główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 122841
   Godziny urzędowania 6605
   Organizacja urzędu 8754
     Struktura organizacyjna 7344
     stanowiska w urzędzie 12958
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1905
     Kierownik USC 4176
    ›    Dowody osobiste 1926
    ›    Zawieranie małżeństw 1117
    ›    Rejestracja zgonów 991
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 1129
    ›    Ewidencja ludności 2534
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Łubnice 68
   Rejestry, ewidencje 456
     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 125
   Aktualności 37271
   Jednostki organizacyjne 4524
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1799
    ›    Kontakt 1447
    ›    Kierownictwo 1340
     Oświata 282
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 443
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 377
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 1349
     Gmina Biblioteka Publiczna 1708
    ›    Ewidencje i rejestry 847
Organy
   Wójt Gminy 7559
     Kompetencje 1860
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4413
    ›    Rok 2013 1224
    ›    Rok 2018 299
    ›    Rok 2019 657
    ›    Rok 2020 342
    ›    Rok 2021 32
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 272
    ›    Rok 2019 728
    ›    Rok 2020 656
    ›    Rok 2021 28
     Zarządzenia 6291
    ›    Rok 2019 2383
    ›    Rok 2018 2476
    ›    Rok 2020 1169
    ›    Rok 2021 121
   Sekretarz 5512
   Skarbnik 4302
   Rada Gminy 6020
     Przewodniczący Rady 2417
     Skład Rady 3204
     Regulamin 1389
     Kompetencje 1428
     Sesje, posiedzenia Komisji 2481
    ›    Kalendarium 1946
    ›    Najbliższa sesja 3860
    ›    Najbliższa Komisja 1909
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1638
   Komisje Rady 3698
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1600
    ›    Skład osobowy 1245
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1920
     Komisja Rewizyjna 1470
    ›    Skład osobowy 1069
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2066
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1381
    ›    Skład osobowy 1143
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1801
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 283
    ›    Skład osobowy 301
    ›    Plan pracy 277
   Sołectwa 613
     Sołtysi Gminy Łubnice 703
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 354
     Ogłoszenia sołeckie 261
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2780
   Statut 4671
   Projekty Uchwał 677
     Rok 2021 34
    ›    I kwartał 76
    ›    II kwartał 24
    ›    III kwartał 27
    ›    IV kwartał 25
     Rok 2020 253
    ›    I kwartał 438
    ›    II kwartał 571
    ›    III kwartał 220
    ›    IV kwartał 549
     Rok 2019 375
    ›    I kwartał 1247
    ›    II kwartał 837
    ›    III kwartał 530
    ›    IV kwartał 1270
   Uchwały 7131
     Rok 2021 93
    ›    I kwartał 158
    ›    II kwartał 38
    ›    III kwartał 29
    ›    IV kwartał 33
     Rok 2020 760
    ›    I kwartał 825
    ›    II kwartał 842
    ›    III kwartał 375
    ›    IV kwartał 1057
     Rok 2019 1125
    ›    I kwartał 2069
    ›    II kwartał 1292
    ›    III kwartał 850
    ›    IV kwartał 1936
     Rok 2018 1572
    ›    I kwartał 1667
    ›    II kwartał 1273
    ›    III kwartał 1253
    ›    IV kwartał 3000
     Rok 2017 957
    ›    I kwartał 1557
    ›    II Kwartał 864
    ›    III kwartał 851
    ›    IV Kwartał 1686
     Rok 2016 932
    ›    I kwartał 1343
    ›    II kwartał 980
    ›    III kwartał 1438
    ›    IV kwartał 2297
     Rok 2015 1102
    ›    I kwartał 1543
    ›    II kwartał 924
    ›    III kwartał 1503
    ›    IV kwartał 2155
     Rok 2014 937
    ›    I kwartał 1497
    ›    II kwartał 1531
    ›    III kwartał 806
    ›    IV kwartał 2008
     Rok 2013 1186
    ›    I kwartał 2102
    ›    II kwartał 2022
    ›    III kwartał 886
    ›    IV kwartał 2413
     Rok 2012 1005
    ›    I kwartał 1805
    ›    II kwartał 1870
    ›    III kwartał 1279
    ›    IV kwartał 2643
    ›    II kwartał 4663
    ›    I kwartał 1729
     Rok 2011 1187
    ›    III kwartał 1119
    ›    IV kwartał 3041
     rok 2010 1083
    ›    I kwartał 2599
    ›    II kwartał 1976
    ›    III kwartał 869
    ›    IV kwartał 2526
    ›    I kwartał 1827
     rok 2009 1132
    ›    II kwartał 3239
    ›    III kwartał 2068
    ›    IV kwartał 3081
     rok 2008 1287
    ›    I kwartał 3263
    ›    II kwartał 868
    ›    III kwartał 1458
    ›    IV kwartał 3040
     rok 2007 1248
    ›    I kwartał 2905
    ›    II kwartał 3016
     rok 2006 1098
    ›    I kwartał 1204
    ›    II kwartał 2135
    ›    III kwartał 1690
    ›    IV kwartał 2738
     Rok 2005 1302
    ›    I Kwartał 2834
    ›    II kwartał 2713
     Rok 2004 1233
    ›    IV Kwartał 1183
    ›    II Kwartał 943
     Rok 2003 1200
    ›    I Kwartał 1072
    ›    II Kwartał 1055
    ›    III Kwartał 899
    ›    IV Kwartał 938
     Rok 2002 1156
    ›    I Kwartał 803
    ›    II Kwartał 787
    ›    III Kwartał 897
    ›    IV Kwartał 805
     Rok 2001 1183
    ›    I kwartał 795
    ›    II kwartał 823
   Protokoły z sesji Rady Gminy 754
     2021 10
     2020 309
     2019 624
      2018 303
   Urzędowy wykaz ulic 736
   Podatki i opłaty lokalne 5023
     Podatek od nieruchomości 3717
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 250
     Podatek od środków transportowych 2406
     Podatek rolny 2664
     Podatek leśny 1415
     Opłata targowa 1356
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 2089
    ›    Rok 2003 813
    ›    Rok 2002 771
    ›    Rok 2004 703
    ›    Rok 2005 641
    ›    Rok 2006 638
    ›    Rok 2007 627
    ›    Rok 2008 810
   Strategia rozwoju 3579
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1915
   Zagospodarowanie przestrzenne 5676
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1729
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2037
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2455
    ›    rok 2006 2787
    ›    rok 2007 2488
    ›    rok 2005 1985
    ›    rok 2004 1997
    ›    rok 2003 1401
    ›    rok 2008 1653
    ›    Rok 2014 2815
    ›    ROK 2015 658
    ›    Rok 2016 2876
    ›    Rok 2017 2244
    ›    Rok 2018 1190
    ›    Rok 2019 851
     Zarządzenia, obwieszczenia 228
    ›    Rok 2020 205
    ›    Rok 2021 60
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 8351
     Rok 2021 4135
     Rok 2020 13810
     Rok 2019 17762
     Rok 2018 15700
     Rok 2017 13052
     Rok 2016 3454
     Rok 2015 37177
   Ogłoszenia Przetargów 34417
     Rok 2020 6198
    ›    ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice 294
    ›    ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł 163
     Rok 2019 17170
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 2167
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 695
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 598
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 620
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 354
     Rok 2018 25867
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 814
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 564
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 834
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 540
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 620
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 529
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 389
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 560
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 456
     Rok 2017 13308
     Rok 2016 3413
     Rok 2015 40179
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 826
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 816
     Rok 2014 11627
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3781
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 869
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 1124
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 1125
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1210
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 884
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 1026
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 957
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1186
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 961
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1684
     Rok 2013 4051
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1488
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 954
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 1041
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1461
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1297
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 1107
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1176
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1208
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1176
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1222
     Rok 2012 7253
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1671
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 4126
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1260
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1134
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 2112
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1650
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1656
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1393
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2427
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1248
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 936
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1658
     Rok 2011 13879
     Rok 2010 23818
     Rok 2009 22148
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 73
Druki do pobrania
   Wycięcie drzewa 438
   Deklaracja śmieci 446
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 197
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 210
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 193
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 214
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 221
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 199
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 202
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 235
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 200
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 169
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 160
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 176
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 174
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 155
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 202
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 209
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 158
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 211
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 218
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 240
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 236
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 226
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 220
    ›    Podział nieruchomości 233
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 252
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 218
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 231
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 226
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 207
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 197
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 177
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 192
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 158
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 173
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 171
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 168
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 303
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 212
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 207
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 211
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 216
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 198
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 210
    ›    opłata skarbowa 210
Ochrona Środowiska
   ODPADY 2827
   AZBEST 2333
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 796
   Rejestr Działalności Regulowanej 114
   Ogłoszenia 6777
   WFOŚiGW Łódź 1777
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 257
Raport o stanie gminy
   Raport za rok 2020 19
   Raport za rok 2019 285
   Raport za rok 2018. 427
   Audyt za Rok 2017-2018 384
Nieodpłatna Pomoc Prawna
   Informacje 217
Transmisja Obrad Rady Gminy
   Transmisje 923
   Klauzule 838
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1406
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1046
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 789
   Wybory samorządowe 2018 6906
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8835
     Wybory Sejm i Senat 2015 7929
   Praca 24193
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2021r. 414
   Inwestycje Unia Europejska 3822
      inwestycje Rok 2018 231
     ZPORR 1247
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2217
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2366
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 2029
     Rok 2014 528
     Rok 2013 752
     Rok 2012 907
     PROW 2007 - 2013 885
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 1016
     RPO WŁ 2007 -2013 812
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 831
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2781
     Rok 2021 3
     Rok 2020 114
     Rok 2019 205
     Rok 2018 228
     Rok 2017 311
     Rok 2016 256
     Rok 2015 250
     Rok 2014 1423
     Rok 2013 718
     Rok 2012 828
     Rok 2011 1731
   Organizacje pozarządowe 2634
     Kluby sportowe 1273
    ›    LKS "START" - Łubnice 1444
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 1108
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 1131
     Infrastruktura 1229
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1055
    ›    Stan elektryfikacji 871
    ›    Stan telefonizacji 838
    ›    Stan gospodarki komunalnej 887
    ›    Drogi 1030
     Oferty 1569
   Oświadczenia majątkowe 7001
     Wójt 2551
    ›    Henryk Ciosek 4069
    ›    Michał Pazek 862
     Rada Gminy 2770
    ›    2013 1795
    ›    2014 1435
    ›    2014 koniec kadencji 1544
    ›    2014 Nowa Rada 1621
    ›    2015 1598
    ›    2016 1651
    ›    2017 760
    ›    2018 552
    ›    2018 koniec kadencji 574
    ›    2018 Nowa Rada 600
    ›    2019 628
    ›    2020 374
    ›    2021 37
     Urząd 5350
    ›    2020 282
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 7363
    ›    2020 188
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1963
   Redakcja Biuletynu 3028
   Zgromadzenia 1178
   Deklaracja dostępności 82
RODO
   Klauzule 307
Petycje
   2021 65
   2020 279
   2019 314
Pomoc Publiczna
   Sprawozdania z pomocy publicznej 27
     2020 17
Łączna liczba odwiedzin:1114104