Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-03-16 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Łubnicach .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaącznik
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
2. Data: 2018-03-14 13:12
Dział: Organy > Samodzielne stanowiska merytoryczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko d/s oświaty, kadr, ochrony zabytków, współpracy z organizacjami pozarządowymi, mgr Monika Konarska,inspektor
Wykonanie: Kamil Barczok
3. Data: 2018-03-14 13:12
Dział: Organy > Samodzielne stanowiska merytoryczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko d/s obsługi Rady, Samorządu, patologii społecznej, sejmiku samorządowego, BIP, wyborów.
Wykonanie: Kamil Barczok
4. Data: 2018-03-09 14:43
Dział: Inne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.
Wykonanie: Rada Gminy
5. Data: 2018-03-09 14:43
Dział: Inne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Rada Gminy
6. Data: 2018-03-09 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.
Wykonanie: Rada Gminy
7. Data: 2018-03-09 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcia stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.
Wykonanie: Rada Gminy
8. Data: 2018-03-09 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcia stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.
Wykonanie: Rada Gminy
9. Data: 2018-03-07 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
10. Data: 2018-03-07 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›