główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 104992
   Godziny urzędowania 5971
   Organizacja urzędu 7586
   Struktura organizacyjna 6442
   Aktualności 29686
   Wybory 935
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 294
     Wybory samorządowe 2018 4680
Organy
   Wójt Gminy 6454
     Kompetencje 1668
     Kontakt 1723
     Dyżury 1322
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4132
    ›    Rok 2011 1001
    ›    Rok 2012 802
    ›    Rok 2013 669
    ›    Rok 2018 48
    ›    Rok 2019 83
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 18
    ›    Rok 2019 42
     Zarządzenia 6025
    ›    ROK 2008 279
    ›    ROK 2007 263
    ›    ROK 2009 290
    ›    ROK 2010 195
    ›    ROK 2011 186
    ›    ROK 2012 230
    ›    ROK 2013 230
    ›    ROK 2014 181
    ›    ROK 2015 262
    ›    ROK 2016 223
    ›    ROK 2017 308
   Sekretarz 4816
   Skarbnik 3716
   Rada Gminy 4939
     Przewodniczący Rady 2060
     Skład Rady 2730
     Regulamin 1169
     Kompetencje 1208
     Sesje, posiedzenia Komisji 1919
    ›    Kalendarium 1577
    ›    Najbliższa sesja 2070
    ›    Najbliższa Komisja 101
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1434
   Komisje Rady 3254
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1371
    ›    Skład osobowy 967
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1106
     Komisja Rewizyjna 1220
    ›    Skład osobowy 741
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1234
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1148
    ›    Skład osobowy 869
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1195
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 84
    ›    Skład osobowy 78
    ›    Plan pracy 64
   Sołectwa 119
     Sołtysi Gminy Łubnice 105
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 67
     Ogłoszenia sołeckie 54
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 10490
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 378
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 409
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 392
    ›    Wydział Prawny 289
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 423
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 412
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 319
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 383
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 344
    ›    Wydział Lokalowy 361
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 445
    ›    Wydział Edukacji 428
    ›    Straż Miejska 441
    ›    Referat Księgowości 376
    ›    Referat Podatków 359
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 422
    ›    Referat Drogownictwa 479
    ›    Referat Informatyki 388
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 393
   Urząd Stanu Cywilnego 3641
     Kierownik USC 3397
    ›    Zawieranie małżeństw 818
    ›    Rejestracja zgonów 711
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 844
     Dowody osobiste 1576
     Ewidencja ludności 1857
   Samodzielne stanowiska 3167
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1673
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2621
    ›    Decyzje i inne akty administracyjne 1448
   Statut 4229
   Projekty Uchwał 195
     Rok 2019 140
    ›    I kwartał 308
    ›    II kwartał 156
   Uchwały 5263
     Rok 2019 419
    ›    I kwartał 719
    ›    II kwartał 237
     Rok 2018 1243
    ›    I kwartał 968
    ›    II kwartał 589
    ›    III kwartał 568
    ›    IV kwartał 1345
     Rok 2017 726
    ›    I kwartał 806
    ›    II Kwartał 392
    ›    III kwartał 362
    ›    IV Kwartał 795
     Rok 2016 721
    ›    I kwartał 704
    ›    II kwartał 505
    ›    III kwartał 659
    ›    IV kwartał 1507
     Rok 2015 889
    ›    I kwartał 948
    ›    II kwartał 698
    ›    III kwartał 1066
    ›    IV kwartał 1253
     Rok 2014 743
    ›    I kwartał 871
    ›    II kwartał 916
    ›    III kwartał 609
    ›    IV kwartał 1115
     Rok 2013 955
    ›    I kwartał 1412
    ›    II kwartał 1245
    ›    III kwartał 653
    ›    IV kwartał 1432
     Rok 2012 815
    ›    I kwartał 1213
    ›    II kwartał 1287
    ›    III kwartał 859
    ›    IV kwartał 1650
    ›    II kwartał 3949
    ›    I kwartał 1294
     Rok 2011 989
    ›    III kwartał 903
    ›    IV kwartał 2170
     rok 2010 863
    ›    I kwartał 1967
    ›    II kwartał 1340
    ›    III kwartał 637
    ›    IV kwartał 1729
    ›    I kwartał 1349
     rok 2009 927
    ›    II kwartał 2579
    ›    III kwartał 1627
    ›    IV kwartał 2471
     rok 2008 1084
    ›    I kwartał 2226
    ›    II kwartał 635
    ›    III kwartał 991
    ›    IV kwartał 1942
     rok 2007 1051
    ›    I kwartał 1975
    ›    II kwartał 2116
     rok 2006 919
    ›    I kwartał 960
    ›    II kwartał 1490
    ›    III kwartał 1212
    ›    IV kwartał 1940
     Rok 2005 1106
    ›    I Kwartał 2059
    ›    II kwartał 1799
     Rok 2004 1037
    ›    IV Kwartał 956
    ›    II Kwartał 718
     Rok 2003 1007
    ›    I Kwartał 850
    ›    II Kwartał 837
    ›    III Kwartał 683
    ›    IV Kwartał 699
     Rok 2002 982
    ›    I Kwartał 608
    ›    II Kwartał 574
    ›    III Kwartał 651
    ›    IV Kwartał 575
     Rok 2001 1004
    ›    I kwartał 573
    ›    II kwartał 597
   Protokoły z sesji Rady Gminy 231
     2019 130
      2018 131
   Raport o stanie Gminy Łubnice 87
     Za rok 2018 55
    ›    Audyt za Rok 2017-2018 42
   Zarządzenia Wójta Gminy 218
     Rok 2019 266
     Rok 2018 111
   Podatki i opłaty lokalne 4170
     Podatek od nieruchomości 3135
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 33
     Podatek od środków transportowych 2082
     Podatek rolny 2325
     Podatek leśny 1253
     Opłata targowa 1128
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1714
   Informacje Urzędu 3839
    ›    Rok 2003 647
    ›    Rok 2002 622
    ›    Rok 2004 525
    ›    Rok 2005 473
    ›    Rok 2006 465
    ›    Rok 2007 474
    ›    Rok 2008 652
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4060
   Strategia rozwoju 3161
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1684
   Zagospodarowanie przestrzenne 5097
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1091
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1233
     rok 2003 1164
     rok 2004 1676
     rok 2005 1790
     rok 2006 2567
     rok 2007 2244
     rok 2008 1431
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2132
     Rok 2014 2293
     ROK 2015 443
     Rok 2016 1504
     Rok 2017 1084
     Rok 2018 557
     Rok 2019 68
   Gospodarka komunalna 34283
   Pozostałe 3084
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 1333
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 866
   Zapytania ofertowe 5555
     Rok 2019 8365
     Rok 2018 15034
     Rok 2017 12788
     Rok 2016 2997
     Rok 2015 34434
   Ogłoszenia Przetargów 30516
     Rok 2018 23090
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 518
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 317
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 335
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 317
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 395
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 271
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 152
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 273
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 181
     Rok 2017 12992
     Rok 2016 2913
     Rok 2015 37452
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 640
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 599
     Rok 2014 11432
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3196
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 609
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 932
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 913
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1005
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 671
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 790
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 724
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 902
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 762
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1398
     Rok 2013 3759
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1242
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 740
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 829
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1230
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1087
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 902
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 974
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 990
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 961
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1008
     Rok 2012 7062
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1465
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3598
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1035
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 903
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1618
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1328
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1344
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1163
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2060
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1022
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 702
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1435
     Rok 2011 12778
     Rok 2010 22415
     Rok 2009 20957
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1886
   AZBEST 1806
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 220
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 949
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3215
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8376
   Wybory Sejm i Senat 2015 7556
   Unia Europejska 3312
     RPO WŁ 2007 -2013 611
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 565
     PROW 2007 - 2013 700
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 808
     ZPORR 1107
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1996
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2089
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1825
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2472
     Rok 2019 15
     Rok 2018 66
     Rok 2017 141
     Rok 2016 92
     Rok 2015 95
     Rok 2014 1245
     Rok 2013 562
     Rok 2012 680
     Rok 2011 1539
   Ochrona Środowiska 3791
     Zarządzenia Wójta 1007
    ›    2006 744
    ›    2007 585
     Uchwały Rady 944
    ›    2006 623
    ›    2007 506
     Ogłoszenia 1647
   WFOŚiGW Łódź 1428
     Rok 2019 3
     Rok 2014 346
     Rok 2013 573
     Rok 2012 753
   Ogłoszenia 22176
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 1016
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. 682
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 498
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 630
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 884
   Jednostki organizacyjne 3947
     Gminny Ośrodek Kultury 1996
    ›    Kontakt 1354
    ›    Statut 641
    ›    Regulamin 510
    ›    Struktura organizacyjna 813
    ›    Ewidencje i rejestry 579
    ›    Majątek 594
    ›    Dokumentacje kontroli 571
    ›    Budżet i inwestycje 729
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 619
    ›    Procedury 558
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1294
    ›    Kontakt 1099
    ›    Kierownictwo 1022
    ›    Statut 668
    ›    Regulamin 724
    ›    Struktura organizacyjna 628
    ›    Ewidencje i rejestry 673
    ›    Majątek 679
    ›    Dokumentacje kontroli 678
    ›    Budżet i inwestycje 686
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 727
    ›    Procedury 714
     Kluby sportowe 1055
    ›    LKS "START" - Łubnice 938
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 823
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 661
     Infrastruktura 1123
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 890
    ›    Stan elektryfikacji 695
    ›    Stan telefonizacji 686
    ›    Stan gospodarki komunalnej 709
    ›    Drogi 819
     Oferty 1472
   Rejestry i ewidencje 3049
     Rejestr skarg i wniosków 950
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 927
   Oświadczenia majątkowe 5672
     Wójt 2125
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1287
    ›    Henryk Ciosek 3119
    ›    Michał Pazek 177
     Rada Gminy 2273
    ›    2003 1611
    ›    2006 1851
    ›    2006-NOWA RADA 1873
    ›    2007 1627
    ›    2008 1674
    ›    2009 1781
    ›    2010 Koniec Kadencji 2467
    ›    201 0 Nowa Rada 1554
    ›    2011 1450
    ›    2012 1346
    ›    2013 1165
    ›    Oświadczenia Majątkowe 619
    ›    2014 812
    ›    2014 koniec kadencji 918
    ›    2014 Nowa Rada 983
    ›    2015 848
    ›    2016 745
    ›    2017 433
    ›    2018 306
    ›    2018 koniec kadencji 318
    ›    2018 Nowa Rada 263
    ›    2019 32
     Urząd 3752
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5016
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1646
   Redakcja Biuletynu 2700
   Zgromadzenia 883
   Transmisja Obrad Rady Gminy 269
Łączna liczba odwiedzin:960265