główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 116012
   Godziny urzędowania 6370
   Organizacja urzędu 8334
     Struktura organizacyjna 7095
     stanowiska w urzędzie 11809
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1798
     Kierownik USC 3891
    ›    Dowody osobiste 1804
    ›    Zawieranie małżeństw 987
    ›    Rejestracja zgonów 879
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 1020
    ›    Ewidencja ludności 2255
   Rejestry, ewidencje 228
     Urzędowy Rejestr Umów 117
     Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej 142
     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 51
   Aktualności 33987
   Jednostki organizacyjne 4288
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1613
    ›    Kontakt 1297
    ›    Kierownictwo 1228
     Oświata 147
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 171
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 194
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 411
     Gmina Biblioteka Publiczna 1597
    ›    Ewidencje i rejestry 727
Organy
   Wójt Gminy 7127
     Kompetencje 1780
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4310
    ›    Rok 2011 1330
    ›    Rok 2012 1136
    ›    Rok 2013 970
    ›    Rok 2018 194
    ›    Rok 2019 403
    ›    Rok 2020 141
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 179
    ›    Rok 2019 463
    ›    Rok 2020 208
     Zarządzenia 6184
    ›    ROK 2008 480
    ›    ROK 2007 429
    ›    ROK 2009 434
    ›    ROK 2010 341
    ›    ROK 2011 328
    ›    ROK 2012 374
    ›    ROK 2013 382
    ›    ROK 2014 344
    ›    ROK 2015 409
    ›    ROK 2016 381
    ›    ROK 2017 467
    ›    Rok 2019 1424
    ›    Rok 2018 1338
    ›    Rok 2020 403
   Sekretarz 5256
   Skarbnik 4032
   Rada Gminy 5547
     Przewodniczący Rady 2287
     Skład Rady 3010
     Regulamin 1309
     Kompetencje 1336
     Sesje, posiedzenia Komisji 2236
    ›    Kalendarium 1776
    ›    Najbliższa sesja 2963
    ›    Najbliższa Komisja 936
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1552
   Komisje Rady 3560
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1515
    ›    Skład osobowy 1144
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1532
     Komisja Rewizyjna 1385
    ›    Skład osobowy 929
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1640
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1300
    ›    Skład osobowy 1034
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1520
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 205
    ›    Skład osobowy 216
    ›    Plan pracy 191
   Sołectwa 417
     Sołtysi Gminy Łubnice 411
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 226
     Ogłoszenia sołeckie 188
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2738
   Statut 4495
   Projekty Uchwał 506
     Rok 2020 133
    ›    I kwartał 231
    ›    II kwartał 220
    ›    III kwartał 115
    ›    IV kwartał 93
     Rok 2019 308
    ›    I kwartał 795
    ›    II kwartał 525
    ›    III kwartał 322
    ›    IV kwartał 762
   Uchwały 6347
     Rok 2020 296
    ›    I kwartał 453
    ›    II kwartał 283
    ›    III kwartał 132
    ›    IV kwartał 116
     Rok 2019 995
    ›    I kwartał 1543
    ›    II kwartał 915
    ›    III kwartał 567
    ›    IV kwartał 1338
     Rok 2018 1472
    ›    I kwartał 1350
    ›    II kwartał 963
    ›    III kwartał 948
    ›    IV kwartał 2308
     Rok 2017 886
    ›    I kwartał 1237
    ›    II Kwartał 659
    ›    III kwartał 628
    ›    IV Kwartał 1302
     Rok 2016 855
    ›    I kwartał 1040
    ›    II kwartał 750
    ›    III kwartał 1093
    ›    IV kwartał 1982
     Rok 2015 1004
    ›    I kwartał 1257
    ›    II kwartał 825
    ›    III kwartał 1299
    ›    IV kwartał 1698
     Rok 2014 868
    ›    I kwartał 1213
    ›    II kwartał 1241
    ›    III kwartał 726
    ›    IV kwartał 1645
     Rok 2013 1103
    ›    I kwartał 1831
    ›    II kwartał 1689
    ›    III kwartał 804
    ›    IV kwartał 2013
     Rok 2012 922
    ›    I kwartał 1526
    ›    II kwartał 1596
    ›    III kwartał 1083
    ›    IV kwartał 2195
    ›    II kwartał 4321
    ›    I kwartał 1518
     Rok 2011 1104
    ›    III kwartał 1035
    ›    IV kwartał 2639
     rok 2010 1002
    ›    I kwartał 2301
    ›    II kwartał 1665
    ›    III kwartał 775
    ›    IV kwartał 2157
    ›    I kwartał 1605
     rok 2009 1041
    ›    II kwartał 2936
    ›    III kwartał 1871
    ›    IV kwartał 2800
     rok 2008 1201
    ›    I kwartał 2771
    ›    II kwartał 769
    ›    III kwartał 1256
    ›    IV kwartał 2530
     rok 2007 1167
    ›    I kwartał 2483
    ›    II kwartał 2628
     rok 2006 1022
    ›    I kwartał 1104
    ›    II kwartał 1839
    ›    III kwartał 1481
    ›    IV kwartał 2379
     Rok 2005 1223
    ›    I Kwartał 2499
    ›    II kwartał 2317
     Rok 2004 1161
    ›    IV Kwartał 1095
    ›    II Kwartał 854
     Rok 2003 1137
    ›    I Kwartał 992
    ›    II Kwartał 975
    ›    III Kwartał 812
    ›    IV Kwartał 849
     Rok 2002 1085
    ›    I Kwartał 723
    ›    II Kwartał 694
    ›    III Kwartał 786
    ›    IV Kwartał 713
     Rok 2001 1106
    ›    I kwartał 711
    ›    II kwartał 732
   Protokoły z sesji Rady Gminy 562
     2020 90
     2019 436
      2018 230
   Urzędowy wykaz ulic 576
   Podatki i opłaty lokalne 4618
     Podatek od nieruchomości 3432
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 147
     Podatek od środków transportowych 2275
     Podatek rolny 2523
     Podatek leśny 1355
     Opłata targowa 1270
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1884
    ›    Rok 2003 752
    ›    Rok 2002 716
    ›    Rok 2004 637
    ›    Rok 2005 575
    ›    Rok 2006 572
    ›    Rok 2007 569
    ›    Rok 2008 748
   Strategia rozwoju 3425
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1828
   Zagospodarowanie przestrzenne 5440
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1446
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1669
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2329
    ›    rok 2006 2686
    ›    rok 2007 2390
    ›    rok 2005 1894
    ›    rok 2004 1891
    ›    rok 2003 1312
    ›    rok 2008 1558
    ›    Rok 2014 2573
    ›    ROK 2015 564
    ›    Rok 2016 2249
    ›    Rok 2017 1662
    ›    Rok 2018 896
    ›    Rok 2019 606
     Zarządzenia, obwieszczenia 113
    ›    Rok 2020 79
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 7439
     Rok 2020 6411
     Rok 2019 17282
     Rok 2018 15427
     Rok 2017 12943
     Rok 2016 3267
     Rok 2015 36035
   Ogłoszenia Przetargów 33163
     Rok 2019 12265
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 1881
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 564
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 484
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 488
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 245
     Rok 2018 25750
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 721
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 469
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 602
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 451
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 531
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 421
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 288
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 444
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 362
     Rok 2017 13210
     Rok 2016 3239
     Rok 2015 39048
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 751
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 737
     Rok 2014 11542
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3475
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 744
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 1045
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 1037
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1122
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 795
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 927
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 873
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1063
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 876
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1552
     Rok 2013 3927
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1376
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 867
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 941
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1365
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1215
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 1025
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1089
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1119
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1073
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1132
     Rok 2012 7168
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1583
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3888
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1173
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1042
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1872
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1524
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1516
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1310
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2280
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1156
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 840
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1577
     Rok 2011 13349
     Rok 2010 23136
     Rok 2009 21629
Druki do pobrania
   Wycięcie drzewa 340
   Deklaracja śmieci 256
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 136
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 152
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 138
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 157
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 168
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 143
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 149
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 175
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 149
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 102
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 99
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 110
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 114
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 98
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 141
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 154
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 106
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 158
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 151
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 172
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 166
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 141
    ›    Podział nieruchomości 165
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 171
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 155
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 155
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 172
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 152
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 147
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 112
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 118
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 96
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 106
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 103
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 104
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 203
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 152
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 145
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 147
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 145
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 143
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 154
    ›    opłata skarbowa 151
Ochrona Środowiska
   ODPADY 2451
   AZBEST 2110
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 539
   Ogłoszenia 5348
   WFOŚiGW Łódź 1625
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 132
Raport o stanie gminy
   Raport za rok 2019 110
   Raport za rok 2018. 274
   Audyt za Rok 2017-2018 247
Nieodpłatna Pomoc Prawna
   Informacje 88
Transmisja Obrad Rady Gminy
   Transmisje 257
   Klauzule 638
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 918
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019 884
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 598
   Wybory samorządowe 2018 5970
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8630
     Wybory Sejm i Senat 2015 7819
   Praca 23272
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r. 1207
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 2198
   Inwestycje Unia Europejska 3650
      inwestycje Rok 2018 142
     ZPORR 1190
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2126
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2252
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1942
     Rok 2014 439
     Rok 2013 681
     Rok 2012 846
     PROW 2007 - 2013 809
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 933
     RPO WŁ 2007 -2013 729
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 716
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2665
     Rok 2020 36
     Rok 2019 125
     Rok 2018 162
     Rok 2017 238
     Rok 2016 187
     Rok 2015 180
     Rok 2014 1355
     Rok 2013 651
     Rok 2012 766
     Rok 2011 1662
   Organizacje pozarządowe 2438
     Kluby sportowe 1183
    ›    LKS "START" - Łubnice 1327
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 979
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 984
     Infrastruktura 1182
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 996
    ›    Stan elektryfikacji 806
    ›    Stan telefonizacji 782
    ›    Stan gospodarki komunalnej 819
    ›    Drogi 937
     Oferty 1540
   Oświadczenia majątkowe 6484
     Wójt 2397
    ›    Henryk Ciosek 3713
    ›    Michał Pazek 611
     Rada Gminy 2564
    ›    2013 1509
    ›    2014 1138
    ›    2014 koniec kadencji 1270
    ›    2014 Nowa Rada 1310
    ›    2015 1281
    ›    2016 1168
    ›    2017 634
    ›    2018 428
    ›    2018 koniec kadencji 462
    ›    2018 Nowa Rada 491
    ›    2019 455
    ›    2020 43
     Urząd 4655
    ›    2020 75
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5820
    ›    2020 49
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1840
   Redakcja Biuletynu 2918
   Zgromadzenia 1075
RODO
   Klauzule 171
Petycje
   2020 147
   2019 210
Łączna liczba odwiedzin:1004408