w Łubnicach
Wykonanie: Marta Machynia
6. Data: 2018-07-09 13:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: W sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjnym przy ulicy gen. Sikorskiego 102 w Łubnicach
Wykonanie: Marta Machynia
7. Data: 2018-07-09 12:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: W sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice
Wykonanie: Marta Machynia
8. Data: 2018-07-09 12:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: W sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice
Wykonanie: Marta Machynia
9. Data: 2018-07-09 12:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/158/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin - ul. Wieluńska"
Wykonanie: Marta Machynia
10. Data: 2018-07-09 12:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/158/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin - ul. Wieluńska"
Wykonanie: Marta Machynia

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›