główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 110539
   Godziny urzędowania 6158
   Organizacja urzędu 7958
   Struktura organizacyjna 6818
   Aktualności 31209
   Wybory 1199
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 709
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 433
     Wybory samorządowe 2018 5190
Organy
   Wójt Gminy 6719
     Kompetencje 1695
     Kontakt 1759
     Dyżury 1357
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4196
    ›    Rok 2011 1052
    ›    Rok 2012 854
    ›    Rok 2013 718
    ›    Rok 2018 78
    ›    Rok 2019 153
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 69
    ›    Rok 2019 188
    ›    ROK 2008 321
    ›    ROK 2007 293
    ›    ROK 2009 318
    ›    ROK 2010 223
    ›    ROK 2011 212
    ›    ROK 2012 256
    ›    ROK 2013 257
    ›    ROK 2014 208
    ›    ROK 2015 288
    ›    ROK 2016 251
    ›    ROK 2017 335
   Sekretarz 5030
   Skarbnik 3834
   Rada Gminy 5245
     Przewodniczący Rady 2147
     Skład Rady 2854
     Regulamin 1204
     Kompetencje 1239
     Sesje, posiedzenia Komisji 2058
    ›    Kalendarium 1648
    ›    Najbliższa sesja 2344
    ›    Najbliższa Komisja 264
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1458
   Komisje Rady 3395
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1424
    ›    Skład osobowy 1016
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1190
     Komisja Rewizyjna 1275
    ›    Skład osobowy 786
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1312
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1197
    ›    Skład osobowy 913
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1259
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 117
    ›    Skład osobowy 118
    ›    Plan pracy 90
   Sołectwa 245
     Sołtysi Gminy Łubnice 210
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 120
     Ogłoszenia sołeckie 92
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 11074
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 406
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 437
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 415
    ›    Wydział Prawny 312
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 451
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 452
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 351
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 405
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 370
    ›    Wydział Lokalowy 381
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 484
    ›    Wydział Edukacji 448
    ›    Straż Miejska 464
    ›    Referat Księgowości 397
    ›    Referat Podatków 386
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 446
    ›    Referat Drogownictwa 498
    ›    Referat Informatyki 413
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 412
   Urząd Stanu Cywilnego 3776
     Kierownik USC 3573
    ›    Zawieranie małżeństw 857
    ›    Rejestracja zgonów 746
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 882
     Dowody osobiste 1658
     Ewidencja ludności 1949
   Samodzielne stanowiska 3303
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1698
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2660
    ›    Decyzje i inne akty administracyjne 1469
   Statut 4339
   Projekty Uchwał 334
     Rok 2020 12
    ›    I kwartał 12
    ›    II kwartał 1
    ›    III kwartał 1
    ›    IV kwartał 2
     Rok 2019 221
    ›    I kwartał 406
    ›    II kwartał 257
    ›    III kwartał 104
    ›    IV kwartał 225
   Uchwały 5825
     Rok 2020 12
    ›    I kwartał 8
    ›    II kwartał 1
    ›    III kwartał 1
    ›    IV kwartał 1
     Rok 2019 757
    ›    I kwartał 1038
    ›    II kwartał 485
    ›    III kwartał 210
    ›    IV kwartał 592
     Rok 2018 1351
    ›    I kwartał 1045
    ›    II kwartał 661
    ›    III kwartał 663
    ›    IV kwartał 1644
     Rok 2017 790
    ›    I kwartał 907
    ›    II Kwartał 439
    ›    III kwartał 417
    ›    IV Kwartał 897
     Rok 2016 769
    ›    I kwartał 759
    ›    II kwartał 543
    ›    III kwartał 736
    ›    IV kwartał 1617
     Rok 2015 920
    ›    I kwartał 1003
    ›    II kwartał 730
    ›    III kwartał 1107
    ›    IV kwartał 1333
     Rok 2014 789
    ›    I kwartał 935
    ›    II kwartał 964
    ›    III kwartał 634
    ›    IV kwartał 1253
     Rok 2013 1002
    ›    I kwartał 1526
    ›    II kwartał 1340
    ›    III kwartał 688
    ›    IV kwartał 1555
     Rok 2012 849
    ›    I kwartał 1268
    ›    II kwartał 1341
    ›    III kwartał 899
    ›    IV kwartał 1758
    ›    II kwartał 4032
    ›    I kwartał 1333
     Rok 2011 1017
    ›    III kwartał 938
    ›    IV kwartał 2245
     rok 2010 902
    ›    I kwartał 2042
    ›    II kwartał 1394
    ›    III kwartał 665
    ›    IV kwartał 1824
    ›    I kwartał 1391
     rok 2009 958
    ›    II kwartał 2636
    ›    III kwartał 1676
    ›    IV kwartał 2525
     rok 2008 1119
    ›    I kwartał 2319
    ›    II kwartał 663
    ›    III kwartał 1040
    ›    IV kwartał 2034
     rok 2007 1090
    ›    I kwartał 2079
    ›    II kwartał 2230
     rok 2006 943
    ›    I kwartał 991
    ›    II kwartał 1551
    ›    III kwartał 1252
    ›    IV kwartał 2011
     Rok 2005 1139
    ›    I Kwartał 2144
    ›    II kwartał 1901
     Rok 2004 1071
    ›    IV Kwartał 992
    ›    II Kwartał 752
     Rok 2003 1044
    ›    I Kwartał 889
    ›    II Kwartał 870
    ›    III Kwartał 714
    ›    IV Kwartał 732
     Rok 2002 1008
    ›    I Kwartał 634
    ›    II Kwartał 602
    ›    III Kwartał 684
    ›    IV Kwartał 616
     Rok 2001 1031
    ›    I kwartał 608
    ›    II kwartał 628
   Protokoły z sesji Rady Gminy 383
     2019 253
      2018 155
   Raport o stanie Gminy Łubnice 308
     Za rok 2018 117
    ›    Audyt za Rok 2017-2018 87
   Zarządzenia Wójta Gminy 387
     Rok 2019 542
     Rok 2018 284
   Podatki i opłaty lokalne 4375
     Podatek od nieruchomości 3269
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 63
     Podatek od środków transportowych 2141
     Podatek rolny 2394
     Podatek leśny 1285
     Opłata targowa 1149
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1752
   Informacje Urzędu 3956
    ›    Rok 2003 671
    ›    Rok 2002 645
    ›    Rok 2004 549
    ›    Rok 2005 497
    ›    Rok 2006 490
    ›    Rok 2007 497
    ›    Rok 2008 671
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4191
   Strategia rozwoju 3261
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1723
   Zagospodarowanie przestrzenne 5225
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1231
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1379
     rok 2003 1197
     rok 2004 1752
     rok 2005 1812
     rok 2006 2586
     rok 2007 2262
     rok 2008 1449
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2189
     Rok 2014 2329
     ROK 2015 462
     Rok 2016 1606
     Rok 2017 1145
     Rok 2018 612
     Rok 2019 287
   Gospodarka komunalna 34637
   Pozostałe 3195
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 1465
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 902
   Zapytania ofertowe 6587
     Rok 2020 520
     Rok 2019 16707
     Rok 2018 15147
     Rok 2017 12843
     Rok 2016 3066
     Rok 2015 35101
   Ogłoszenia Przetargów 32182
     Rok 2019 6661
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 1601
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 418
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 319
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 317
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 131
     Rok 2018 25612
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 568
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 356
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 388
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 348
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 424
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 306
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 184
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 335
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 251
     Rok 2017 13091
     Rok 2016 3001
     Rok 2015 38146
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 664
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 625
     Rok 2014 11459
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3250
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 631
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 954
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 938
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1030
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 698
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 821
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 751
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 938
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 786
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1427
     Rok 2013 3793
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1277
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 765
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 851
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1258
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1122
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 925
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 997
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1015
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 985
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1035
     Rok 2012 7088
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1490
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3636
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1060
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 925
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1659
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1361
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1375
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1197
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2097
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1054
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 733
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1466
     Rok 2011 12871
     Rok 2010 22534
     Rok 2009 21074
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 2135
   AZBEST 1885
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 315
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 1010
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3327
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8455
   Wybory Sejm i Senat 2015 7662
   Unia Europejska 3395
     RPO WŁ 2007 -2013 634
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 613
     PROW 2007 - 2013 718
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 832
     ZPORR 1128
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2025
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2149
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1855
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2539
     Rok 2019 40
     Rok 2018 87
     Rok 2017 165
     Rok 2016 110
     Rok 2015 116
     Rok 2014 1269
     Rok 2013 579
     Rok 2012 701
     Rok 2011 1565
   Ochrona Środowiska 4197
     Zarządzenia Wójta 1025
    ›    2006 769
    ›    2007 609
     Uchwały Rady 989
    ›    2006 648
    ›    2007 537
     Ogłoszenia 1675
   WFOŚiGW Łódź 1477
     Rok 2019 28
     Rok 2014 361
     Rok 2013 589
     Rok 2012 769
   Ogłoszenia 22628
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 1781
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. 744
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 557
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 691
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 927
   Jednostki organizacyjne 4066
     Gminny Ośrodek Kultury 2218
    ›    Kontakt 1463
    ›    Statut 689
    ›    Regulamin 548
    ›    Struktura organizacyjna 857
    ›    Ewidencje i rejestry 610
    ›    Majątek 627
    ›    Dokumentacje kontroli 601
    ›    Budżet i inwestycje 794
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 656
    ›    Procedury 586
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1435
    ›    Kontakt 1167
    ›    Kierownictwo 1089
    ›    Statut 707
    ›    Regulamin 762
    ›    Struktura organizacyjna 675
    ›    Ewidencje i rejestry 712
    ›    Majątek 709
    ›    Dokumentacje kontroli 707
    ›    Budżet i inwestycje 714
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 759
    ›    Procedury 749
     Kluby sportowe 1086
    ›    LKS "START" - Łubnice 1135
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 863
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 865
     Oświata 25
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 13
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 28
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 29
     Infrastruktura 1136
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 922
    ›    Stan elektryfikacji 726
    ›    Stan telefonizacji 714
    ›    Stan gospodarki komunalnej 739
    ›    Drogi 853
     Oferty 1491
   Rejestry i ewidencje 3136
     Rejestr skarg i wniosków 979
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 958
   Oświadczenia majątkowe 6122
     Wójt 2250
    ›    Henryk Ciosek 3365
    ›    Michał Pazek 371
     Rada Gminy 2405
    ›    2013 1249
    ›    2014 887
    ›    2014 koniec kadencji 994
    ›    2014 Nowa Rada 1051
    ›    2015 969
    ›    2016 836
    ›    2017 504
    ›    2018 342
    ›    2018 koniec kadencji 376
    ›    2018 Nowa Rada 401
    ›    2019 206
     Urząd 4175
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5374
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1731
   Redakcja Biuletynu 2771
   Zgromadzenia 947
   Transmisja Obrad Rady Gminy 423
RODO
   Klauzule 36
Petycje
   2019 39
Łączna liczba odwiedzin:999138