główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 112738
   Godziny urzędowania 6246
   Organizacja urzędu 8115
     Struktura organizacyjna 6936
     stanowiska merytoryczne 11359
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1738
     Kierownik USC 3683
    ›    Dowody osobiste 1714
    ›    Zawieranie małżeństw 900
    ›    Rejestracja zgonów 790
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 931
    ›    Ewidencja ludności 2047
   Rejestry, ewidencje 97
     Urzędowy Rejestr Umów 57
     Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej 73
   Aktualności 32551
   Wybory 1291
     Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 279
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 769
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 472
     Wybory samorządowe 2018 5413
Organy
   Wójt Gminy 6866
     Kompetencje 1728
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4235
    ›    Rok 2011 1142
    ›    Rok 2012 941
    ›    Rok 2013 801
    ›    Rok 2018 115
    ›    Rok 2019 235
    ›    Rok 2020 41
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 105
    ›    Rok 2019 295
    ›    Rok 2020 57
     Zarządzenia 6098
    ›    ROK 2008 362
    ›    ROK 2007 330
    ›    ROK 2009 358
    ›    ROK 2010 262
    ›    ROK 2011 252
    ›    ROK 2012 292
    ›    ROK 2013 298
    ›    ROK 2014 250
    ›    ROK 2015 328
    ›    ROK 2016 295
    ›    ROK 2017 381
    ›    Rok 2019 823
    ›    Rok 2018 571
    ›    Rok 2020 59
   Sekretarz 5105
   Skarbnik 3897
   Rada Gminy 5360
     Przewodniczący Rady 2200
     Skład Rady 2910
     Regulamin 1241
     Kompetencje 1274
     Sesje, posiedzenia Komisji 2129
    ›    Kalendarium 1693
    ›    Najbliższa sesja 2536
    ›    Najbliższa Komisja 459
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1491
   Komisje Rady 3451
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1459
    ›    Skład osobowy 1064
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1294
     Komisja Rewizyjna 1308
    ›    Skład osobowy 829
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1408
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1236
    ›    Skład osobowy 954
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1341
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 146
    ›    Skład osobowy 158
    ›    Plan pracy 130
   Sołectwa 305
     Sołtysi Gminy Łubnice 285
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 159
     Ogłoszenia sołeckie 127
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2696
    ›    Decyzje i inne akty administracyjne 1488
   Statut 4385
   Projekty Uchwał 387
     Rok 2020 45
    ›    I kwartał 81
    ›    II kwartał 33
    ›    III kwartał 38
    ›    IV kwartał 34
     Rok 2019 251
    ›    I kwartał 549
    ›    II kwartał 352
    ›    III kwartał 180
    ›    IV kwartał 426
   Uchwały 6035
     Rok 2020 127
    ›    I kwartał 212
    ›    II kwartał 55
    ›    III kwartał 35
    ›    IV kwartał 35
     Rok 2019 863
    ›    I kwartał 1241
    ›    II kwartał 644
    ›    III kwartał 370
    ›    IV kwartał 969
     Rok 2018 1398
    ›    I kwartał 1152
    ›    II kwartał 771
    ›    III kwartał 756
    ›    IV kwartał 1909
     Rok 2017 825
    ›    I kwartał 1042
    ›    II Kwartał 517
    ›    III kwartał 493
    ›    IV Kwartał 1074
     Rok 2016 794
    ›    I kwartał 854
    ›    II kwartał 608
    ›    III kwartał 852
    ›    IV kwartał 1753
     Rok 2015 946
    ›    I kwartał 1078
    ›    II kwartał 766
    ›    III kwartał 1173
    ›    IV kwartał 1436
     Rok 2014 813
    ›    I kwartał 1017
    ›    II kwartał 1057
    ›    III kwartał 667
    ›    IV kwartał 1378
     Rok 2013 1032
    ›    I kwartał 1625
    ›    II kwartał 1455
    ›    III kwartał 725
    ›    IV kwartał 1701
     Rok 2012 871
    ›    I kwartał 1360
    ›    II kwartał 1438
    ›    III kwartał 959
    ›    IV kwartał 1918
    ›    II kwartał 4118
    ›    I kwartał 1394
     Rok 2011 1041
    ›    III kwartał 969
    ›    IV kwartał 2354
     rok 2010 938
    ›    I kwartał 2122
    ›    II kwartał 1474
    ›    III kwartał 702
    ›    IV kwartał 1947
    ›    I kwartał 1464
     rok 2009 983
    ›    II kwartał 2738
    ›    III kwartał 1745
    ›    IV kwartał 2616
     rok 2008 1139
    ›    I kwartał 2472
    ›    II kwartał 696
    ›    III kwartał 1115
    ›    IV kwartał 2202
     rok 2007 1117
    ›    I kwartał 2211
    ›    II kwartał 2366
     rok 2006 971
    ›    I kwartał 1033
    ›    II kwartał 1644
    ›    III kwartał 1324
    ›    IV kwartał 2135
     Rok 2005 1169
    ›    I Kwartał 2259
    ›    II kwartał 2036
     Rok 2004 1096
    ›    IV Kwartał 1029
    ›    II Kwartał 785
     Rok 2003 1076
    ›    I Kwartał 931
    ›    II Kwartał 908
    ›    III Kwartał 747
    ›    IV Kwartał 768
     Rok 2002 1030
    ›    I Kwartał 662
    ›    II Kwartał 633
    ›    III Kwartał 716
    ›    IV Kwartał 647
     Rok 2001 1052
    ›    I kwartał 641
    ›    II kwartał 665
   Protokoły z sesji Rady Gminy 447
     2020 17
     2019 326
      2018 181
   Raport o stanie Gminy Łubnice 406
     Za rok 2018 163
    ›    Audyt za Rok 2017-2018 134
   Urzędowy wykaz ulic 469
   Podatki i opłaty lokalne 4455
     Podatek od nieruchomości 3332
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 92
     Podatek od środków transportowych 2199
     Podatek rolny 2424
     Podatek leśny 1309
     Opłata targowa 1170
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1788
    ›    Rok 2003 703
    ›    Rok 2002 672
    ›    Rok 2004 582
    ›    Rok 2005 525
    ›    Rok 2006 517
    ›    Rok 2007 525
    ›    Rok 2008 701
   Strategia rozwoju 3312
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1756
   Zagospodarowanie przestrzenne 5323
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1309
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1505
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2245
    ›    rok 2006 2624
    ›    rok 2007 2312
    ›    rok 2005 1840
    ›    rok 2004 1798
    ›    rok 2003 1243
    ›    rok 2008 1489
    ›    Rok 2014 2418
    ›    ROK 2015 500
    ›    Rok 2016 1825
    ›    Rok 2017 1318
    ›    Rok 2018 714
    ›    Rok 2019 426
     Zarządzenia, obwieszczenia 30
    ›    Rok 2020 3
   Gospodarka komunalna 34776
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 1526
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 930
   Zapytania ofertowe 6962
     Rok 2020 2699
     Rok 2019 16996
     Rok 2018 15229
     Rok 2017 12874
     Rok 2016 3134
     Rok 2015 35458
   Ogłoszenia Przetargów 32660
     Rok 2019 8836
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 1700
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 468
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 413
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 372
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 171
     Rok 2018 25669
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 653
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 395
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 467
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 385
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 461
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 344
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 218
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 371
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 284
     Rok 2017 13136
     Rok 2016 3084
     Rok 2015 38501
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 695
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 668
     Rok 2014 11486
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3321
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 667
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 985
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 976
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1059
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 728
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 860
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 790
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 981
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 814
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1469
     Rok 2013 3838
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1312
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 800
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 883
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1293
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1156
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 960
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1031
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1050
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1018
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1065
     Rok 2012 7116
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1524
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3727
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1098
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 965
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1738
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1431
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1426
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1239
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2169
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1091
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 773
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1506
     Rok 2011 13040
     Rok 2010 22733
     Rok 2009 21271
Druki do pobrania
   Wycięcie drzewa 238
   Deklaracja śmieci 145
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 98
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 116
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 106
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 120
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 120
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 103
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 124
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 102
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 66
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 64
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 71
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 79
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 57
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 106
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 113
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 66
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 118
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 107
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 115
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 125
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 122
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 103
    ›    Podział nieruchomości 118
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 119
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 111
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 113
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 138
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 116
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 116
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 73
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 80
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 60
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 73
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 65
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 64
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 146
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 115
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 106
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 106
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 109
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 108
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 118
    ›    opłata skarbowa 117
Ochrona Środowiska
   ODPADY 2265
   AZBEST 1974
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 364
   Ogłoszenia 4582
   WFOŚiGW Łódź 1533
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 13
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8514
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3423
     Wybory Sejm i Senat 2015 7736
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1041
   Praca 22845
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. 776
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 1940
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 590
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 738
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 963
   Unia Europejska 3477
     RPO WŁ 2007 -2013 661
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 651
     PROW 2007 - 2013 740
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 866
     ZPORR 1148
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2058
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2187
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1883
     Rok 2019 66
     Rok 2014 388
     Rok 2013 619
     Rok 2012 798
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2583
     Rok 2019 70
     Rok 2018 111
     Rok 2017 187
     Rok 2016 132
     Rok 2015 135
     Rok 2014 1298
     Rok 2013 599
     Rok 2012 721
     Rok 2011 1597
     Uchwały Rady 1014
    ›    2006 674
    ›    2007 569
     Ogłoszenia 1710
     2007 642
     2006 808
   Organizacje pozarządowe 2297
     Kluby sportowe 1123
    ›    LKS "START" - Łubnice 1242
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 902
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 908
   Jednostki organizacyjne 4120
     Gmina Biblioteka Publiczna 1506
    ›    Statut 719
    ›    Regulamin 581
    ›    Struktura organizacyjna 889
    ›    Ewidencje i rejestry 642
    ›    Majątek 662
    ›    Dokumentacje kontroli 632
    ›    Budżet i inwestycje 866
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 688
    ›    Procedury 615
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1491
    ›    Kontakt 1212
    ›    Kierownictwo 1136
    ›    Statut 745
    ›    Regulamin 805
    ›    Struktura organizacyjna 712
    ›    Ewidencje i rejestry 753
    ›    Majątek 744
    ›    Dokumentacje kontroli 748
    ›    Budżet i inwestycje 748
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 798
    ›    Procedury 790
     Oświata 58
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 53
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 80
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 144
     Infrastruktura 1156
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 953
    ›    Stan elektryfikacji 759
    ›    Stan telefonizacji 742
    ›    Stan gospodarki komunalnej 770
    ›    Drogi 885
     Oferty 1511
   Oświadczenia majątkowe 6215
     Wójt 2292
    ›    Henryk Ciosek 3483
    ›    Michał Pazek 439
     Rada Gminy 2446
    ›    2013 1338
    ›    2014 973
    ›    2014 koniec kadencji 1082
    ›    2014 Nowa Rada 1136
    ›    2015 1070
    ›    2016 929
    ›    2017 540
    ›    2018 368
    ›    2018 koniec kadencji 404
    ›    2018 Nowa Rada 429
    ›    2019 263
     Urząd 4304
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5515
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1760
   Redakcja Biuletynu 2818
   Zgromadzenia 988
   Transmisja Obrad Rady Gminy 475
RODO
   Klauzule 86
Petycje
   2020 32
   2019 112
Łączna liczba odwiedzin:1004603