główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-11-14 14:50
Dział: Organy » Wójt Gminy » Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2019r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
2. Data: 2019-11-14 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załącznik - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
3. Data: 2019-11-14 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
4. Data: 2019-11-14 06:18
Dział: RODO » Klauzule
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Kamil Barczok
5. Data: 2019-11-14 06:16
Dział: RODO » Klauzule
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Kamil Barczok
6. Data: 2019-11-13 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono załączniki
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
7. Data: 2019-11-13 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
8. Data: 2019-11-13 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
9. Data: 2019-11-13 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
10. Data: 2019-11-13 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
11. Data: 2019-11-13 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
12. Data: 2019-11-13 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
13. Data: 2019-11-13 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.4.2019.AS - Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Łubnice wraz z fotorejestracją pasa drogowego - Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
14. Data: 2019-11-13 08:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.4.2019.AS - Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Łubnice wraz z fotorejestracją pasa drogowego - Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
15. Data: 2019-11-13 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.4.2019.AS - Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Łubnice wraz z fotorejestracją pasa drogowego
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
16. Data: 2019-11-13 07:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.3.2019.AT - Zakup, dostawa i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
17. Data: 2019-11-13 07:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.3.2019.AT - Zakup, dostawa i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
18. Data: 2019-11-13 07:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.2.3.2019.AT - Zakup, dostawa i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie - zbiorcze zestawienie ofert
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
19. Data: 2019-11-12 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Geodezyjne wytyczenie granic drogi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2019-11-12 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Geodezyjne wytyczenie granic drogi
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2019-11-08 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
22. Data: 2019-11-08 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
23. Data: 2019-11-06 13:54
Dział: Inne » Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 06.11.2019 r. znak: 76220.1.47.2019
Wykonanie: Aleksandra Strąg
24. Data: 2019-11-06 13:53
Dział: Inne » Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 06.11.2019 r. znak: 76220.1.47.2019
Wykonanie: Aleksandra Strąg
25. Data: 2019-11-06 13:51
Dział: Inne » Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 06.11.2019 r. znak: 76220.1.47.2019
Wykonanie: Aleksandra Strąg
26. Data: 2019-11-06 13:50
Dział: Inne » Ochrona Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 06.11.2019 r. znak: 76220.1.47.2019
Wykonanie: Aleksandra Strąg
27. Data: 2019-11-04 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
28. Data: 2019-11-04 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Gminy » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 września 2019 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2019-10-31 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2019-10-31 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek