Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN874763
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ93220
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 93220
   Godziny urzędowania 5394
   Organizacja urzędu 6362
   Struktura organizacyjna 5247
   Aktualności 26535
   Galeria zdjęć 9813
Organy
   Wójt Gminy 5661
     Kompetencje 1496
     Kontakt 1581
     Dyżury 1214
     Sprawozdania Wójta Gminy 3916
    ›    Rok 2011 875
    ›    Rok 2012 706
    ›    Rok 2013 574
     Zarządzenia 5885
    ›    ROK 2008 141
    ›    ROK 2007 142
    ›    ROK 2009 106
    ›    ROK 2010 114
    ›    ROK 2011 112
    ›    ROK 2012 110
    ›    ROK 2013 111
    ›    ROK 2014 110
    ›    ROK 2015 122
    ›    ROK 2016 130
    ›    ROK 2017 172
     Decyzje i inne akty administracyjne 1280
   Sekretarz 4303
   Skarbnik 3361
   Rada Gminy 4200
     Przewodniczący Rady 1751
     Skład Rady 2272
     Regulamin 1047
     Kompetencje 1058
     Sesje, posiedzenia 1560
    ›    Kalendarium 1409
    ›    Najbliższa sesja 1716
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1273
   Komisje Rady 2947
     Komisja Budżetu i Finansów 1170
    ›    Skład osobowy 799
    ›    Plan pracy i sprawozdania 913
     Komisja Rewizyjna 1094
    ›    Skład osobowy 612
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1046
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1025
    ›    Skład osobowy 747
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1086
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 9302
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 271
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 335
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 272
    ›    Wydział Prawny 218
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 304
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 301
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 241
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 288
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 263
    ›    Wydział Lokalowy 287
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 303
    ›    Wydział Edukacji 347
    ›    Straż Miejska 316
    ›    Referat Księgowości 268
    ›    Referat Podatków 272
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 341
    ›    Referat Drogownictwa 326
    ›    Referat Informatyki 294
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 317
   Urząd Stanu Cywilnego 3332
     Kierownik USC 3055
    ›    Zawieranie małżeństw 676
    ›    Rejestracja zgonów 622
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 687
     Dowody osobiste 1419
     Ewidencja ludności 1728
   Samodzielne stanowiska 2845
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1538
Prawo Lokalne
   Statut 3965
   Regulamin 2452
   Uchwały 3763
     Rok 2018 381
    ›    I kwartał 536
    ›    II kwartał 143
    ›    III kwartał 79
    ›    IV kwartał 32
     Rok 2017 582
    ›    I kwartał 639
    ›    II Kwartał 217
    ›    III kwartał 217
    ›    IV Kwartał 546
     Rok 2016 568
    ›    I kwartał 532
    ›    II kwartał 384
    ›    III kwartał 476
    ›    IV kwartał 1293
     Rok 2015 775
    ›    I kwartał 795
    ›    II kwartał 586
    ›    III kwartał 925
    ›    IV kwartał 1056
     Rok 2014 590
    ›    I kwartał 756
    ›    II kwartał 800
    ›    III kwartał 505
    ›    IV kwartał 948
     Rok 2013 887
    ›    I kwartał 1291
    ›    II kwartał 1099
    ›    III kwartał 528
    ›    IV kwartał 1287
     Rok 2012 727
    ›    I kwartał 1105
    ›    II kwartał 1179
    ›    III kwartał 711
    ›    IV kwartał 1481
    ›    II kwartał 3818
    ›    I kwartał 1157
     Rok 2011 902
    ›    III kwartał 804
    ›    IV kwartał 1959
     rok 2010 766
    ›    I kwartał 1809
    ›    II kwartał 1200
    ›    III kwartał 559
    ›    IV kwartał 1564
    ›    I kwartał 1243
     rok 2009 834
    ›    II kwartał 2421
    ›    III kwartał 1490
    ›    IV kwartał 2251
     rok 2008 986
    ›    I kwartał 2010
    ›    II kwartał 558
    ›    III kwartał 877
    ›    IV kwartał 1751
     rok 2007 940
    ›    I kwartał 1839
    ›    II kwartał 1922
     rok 2006 867
    ›    I kwartał 816
    ›    II kwartał 1350
    ›    III kwartał 1103
    ›    IV kwartał 1751
     Rok 2005 1008
    ›    I Kwartał 1901
    ›    II kwartał 1619
     Rok 2004 960
    ›    IV Kwartał 844
    ›    II Kwartał 612
     Rok 2003 912
    ›    I Kwartał 700
    ›    II Kwartał 740
    ›    III Kwartał 609
    ›    IV Kwartał 597
     Rok 2002 867
    ›    I Kwartał 531
    ›    II Kwartał 502
    ›    III Kwartał 503
    ›    IV Kwartał 500
     Rok 2001 912
    ›    I kwartał 449
    ›    II kwartał 476
   Podatki i opłaty lokalne 3795
     Podatek od nieruchomości 2811
     Podatek od środków transportowych 1944
     Podatek rolny 2104
     Podatek leśny 1117
     Podatek od posiadania psów 1087
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 986
     Opłata targowa 1014
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1042
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1009
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1633
   Informacje Urzędu 3597
     Decyzje i inne akty administracyjne 1337
    ›    Rok 2003 534
    ›    Rok 2002 550
    ›    Rok 2004 446
    ›    Rok 2005 392
    ›    Rok 2006 392
    ›    Rok 2007 393
    ›    Rok 2008 552
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3650
   Strategia rozwoju 2943
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1485
   Zagospodarowanie przestrzenne 4817
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 773
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 957
     rok 2003 1082
     rok 2004 1484
     rok 2005 1691
     rok 2006 2522
     rok 2007 2149
     rok 2008 1331
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1970
     Rok 2014 2188
     ROK 2015 363
     Rok 2016 1361
     Rok 2017 695
     Rok 2018 324
   Gospodarka komunalna 33887
   Pozostałe 2903
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 1031
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 743
   Zapytania ofertowe 4211
     Rok 2018 8490
     Rok 2017 12671
     Rok 2016 2910
     Rok 2015 32714
   Ogłoszenia Przetargów 28558
     Rok 2018 8338
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 287
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 60
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 32
     Rok 2017 12580
     Rok 2016 2704
     Rok 2015 36028
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 530
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 477
     Rok 2014 11343
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3085
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 482
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 817
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 814
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 849
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 599
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 672
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 652
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 815
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 694
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1283
     Rok 2013 3696
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1141
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 644
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 758
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1161
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 979
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 842
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 866
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 912
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 864
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 886
     Rok 2012 6964
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1368
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3472
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 961
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 801
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1521
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1188
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1250
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1045
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1937
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 874
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 638
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1295
     Rok 2011 12615
     Rok 2010 22306
     Rok 2009 20796
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 190
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 136
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 106
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 86
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 103
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 94
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 107
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 151
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 53
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 51
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 59
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 66
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 44
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 99
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 113
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 89
    ›    Podział nieruchomości 104
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 122
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 188
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 60
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 66
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 47
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 58
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 51
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 50
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 120
     Zaświadczenia 182
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 101
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 94
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 94
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 97
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 96
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 106
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 210
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1520
   AZBEST 1624
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 56
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 810
   Podmioty gospodarcze 705
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3081
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8174
   Wybory Sejm i Senat 2015 7395
   Unia Europejska 3217
     RPO WŁ 2007 -2013 515
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 482
     PROW 2007 - 2013 581
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 655
     ZPORR 1061
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1887
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1955
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1725
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2348
     Rok 2018 9
     Rok 2017 86
     Rok 2016 54
     Rok 2015 49
     Rok 2014 1122
     Rok 2013 471
     Rok 2012 637
     Rok 2011 1472
   Ochrona Środowiska 3443
     Zarządzenia Wójta 957
    ›    2006 645
    ›    2007 523
     Uchwały Rady 885
    ›    2006 505
    ›    2007 434
     Ogłoszenia 1589
   WFOŚiGW Łódź 1300
     Rok 2014 305
     Rok 2013 486
     Rok 2012 659
   Ogłoszenia 20985
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. 140
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 357
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 493
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 769
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3796
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1545
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 2043
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2049
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1555
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1178
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1597
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1273
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1745
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1708
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1655
   Jednostki organizacyjne 3691
     Gminny Ośrodek Kultury 1742
    ›    Kontakt 1096
    ›    Statut 531
    ›    Regulamin 423
    ›    Struktura organizacyjna 634
    ›    Ewidencje i rejestry 514
    ›    Majątek 469
    ›    Dokumentacje kontroli 496
    ›    Budżet i inwestycje 554
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 536
    ›    Procedury 453
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1149
    ›    Kontakt 887
    ›    Kierownictwo 826
    ›    Statut 556
    ›    Regulamin 575
    ›    Struktura organizacyjna 539
    ›    Ewidencje i rejestry 566
    ›    Majątek 532
    ›    Dokumentacje kontroli 574
    ›    Budżet i inwestycje 610
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 628
    ›    Procedury 613
     Kluby sportowe 949
    ›    LKS "START" - Łubnice 811
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 679
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 544
   Oferty inwestycyjne 2975
     Infrastruktura 1016
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 711
    ›    Stan elektryfikacji 611
    ›    Stan telefonizacji 573
    ›    Stan gospodarki komunalnej 590
    ›    Drogi 676
     Oferty 1380
   Rejestry i ewidencje 2882
     Rejestr skarg i wniosków 897
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 882
   Oświadczenia majątkowe 4915
     Wójt 1825
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1102
    ›    Henryk Ciosek 2689
     Rada Gminy 1919
    ›    2003 1500
    ›    2006 1702
    ›    2006-NOWA RADA 1693
    ›    2007 1509
    ›    2008 1575
    ›    2009 1682
    ›    2010 Koniec Kadencji 2227
    ›    201 0 Nowa Rada 1443
    ›    2011 1324
    ›    2012 1213
    ›    2013 962
    ›    Oświadczenia Majątkowe 453
    ›    2014 714
    ›    2014 koniec kadencji 756
    ›    2014 Nowa Rada 846
    ›    2015 702
    ›    2016 619
    ›    2017 315
    ›    2018 50
     Urząd 3198
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4442
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1461
   Informacje nieudostępnione 2803
   Redakcja Biuletynu 2580
   Zgromadzenia 733