główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 108337
   Godziny urzędowania 6083
   Organizacja urzędu 7835
   Struktura organizacyjna 6695
   Aktualności 30567
   Wybory 1156
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 605
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 392
     Wybory samorządowe 2018 5014
Organy
   Wójt Gminy 6611
     Kompetencje 1682
     Kontakt 1743
     Dyżury 1342
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4167
    ›    Rok 2011 1023
    ›    Rok 2012 822
    ›    Rok 2013 688
    ›    Rok 2018 59
    ›    Rok 2019 113
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 47
    ›    Rok 2019 102
     Zarządzenia 6045
    ›    ROK 2008 297
    ›    ROK 2007 277
    ›    ROK 2009 303
    ›    ROK 2010 207
    ›    ROK 2011 199
    ›    ROK 2012 242
    ›    ROK 2013 242
    ›    ROK 2014 193
    ›    ROK 2015 273
    ›    ROK 2016 235
    ›    ROK 2017 320
   Sekretarz 4946
   Skarbnik 3782
   Rada Gminy 5113
     Przewodniczący Rady 2098
     Skład Rady 2802
     Regulamin 1183
     Kompetencje 1221
     Sesje, posiedzenia Komisji 1988
    ›    Kalendarium 1611
    ›    Najbliższa sesja 2208
    ›    Najbliższa Komisja 172
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1443
   Komisje Rady 3341
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1397
    ›    Skład osobowy 989
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1156
     Komisja Rewizyjna 1248
    ›    Skład osobowy 759
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1262
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1176
    ›    Skład osobowy 894
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1228
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 98
    ›    Skład osobowy 93
    ›    Plan pracy 74
   Sołectwa 199
     Sołtysi Gminy Łubnice 159
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 88
     Ogłoszenia sołeckie 71
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 10866
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 391
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 421
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 404
    ›    Wydział Prawny 300
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 434
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 430
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 333
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 396
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 354
    ›    Wydział Lokalowy 372
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 469
    ›    Wydział Edukacji 440
    ›    Straż Miejska 453
    ›    Referat Księgowości 387
    ›    Referat Podatków 370
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 432
    ›    Referat Drogownictwa 488
    ›    Referat Informatyki 401
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 404
   Urząd Stanu Cywilnego 3722
     Kierownik USC 3506
    ›    Zawieranie małżeństw 837
    ›    Rejestracja zgonów 725
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 861
     Dowody osobiste 1622
     Ewidencja ludności 1907
   Samodzielne stanowiska 3257
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1687
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2646
    ›    Decyzje i inne akty administracyjne 1459
   Statut 4287
   Projekty Uchwał 269
     Rok 2019 186
    ›    I kwartał 354
    ›    II kwartał 204
    ›    III kwartał 65
    ›    IV kwartał 76
   Uchwały 5542
     Rok 2019 573
    ›    I kwartał 891
    ›    II kwartał 403
    ›    III kwartał 100
    ›    IV kwartał 53
     Rok 2018 1293
    ›    I kwartał 1008
    ›    II kwartał 624
    ›    III kwartał 609
    ›    IV kwartał 1503
     Rok 2017 743
    ›    I kwartał 848
    ›    II Kwartał 410
    ›    III kwartał 385
    ›    IV Kwartał 825
     Rok 2016 738
    ›    I kwartał 730
    ›    II kwartał 523
    ›    III kwartał 686
    ›    IV kwartał 1554
     Rok 2015 905
    ›    I kwartał 981
    ›    II kwartał 719
    ›    III kwartał 1087
    ›    IV kwartał 1291
     Rok 2014 767
    ›    I kwartał 909
    ›    II kwartał 942
    ›    III kwartał 622
    ›    IV kwartał 1202
     Rok 2013 972
    ›    I kwartał 1463
    ›    II kwartał 1291
    ›    III kwartał 668
    ›    IV kwartał 1479
     Rok 2012 828
    ›    I kwartał 1245
    ›    II kwartał 1315
    ›    III kwartał 879
    ›    IV kwartał 1683
    ›    II kwartał 3981
    ›    I kwartał 1317
     Rok 2011 1001
    ›    III kwartał 918
    ›    IV kwartał 2209
     rok 2010 878
    ›    I kwartał 1996
    ›    II kwartał 1365
    ›    III kwartał 650
    ›    IV kwartał 1773
    ›    I kwartał 1372
     rok 2009 941
    ›    II kwartał 2606
    ›    III kwartał 1650
    ›    IV kwartał 2497
     rok 2008 1096
    ›    I kwartał 2275
    ›    II kwartał 649
    ›    III kwartał 1013
    ›    IV kwartał 1985
     rok 2007 1065
    ›    I kwartał 2028
    ›    II kwartał 2182
     rok 2006 929
    ›    I kwartał 973
    ›    II kwartał 1521
    ›    III kwartał 1235
    ›    IV kwartał 1978
     Rok 2005 1122
    ›    I Kwartał 2109
    ›    II kwartał 1844
     Rok 2004 1058
    ›    IV Kwartał 977
    ›    II Kwartał 737
     Rok 2003 1027
    ›    I Kwartał 866
    ›    II Kwartał 858
    ›    III Kwartał 696
    ›    IV Kwartał 714
     Rok 2002 997
    ›    I Kwartał 623
    ›    II Kwartał 588
    ›    III Kwartał 666
    ›    IV Kwartał 598
     Rok 2001 1020
    ›    I kwartał 595
    ›    II kwartał 612
   Protokoły z sesji Rady Gminy 315
     2019 183
      2018 143
   Raport o stanie Gminy Łubnice 200
     Za rok 2018 91
    ›    Audyt za Rok 2017-2018 74
   Zarządzenia Wójta Gminy 327
     Rok 2019 397
     Rok 2018 193
   Podatki i opłaty lokalne 4277
     Podatek od nieruchomości 3180
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 47
     Podatek od środków transportowych 2116
     Podatek rolny 2343
     Podatek leśny 1265
     Opłata targowa 1141
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1737
   Informacje Urzędu 3906
    ›    Rok 2003 657
    ›    Rok 2002 633
    ›    Rok 2004 534
    ›    Rok 2005 484
    ›    Rok 2006 476
    ›    Rok 2007 485
    ›    Rok 2008 663
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4143
   Strategia rozwoju 3219
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1712
   Zagospodarowanie przestrzenne 5174
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1162
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1324
     rok 2003 1179
     rok 2004 1722
     rok 2005 1802
     rok 2006 2576
     rok 2007 2253
     rok 2008 1441
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2166
     Rok 2014 2306
     ROK 2015 452
     Rok 2016 1536
     Rok 2017 1111
     Rok 2018 588
     Rok 2019 197
   Gospodarka komunalna 34483
   Pozostałe 3155
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 1412
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 886
   Zapytania ofertowe 6154
     Rok 2019 13655
     Rok 2018 15092
     Rok 2017 12818
     Rok 2016 3021
     Rok 2015 34838
   Ogłoszenia Przetargów 31579
     Rok 2019 3263
    ›    ZI.271.1.1.2019 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 1493
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 328
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 246
     Rok 2018 25540
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 547
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 332
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 357
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 329
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 405
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 289
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 165
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 309
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 226
     Rok 2017 13043
     Rok 2016 2953
     Rok 2015 37880
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 652
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 610
     Rok 2014 11444
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3219
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 621
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 941
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 924
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1018
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 683
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 801
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 735
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 916
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 773
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1410
     Rok 2013 3772
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1264
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 751
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 840
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1241
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1097
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 913
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 984
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1001
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 973
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1021
     Rok 2012 7075
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1479
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3617
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1050
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 914
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1639
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1342
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1360
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1177
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2075
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1033
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 714
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1449
     Rok 2011 12818
     Rok 2010 22449
     Rok 2009 20990
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 2010
   AZBEST 1857
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 268
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 981
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 3275
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8422
   Wybory Sejm i Senat 2015 7608
   Unia Europejska 3349
     RPO WŁ 2007 -2013 621
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 593
     PROW 2007 - 2013 710
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 818
     ZPORR 1116
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2008
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2119
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1842
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2511
     Rok 2019 25
     Rok 2018 73
     Rok 2017 154
     Rok 2016 100
     Rok 2015 106
     Rok 2014 1255
     Rok 2013 570
     Rok 2012 690
     Rok 2011 1552
   Ochrona Środowiska 4031
     Zarządzenia Wójta 1014
    ›    2006 755
    ›    2007 596
     Uchwały Rady 959
    ›    2006 634
    ›    2007 520
     Ogłoszenia 1662
   WFOŚiGW Łódź 1460
     Rok 2019 18
     Rok 2014 353
     Rok 2013 582
     Rok 2012 762
   Ogłoszenia 22451
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 1490
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. 723
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 526
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 654
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 911
   Jednostki organizacyjne 4008
     Gminny Ośrodek Kultury 2112
    ›    Kontakt 1402
    ›    Statut 665
    ›    Regulamin 527
    ›    Struktura organizacyjna 833
    ›    Ewidencje i rejestry 592
    ›    Majątek 608
    ›    Dokumentacje kontroli 586
    ›    Budżet i inwestycje 764
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 637
    ›    Procedury 568
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1368
    ›    Kontakt 1140
    ›    Kierownictwo 1063
    ›    Statut 688
    ›    Regulamin 740
    ›    Struktura organizacyjna 657
    ›    Ewidencje i rejestry 689
    ›    Majątek 697
    ›    Dokumentacje kontroli 692
    ›    Budżet i inwestycje 699
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 744
    ›    Procedury 729
     Kluby sportowe 1071
    ›    LKS "START" - Łubnice 961
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 837
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 689
     Infrastruktura 1130
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 901
    ›    Stan elektryfikacji 708
    ›    Stan telefonizacji 697
    ›    Stan gospodarki komunalnej 720
    ›    Drogi 833
     Oferty 1479
   Rejestry i ewidencje 3100
     Rejestr skarg i wniosków 963
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 945
   Oświadczenia majątkowe 5876
     Wójt 2188
    ›    Henryk Ciosek 3215
    ›    Michał Pazek 250
     Rada Gminy 2334
    ›    2013 1201
    ›    2014 841
    ›    2014 koniec kadencji 949
    ›    2014 Nowa Rada 1006
    ›    2015 885
    ›    2016 786
    ›    2017 465
    ›    2018 317
    ›    2018 koniec kadencji 332
    ›    2018 Nowa Rada 296
    ›    2019 126
     Urząd 3941
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5143
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1677
   Redakcja Biuletynu 2740
   Zgromadzenia 919
   Transmisja Obrad Rady Gminy 336
RODO
   Klauzule 3
Łączna liczba odwiedzin:977071