Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN845623
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ89667
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 89667
   Godziny urzędowania 5291
   Organizacja urzędu 6194
   Struktura organizacyjna 5059
   Aktualności 26223
   Galeria zdjęć 9591
Organy
   Wójt Gminy 5569
     Kompetencje 1467
     Kontakt 1563
     Dyżury 1198
     Sprawozdania Wójta Gminy 3895
    ›    Rok 2011 861
    ›    Rok 2012 691
    ›    Rok 2013 559
     Zarządzenia 5870
    ›    ROK 2008 121
    ›    ROK 2007 125
    ›    ROK 2009 92
    ›    ROK 2010 100
    ›    ROK 2011 98
    ›    ROK 2012 96
    ›    ROK 2013 95
    ›    ROK 2014 96
    ›    ROK 2015 101
    ›    ROK 2016 115
    ›    ROK 2017 156
     Decyzje i inne akty administracyjne 1254
   Sekretarz 4238
   Skarbnik 3313
   Rada Gminy 4100
     Przewodniczący Rady 1726
     Skład Rady 2238
     Regulamin 1032
     Kompetencje 1034
     Sesje, posiedzenia 1525
    ›    Kalendarium 1387
    ›    Najbliższa sesja 1687
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1257
   Komisje Rady 2876
     Komisja Budżetu i Finansów 1151
    ›    Skład osobowy 782
    ›    Plan pracy i sprawozdania 895
     Komisja Rewizyjna 1082
    ›    Skład osobowy 599
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1030
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1005
    ›    Skład osobowy 728
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1071
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 9133
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 256
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 320
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 259
    ›    Wydział Prawny 203
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 286
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 285
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 224
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 274
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 248
    ›    Wydział Lokalowy 269
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 289
    ›    Wydział Edukacji 331
    ›    Straż Miejska 299
    ›    Referat Księgowości 255
    ›    Referat Podatków 259
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 326
    ›    Referat Drogownictwa 315
    ›    Referat Informatyki 281
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 303
   Urząd Stanu Cywilnego 3264
     Kierownik USC 2981
    ›    Zawieranie małżeństw 657
    ›    Rejestracja zgonów 604
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 667
     Dowody osobiste 1374
     Ewidencja ludności 1707
   Samodzielne stanowiska 2781
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1519
Prawo Lokalne
   Statut 3918
   Regulamin 2377
   Uchwały 3484
     Rok 2018 193
    ›    I kwartał 327
     Rok 2017 531
    ›    I kwartał 613
    ›    II Kwartał 183
    ›    III kwartał 181
    ›    IV Kwartał 503
     Rok 2016 533
    ›    I kwartał 510
    ›    II kwartał 351
    ›    III kwartał 432
    ›    IV kwartał 1266
     Rok 2015 749
    ›    I kwartał 778
    ›    II kwartał 565
    ›    III kwartał 910
    ›    IV kwartał 1039
     Rok 2014 550
    ›    I kwartał 738
    ›    II kwartał 785
    ›    III kwartał 485
    ›    IV kwartał 927
     Rok 2013 863
    ›    I kwartał 1255
    ›    II kwartał 1071
    ›    III kwartał 511
    ›    IV kwartał 1268
     Rok 2012 710
    ›    I kwartał 1091
    ›    II kwartał 1166
    ›    III kwartał 697
    ›    IV kwartał 1465
    ›    II kwartał 3805
    ›    I kwartał 1144
     Rok 2011 882
    ›    III kwartał 789
    ›    IV kwartał 1939
     rok 2010 750
    ›    I kwartał 1783
    ›    II kwartał 1185
    ›    III kwartał 545
    ›    IV kwartał 1549
    ›    I kwartał 1230
     rok 2009 816
    ›    II kwartał 2407
    ›    III kwartał 1473
    ›    IV kwartał 2237
     rok 2008 961
    ›    I kwartał 1989
    ›    II kwartał 542
    ›    III kwartał 861
    ›    IV kwartał 1738
     rok 2007 927
    ›    I kwartał 1825
    ›    II kwartał 1906
     rok 2006 847
    ›    I kwartał 796
    ›    II kwartał 1332
    ›    III kwartał 1088
    ›    IV kwartał 1736
     Rok 2005 987
    ›    I Kwartał 1876
    ›    II kwartał 1602
     Rok 2004 942
    ›    IV Kwartał 822
    ›    II Kwartał 596
     Rok 2003 889
    ›    I Kwartał 685
    ›    II Kwartał 723
    ›    III Kwartał 595
    ›    IV Kwartał 582
     Rok 2002 811
    ›    I Kwartał 517
    ›    II Kwartał 488
    ›    III Kwartał 489
    ›    IV Kwartał 486
     Rok 2001 895
    ›    I kwartał 435
    ›    II kwartał 464
   Podatki i opłaty lokalne 3710
     Podatek od nieruchomości 2764
     Podatek od środków transportowych 1927
     Podatek rolny 2082
     Podatek leśny 1098
     Podatek od posiadania psów 1071
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 973
     Opłata targowa 997
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1028
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 997
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1616
   Informacje Urzędu 3518
     Decyzje i inne akty administracyjne 1315
    ›    Rok 2003 521
    ›    Rok 2002 539
    ›    Rok 2004 433
    ›    Rok 2005 380
    ›    Rok 2006 380
    ›    Rok 2007 381
    ›    Rok 2008 538
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3601
   Strategia rozwoju 2872
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1425
   Zagospodarowanie przestrzenne 4673
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 726
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 897
     rok 2003 1055
     rok 2004 1428
     rok 2005 1675
     rok 2006 2509
     rok 2007 2129
     rok 2008 1314
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1904
     Rok 2014 2167
     ROK 2015 341
     Rok 2016 1323
     Rok 2017 605
     Rok 2018 104
   Gospodarka komunalna 33782
   Pozostałe 2845
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 887
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 721
   Zapytania ofertowe 3795
     Rok 2018 2686
     Rok 2017 12631
     Rok 2016 2891
     Rok 2015 32100
   Ogłoszenia Przetargów 28020
     Rok 2018 2831
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 89
     Rok 2017 12364
     Rok 2016 2665
     Rok 2015 35500
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 518
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 465
     Rok 2014 11318
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3071
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 474
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 810
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 806
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 840
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 587
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 663
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 644
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 804
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 687
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1261
     Rok 2013 3682
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1134
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 636
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 751
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1152
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 971
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 833
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 856
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 898
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 856
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 879
     Rok 2012 6947
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1357
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3462
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 951
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 788
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1509
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1178
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1236
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1033
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1926
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 864
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 627
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1285
     Rok 2011 12579
     Rok 2010 22292
     Rok 2009 20758
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 190
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 134
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 106
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 86
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 102
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 94
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 107
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 151
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 53
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 51
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 59
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 66
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 44
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 99
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 113
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 89
    ›    Podział nieruchomości 104
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 122
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 188
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 60
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 66
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 47
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 58
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 51
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 50
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 119
     Zaświadczenia 182
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 101
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 94
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 94
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 97
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 96
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 106
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 210
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1417
   AZBEST 1547
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 762
   Podmioty gospodarcze 656
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3004
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8077
   Wybory Sejm i Senat 2015 7340
   Unia Europejska 3176
     RPO WŁ 2007 -2013 507
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 475
     PROW 2007 - 2013 536
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 646
     ZPORR 1054
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1874
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1943
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1710
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2296
     Rok 2017 76
     Rok 2016 47
     Rok 2015 42
     Rok 2014 1099
     Rok 2013 463
     Rok 2012 631
     Rok 2011 1465
   Ochrona Środowiska 3347
     Zarządzenia Wójta 950
    ›    2006 637
    ›    2007 516
     Uchwały Rady 877
    ›    2006 498
    ›    2007 427
     Ogłoszenia 1581
   WFOŚiGW Łódź 1211
     Rok 2014 296
     Rok 2013 473
     Rok 2012 649
   Ogłoszenia 20745
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 288
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 455
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 751
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3786
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1528
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 2035
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2023
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1546
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1169
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1586
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1263
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1731
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1686
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1647
   Jednostki organizacyjne 3573
     Gminny Ośrodek Kultury 1685
    ›    Kontakt 1063
    ›    Statut 518
    ›    Regulamin 413
    ›    Struktura organizacyjna 616
    ›    Ewidencje i rejestry 506
    ›    Majątek 462
    ›    Dokumentacje kontroli 488
    ›    Budżet i inwestycje 532
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 520
    ›    Procedury 446
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1126
    ›    Kontakt 861
    ›    Kierownictwo 801
    ›    Statut 549
    ›    Regulamin 567
    ›    Struktura organizacyjna 530
    ›    Ewidencje i rejestry 559
    ›    Majątek 519
    ›    Dokumentacje kontroli 568
    ›    Budżet i inwestycje 604
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 618
    ›    Procedury 607
     Kluby sportowe 930
    ›    LKS "START" - Łubnice 794
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 664
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 525
   Oferty inwestycyjne 2901
     Infrastruktura 987
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 704
    ›    Stan elektryfikacji 603
    ›    Stan telefonizacji 561
    ›    Stan gospodarki komunalnej 581
    ›    Drogi 664
     Oferty 1366
   Rejestry i ewidencje 2801
     Rejestr skarg i wniosków 887
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 870
   Oświadczenia majątkowe 4734
     Wójt 1773
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1084
    ›    Henryk Ciosek 2623
     Rada Gminy 1867
    ›    2003 1490
    ›    2006 1692
    ›    2006-NOWA RADA 1681
    ›    2007 1500
    ›    2008 1566
    ›    2009 1673
    ›    2010 Koniec Kadencji 2216
    ›    201 0 Nowa Rada 1428
    ›    2011 1312
    ›    2012 1204
    ›    2013 944
    ›    Oświadczenia Majątkowe 438
    ›    2014 704
    ›    2014 koniec kadencji 740
    ›    2014 Nowa Rada 827
    ›    2015 688
    ›    2016 603
    ›    2017 224
     Urząd 3125
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4352
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1426
   Informacje nieudostępnione 2724
   Redakcja Biuletynu 2505
   Zgromadzenia 636