główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 121465
   Godziny urzędowania 6548
   Organizacja urzędu 8651
     Struktura organizacyjna 7290
     stanowiska w urzędzie 12624
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1882
     Kierownik USC 4112
    ›    Dowody osobiste 1906
    ›    Zawieranie małżeństw 1092
    ›    Rejestracja zgonów 967
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 1109
    ›    Ewidencja ludności 2477
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Łubnice 53
   Rejestry, ewidencje 410
     Urzędowy Rejestr Umów 188
     Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej 223
     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 113
   Aktualności 36502
   Jednostki organizacyjne 4475
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1767
    ›    Kontakt 1422
    ›    Kierownictwo 1316
     Oświata 254
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 383
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 331
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 1025
     Gmina Biblioteka Publiczna 1678
    ›    Ewidencje i rejestry 823
Organy
   Wójt Gminy 7473
     Kompetencje 1845
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4390
    ›    Rok 2013 1176
    ›    Rok 2018 277
    ›    Rok 2019 615
    ›    Rok 2020 294
    ›    Rok 2021 14
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 254
    ›    Rok 2019 681
    ›    Rok 2020 579
    ›    Rok 2021 10
     Zarządzenia 6263
    ›    Rok 2019 2197
    ›    Rok 2018 2244
    ›    Rok 2020 1011
    ›    Rok 2021 46
   Sekretarz 5464
   Skarbnik 4253
   Rada Gminy 5922
     Przewodniczący Rady 2393
     Skład Rady 3163
     Regulamin 1376
     Kompetencje 1408
     Sesje, posiedzenia Komisji 2432
    ›    Kalendarium 1914
    ›    Najbliższa sesja 3660
    ›    Najbliższa Komisja 1684
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1616
   Komisje Rady 3666
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1578
    ›    Skład osobowy 1229
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1850
     Komisja Rewizyjna 1450
    ›    Skład osobowy 1044
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1991
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1365
    ›    Skład osobowy 1124
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1748
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 269
    ›    Skład osobowy 288
    ›    Plan pracy 261
   Sołectwa 570
     Sołtysi Gminy Łubnice 620
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 330
     Ogłoszenia sołeckie 247
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2769
   Statut 4644
   Projekty Uchwał 649
     Rok 2021 15
    ›    I kwartał 19
    ›    II kwartał 8
    ›    III kwartał 10
    ›    IV kwartał 9
     Rok 2020 237
    ›    I kwartał 396
    ›    II kwartał 507
    ›    III kwartał 195
    ›    IV kwartał 427
     Rok 2019 358
    ›    I kwartał 1159
    ›    II kwartał 780
    ›    III kwartał 491
    ›    IV kwartał 1168
   Uchwały 6961
     Rok 2021 29
    ›    I kwartał 50
    ›    II kwartał 10
    ›    III kwartał 11
    ›    IV kwartał 11
     Rok 2020 695
    ›    I kwartał 766
    ›    II kwartał 754
    ›    III kwartał 354
    ›    IV kwartał 891
     Rok 2019 1105
    ›    I kwartał 1973
    ›    II kwartał 1220
    ›    III kwartał 803
    ›    IV kwartał 1856
     Rok 2018 1553
    ›    I kwartał 1609
    ›    II kwartał 1214
    ›    III kwartał 1198
    ›    IV kwartał 2892
     Rok 2017 941
    ›    I kwartał 1492
    ›    II Kwartał 822
    ›    III kwartał 810
    ›    IV Kwartał 1606
     Rok 2016 913
    ›    I kwartał 1281
    ›    II kwartał 934
    ›    III kwartał 1376
    ›    IV kwartał 2238
     Rok 2015 1072
    ›    I kwartał 1482
    ›    II kwartał 901
    ›    III kwartał 1469
    ›    IV kwartał 2061
     Rok 2014 921
    ›    I kwartał 1442
    ›    II kwartał 1471
    ›    III kwartał 787
    ›    IV kwartał 1944
     Rok 2013 1171
    ›    I kwartał 2056
    ›    II kwartał 1955
    ›    III kwartał 871
    ›    IV kwartał 2337
     Rok 2012 986
    ›    I kwartał 1748
    ›    II kwartał 1817
    ›    III kwartał 1245
    ›    IV kwartał 2559
    ›    II kwartał 4601
    ›    I kwartał 1691
     Rok 2011 1169
    ›    III kwartał 1099
    ›    IV kwartał 2979
     rok 2010 1065
    ›    I kwartał 2546
    ›    II kwartał 1922
    ›    III kwartał 850
    ›    IV kwartał 2450
    ›    I kwartał 1783
     rok 2009 1108
    ›    II kwartał 3185
    ›    III kwartał 2032
    ›    IV kwartał 3030
     rok 2008 1265
    ›    I kwartał 3174
    ›    II kwartał 849
    ›    III kwartał 1419
    ›    IV kwartał 2950
     rok 2007 1230
    ›    I kwartał 2830
    ›    II kwartał 2950
     rok 2006 1080
    ›    I kwartał 1187
    ›    II kwartał 2076
    ›    III kwartał 1643
    ›    IV kwartał 2672
     Rok 2005 1285
    ›    I Kwartał 2777
    ›    II kwartał 2645
     Rok 2004 1214
    ›    IV Kwartał 1162
    ›    II Kwartał 922
     Rok 2003 1181
    ›    I Kwartał 1055
    ›    II Kwartał 1039
    ›    III Kwartał 879
    ›    IV Kwartał 921
     Rok 2002 1140
    ›    I Kwartał 785
    ›    II Kwartał 769
    ›    III Kwartał 866
    ›    IV Kwartał 787
     Rok 2001 1165
    ›    I kwartał 777
    ›    II kwartał 803
   Protokoły z sesji Rady Gminy 730
     2020 275
     2019 588
      2018 290
   Urzędowy wykaz ulic 708
   Podatki i opłaty lokalne 4937
     Podatek od nieruchomości 3661
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 231
     Podatek od środków transportowych 2382
     Podatek rolny 2640
     Podatek leśny 1403
     Opłata targowa 1336
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 2040
    ›    Rok 2003 796
    ›    Rok 2002 761
    ›    Rok 2004 690
    ›    Rok 2005 626
    ›    Rok 2006 624
    ›    Rok 2007 614
    ›    Rok 2008 795
   Strategia rozwoju 3538
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1894
   Zagospodarowanie przestrzenne 5583
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1651
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1939
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2418
    ›    rok 2006 2763
    ›    rok 2007 2462
    ›    rok 2005 1961
    ›    rok 2004 1973
    ›    rok 2003 1381
    ›    rok 2008 1625
    ›    Rok 2014 2770
    ›    ROK 2015 636
    ›    Rok 2016 2756
    ›    Rok 2017 2151
    ›    Rok 2018 1132
    ›    Rok 2019 811
     Zarządzenia, obwieszczenia 194
    ›    Rok 2020 177
    ›    Rok 2021 16
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 8208
     Rok 2021 1471
     Rok 2020 13474
     Rok 2019 17685
     Rok 2018 15649
     Rok 2017 13022
     Rok 2016 3421
     Rok 2015 36983
   Ogłoszenia Przetargów 34254
     Rok 2020 3750
    ›    ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice 259
    ›    ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł 139
     Rok 2019 16636
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 2115
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 671
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 574
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 598
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 336
     Rok 2018 25841
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 794
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 546
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 792
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 517
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 600
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 510
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 371
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 539
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 434
     Rok 2017 13286
     Rok 2016 3379
     Rok 2015 39972
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 811
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 800
     Rok 2014 11607
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3741
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 844
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 1108
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 1106
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1189
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 867
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 1007
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 940
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1165
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 939
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1654
     Rok 2013 4025
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1471
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 934
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 1022
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1439
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1279
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 1092
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1155
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1192
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1156
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1202
     Rok 2012 7238
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1653
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 4086
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1244
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1116
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 2069
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1624
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1627
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1375
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2398
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1225
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 915
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1639
     Rok 2011 13767
     Rok 2010 23688
     Rok 2009 22027
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 37
Druki do pobrania
   Wycięcie drzewa 420
   Deklaracja śmieci 403
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 187
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 198
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 182
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 203
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 212
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 184
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 191
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 220
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 191
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 156
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 146
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 164
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 160
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 144
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 189
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 199
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 146
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 199
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 204
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 228
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 225
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 216
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 208
    ›    Podział nieruchomości 219
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 238
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 205
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 215
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 214
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 193
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 188
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 165
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 176
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 145
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 160
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 157
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 154
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 279
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 197
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 197
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 197
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 201
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 186
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 197
    ›    opłata skarbowa 198
Ochrona Środowiska
   ODPADY 2724
   AZBEST 2257
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 739
   Rejestr Działalności Regulowanej 86
   Ogłoszenia 6417
   WFOŚiGW Łódź 1736
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 219
Raport o stanie gminy
   Raport za rok 2019 232
   Raport za rok 2018. 388
   Audyt za Rok 2017-2018 346
Nieodpłatna Pomoc Prawna
   Informacje 187
Transmisja Obrad Rady Gminy
   Transmisje 746
   Klauzule 798
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1326
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1010
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 749
   Wybory samorządowe 2018 6703
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8779
     Wybory Sejm i Senat 2015 7907
   Praca 24030
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r. 2328
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 2384
   Inwestycje Unia Europejska 3796
      inwestycje Rok 2018 211
     ZPORR 1230
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2196
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2343
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 2013
     Rok 2014 505
     Rok 2013 737
     Rok 2012 890
     PROW 2007 - 2013 869
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 999
     RPO WŁ 2007 -2013 793
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 807
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2753
     Rok 2020 90
     Rok 2019 184
     Rok 2018 212
     Rok 2017 296
     Rok 2016 242
     Rok 2015 233
     Rok 2014 1407
     Rok 2013 704
     Rok 2012 814
     Rok 2011 1716
   Organizacje pozarządowe 2603
     Kluby sportowe 1252
    ›    LKS "START" - Łubnice 1412
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 1079
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 1097
     Infrastruktura 1219
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1042
    ›    Stan elektryfikacji 859
    ›    Stan telefonizacji 825
    ›    Stan gospodarki komunalnej 876
    ›    Drogi 1004
     Oferty 1565
   Oświadczenia majątkowe 6869
     Wójt 2518
    ›    Henryk Ciosek 4011
    ›    Michał Pazek 800
     Rada Gminy 2694
    ›    2013 1738
    ›    2014 1371
    ›    2014 koniec kadencji 1485
    ›    2014 Nowa Rada 1564
    ›    2015 1536
    ›    2016 1552
    ›    2017 728
    ›    2018 508
    ›    2018 koniec kadencji 545
    ›    2018 Nowa Rada 567
    ›    2019 592
    ›    2020 257
     Urząd 5232
    ›    2020 223
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 7211
    ›    2020 154
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1931
   Redakcja Biuletynu 3006
   Zgromadzenia 1159
RODO
   Klauzule 274
Petycje
   2021 15
   2020 255
   2019 289
Łączna liczba odwiedzin:1092442