Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN859103
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ91256
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 91256
   Godziny urzędowania 5330
   Organizacja urzędu 6264
   Struktura organizacyjna 5132
   Aktualności 26334
   Galeria zdjęć 9675
Organy
   Wójt Gminy 5599
     Kompetencje 1477
     Kontakt 1572
     Dyżury 1205
     Sprawozdania Wójta Gminy 3901
    ›    Rok 2011 867
    ›    Rok 2012 697
    ›    Rok 2013 565
     Zarządzenia 5876
    ›    ROK 2008 129
    ›    ROK 2007 133
    ›    ROK 2009 98
    ›    ROK 2010 106
    ›    ROK 2011 104
    ›    ROK 2012 102
    ›    ROK 2013 102
    ›    ROK 2014 102
    ›    ROK 2015 107
    ›    ROK 2016 121
    ›    ROK 2017 163
     Decyzje i inne akty administracyjne 1266
   Sekretarz 4261
   Skarbnik 3332
   Rada Gminy 4147
     Przewodniczący Rady 1735
     Skład Rady 2256
     Regulamin 1036
     Kompetencje 1040
     Sesje, posiedzenia 1540
    ›    Kalendarium 1395
    ›    Najbliższa sesja 1699
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1262
   Komisje Rady 2911
     Komisja Budżetu i Finansów 1160
    ›    Skład osobowy 790
    ›    Plan pracy i sprawozdania 902
     Komisja Rewizyjna 1086
    ›    Skład osobowy 604
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1035
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1016
    ›    Skład osobowy 738
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1078
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 9200
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 263
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 327
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 265
    ›    Wydział Prawny 210
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 295
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 293
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 233
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 280
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 255
    ›    Wydział Lokalowy 277
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 295
    ›    Wydział Edukacji 338
    ›    Straż Miejska 307
    ›    Referat Księgowości 260
    ›    Referat Podatków 264
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 331
    ›    Referat Drogownictwa 318
    ›    Referat Informatyki 286
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 308
   Urząd Stanu Cywilnego 3290
     Kierownik USC 3013
    ›    Zawieranie małżeństw 666
    ›    Rejestracja zgonów 611
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 675
     Dowody osobiste 1399
     Ewidencja ludności 1716
   Samodzielne stanowiska 2801
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1526
Prawo Lokalne
   Statut 3941
   Regulamin 2401
   Uchwały 3616
     Rok 2018 283
    ›    I kwartał 454
    ›    II kwartał 54
    ›    III kwartał 11
    ›    IV kwartał 10
     Rok 2017 554
    ›    I kwartał 627
    ›    II Kwartał 196
    ›    III kwartał 201
    ›    IV Kwartał 527
     Rok 2016 549
    ›    I kwartał 522
    ›    II kwartał 370
    ›    III kwartał 461
    ›    IV kwartał 1280
     Rok 2015 758
    ›    I kwartał 784
    ›    II kwartał 574
    ›    III kwartał 917
    ›    IV kwartał 1047
     Rok 2014 560
    ›    I kwartał 748
    ›    II kwartał 792
    ›    III kwartał 496
    ›    IV kwartał 935
     Rok 2013 877
    ›    I kwartał 1283
    ›    II kwartał 1090
    ›    III kwartał 520
    ›    IV kwartał 1278
     Rok 2012 718
    ›    I kwartał 1097
    ›    II kwartał 1171
    ›    III kwartał 703
    ›    IV kwartał 1471
    ›    II kwartał 3809
    ›    I kwartał 1149
     Rok 2011 892
    ›    III kwartał 794
    ›    IV kwartał 1950
     rok 2010 758
    ›    I kwartał 1791
    ›    II kwartał 1192
    ›    III kwartał 550
    ›    IV kwartał 1553
    ›    I kwartał 1235
     rok 2009 822
    ›    II kwartał 2412
    ›    III kwartał 1478
    ›    IV kwartał 2243
     rok 2008 968
    ›    I kwartał 1998
    ›    II kwartał 546
    ›    III kwartał 866
    ›    IV kwartał 1742
     rok 2007 932
    ›    I kwartał 1829
    ›    II kwartał 1911
     rok 2006 854
    ›    I kwartał 801
    ›    II kwartał 1341
    ›    III kwartał 1093
    ›    IV kwartał 1740
     Rok 2005 996
    ›    I Kwartał 1888
    ›    II kwartał 1608
     Rok 2004 949
    ›    IV Kwartał 830
    ›    II Kwartał 603
     Rok 2003 896
    ›    I Kwartał 691
    ›    II Kwartał 729
    ›    III Kwartał 601
    ›    IV Kwartał 587
     Rok 2002 818
    ›    I Kwartał 522
    ›    II Kwartał 493
    ›    III Kwartał 494
    ›    IV Kwartał 491
     Rok 2001 901
    ›    I kwartał 440
    ›    II kwartał 469
   Podatki i opłaty lokalne 3745
     Podatek od nieruchomości 2790
     Podatek od środków transportowych 1936
     Podatek rolny 2088
     Podatek leśny 1104
     Podatek od posiadania psów 1077
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 978
     Opłata targowa 1002
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1033
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1004
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1622
   Informacje Urzędu 3547
     Decyzje i inne akty administracyjne 1326
    ›    Rok 2003 525
    ›    Rok 2002 543
    ›    Rok 2004 437
    ›    Rok 2005 384
    ›    Rok 2006 384
    ›    Rok 2007 385
    ›    Rok 2008 543
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3613
   Strategia rozwoju 2905
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1448
   Zagospodarowanie przestrzenne 4738
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 750
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 917
     rok 2003 1062
     rok 2004 1451
     rok 2005 1684
     rok 2006 2515
     rok 2007 2135
     rok 2008 1323
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1932
     Rok 2014 2172
     ROK 2015 348
     Rok 2016 1337
     Rok 2017 659
     Rok 2018 250
   Gospodarka komunalna 33839
   Pozostałe 2879
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 954
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 728
   Zapytania ofertowe 3981
     Rok 2018 5629
     Rok 2017 12649
     Rok 2016 2898
     Rok 2015 32414
   Ogłoszenia Przetargów 28216
     Rok 2018 5573
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 197
     Rok 2017 12459
     Rok 2016 2682
     Rok 2015 35795
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 524
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 470
     Rok 2014 11327
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3081
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 478
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 813
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 809
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 843
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 594
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 667
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 648
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 810
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 691
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1266
     Rok 2013 3690
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1138
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 640
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 754
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1157
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 975
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 836
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 861
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 908
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 860
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 882
     Rok 2012 6954
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1362
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3466
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 955
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 792
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1514
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1182
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1240
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1039
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1930
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 868
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 632
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1290
     Rok 2011 12586
     Rok 2010 22298
     Rok 2009 20763
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 190
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 136
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 106
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 86
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 103
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 94
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 107
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 151
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 53
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 51
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 59
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 66
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 44
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 99
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 113
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 89
    ›    Podział nieruchomości 104
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 122
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 188
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 60
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 66
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 47
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 58
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 51
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 50
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 119
     Zaświadczenia 182
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 101
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 94
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 94
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 97
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 96
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 106
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 210
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1475
   AZBEST 1579
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 34
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 790
   Podmioty gospodarcze 688
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3038
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8114
   Wybory Sejm i Senat 2015 7370
   Unia Europejska 3202
     RPO WŁ 2007 -2013 510
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 478
     PROW 2007 - 2013 539
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 649
     ZPORR 1058
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1878
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1948
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1718
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2326
     Rok 2018 3
     Rok 2017 83
     Rok 2016 51
     Rok 2015 46
     Rok 2014 1109
     Rok 2013 466
     Rok 2012 634
     Rok 2011 1468
   Ochrona Środowiska 3401
     Zarządzenia Wójta 954
    ›    2006 640
    ›    2007 519
     Uchwały Rady 880
    ›    2006 501
    ›    2007 430
     Ogłoszenia 1584
   WFOŚiGW Łódź 1245
     Rok 2014 300
     Rok 2013 477
     Rok 2012 653
   Ogłoszenia 20824
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 300
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 458
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 754
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3790
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1532
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 2038
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2028
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1551
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1172
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1591
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1266
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1737
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1693
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1650
   Jednostki organizacyjne 3616
     Gminny Ośrodek Kultury 1722
    ›    Kontakt 1081
    ›    Statut 524
    ›    Regulamin 418
    ›    Struktura organizacyjna 625
    ›    Ewidencje i rejestry 509
    ›    Majątek 465
    ›    Dokumentacje kontroli 491
    ›    Budżet i inwestycje 543
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 526
    ›    Procedury 448
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1137
    ›    Kontakt 876
    ›    Kierownictwo 809
    ›    Statut 552
    ›    Regulamin 571
    ›    Struktura organizacyjna 535
    ›    Ewidencje i rejestry 561
    ›    Majątek 521
    ›    Dokumentacje kontroli 570
    ›    Budżet i inwestycje 606
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 622
    ›    Procedury 609
     Kluby sportowe 939
    ›    LKS "START" - Łubnice 800
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 668
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 534
   Oferty inwestycyjne 2937
     Infrastruktura 991
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 707
    ›    Stan elektryfikacji 606
    ›    Stan telefonizacji 564
    ›    Stan gospodarki komunalnej 584
    ›    Drogi 670
     Oferty 1371
   Rejestry i ewidencje 2837
     Rejestr skarg i wniosków 892
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 878
   Oświadczenia majątkowe 4843
     Wójt 1807
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1096
    ›    Henryk Ciosek 2655
     Rada Gminy 1906
    ›    2003 1492
    ›    2006 1697
    ›    2006-NOWA RADA 1686
    ›    2007 1503
    ›    2008 1569
    ›    2009 1676
    ›    2010 Koniec Kadencji 2221
    ›    201 0 Nowa Rada 1432
    ›    2011 1316
    ›    2012 1207
    ›    2013 950
    ›    Oświadczenia Majątkowe 446
    ›    2014 708
    ›    2014 koniec kadencji 745
    ›    2014 Nowa Rada 831
    ›    2015 693
    ›    2016 612
    ›    2017 301
    ›    2018 13
     Urząd 3170
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4398
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1444
   Informacje nieudostępnione 2760
   Redakcja Biuletynu 2542
   Zgromadzenia 670