Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN794271
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ83538
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 83538
   Godziny urzędowania 5106
   Organizacja urzędu 5890
   Struktura organizacyjna 4753
   Aktualności 25595
   Galeria zdjęć 9178
Organy
   Wójt Gminy 5364
     Kompetencje 1391
     Kontakt 1500
     Dyżury 1144
     Sprawozdania Wójta Gminy 3819
    ›    Rok 2011 765
    ›    Rok 2012 612
    ›    Rok 2013 462
     Zarządzenia 5808
    ›    ROK 2008 55
    ›    ROK 2007 55
    ›    ROK 2009 36
    ›    ROK 2010 38
    ›    ROK 2011 37
    ›    ROK 2012 36
    ›    ROK 2013 37
    ›    ROK 2014 40
    ›    ROK 2015 44
    ›    ROK 2016 47
    ›    ROK 2017 73
     Decyzje i inne akty administracyjne 1198
   Sekretarz 4060
   Skarbnik 3188
   Rada Gminy 3907
     Przewodniczący Rady 1665
     Skład Rady 2138
     Regulamin 978
     Kompetencje 980
     Sesje, posiedzenia 1421
    ›    Kalendarium 1274
    ›    Najbliższa sesja 1552
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1175
   Komisje Rady 2740
     Komisja Budżetu i Finansów 1094
    ›    Skład osobowy 690
    ›    Plan pracy i sprawozdania 819
     Komisja Rewizyjna 1028
    ›    Skład osobowy 547
    ›    Plan pracy i sprawozdania 911
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 925
    ›    Skład osobowy 660
    ›    Plan pracy i sprawozdania 960
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 8816
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 200
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 250
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 195
    ›    Wydział Prawny 155
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 198
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 207
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 176
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 190
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 202
    ›    Wydział Lokalowy 192
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 212
    ›    Wydział Edukacji 238
    ›    Straż Miejska 220
    ›    Referat Księgowości 193
    ›    Referat Podatków 201
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 250
    ›    Referat Drogownictwa 231
    ›    Referat Informatyki 220
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 242
   Urząd Stanu Cywilnego 3141
     Kierownik USC 2830
    ›    Zawieranie małżeństw 580
    ›    Rejestracja zgonów 525
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 585
     Dowody osobiste 1295
     Ewidencja ludności 1661
   Samodzielne stanowiska 2630
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1473
Prawo Lokalne
   Statut 3764
   Regulamin 2257
   Uchwały 3004
     Rok 2017 253
    ›    I kwartał 430
    ›    II Kwartał 109
    ›    III kwartał 80
    ›    IV Kwartał 46
     Rok 2016 414
    ›    I kwartał 401
    ›    II kwartał 243
    ›    III kwartał 313
    ›    IV kwartał 948
     Rok 2015 665
    ›    I kwartał 663
    ›    II kwartał 462
    ›    III kwartał 787
    ›    IV kwartał 924
     Rok 2014 501
    ›    I kwartał 638
    ›    II kwartał 669
    ›    III kwartał 418
    ›    IV kwartał 832
     Rok 2013 805
    ›    I kwartał 1132
    ›    II kwartał 974
    ›    III kwartał 454
    ›    IV kwartał 1128
     Rok 2012 665
    ›    I kwartał 968
    ›    II kwartał 1055
    ›    III kwartał 611
    ›    IV kwartał 1350
    ›    II kwartał 3653
    ›    I kwartał 1021
     Rok 2011 813
    ›    III kwartał 708
    ›    IV kwartał 1833
     rok 2010 703
    ›    I kwartał 1714
    ›    II kwartał 1089
    ›    III kwartał 480
    ›    IV kwartał 1450
    ›    I kwartał 1133
     rok 2009 772
    ›    II kwartał 2308
    ›    III kwartał 1367
    ›    IV kwartał 2132
     rok 2008 901
    ›    I kwartał 1884
    ›    II kwartał 490
    ›    III kwartał 776
    ›    IV kwartał 1641
     rok 2007 892
    ›    I kwartał 1741
    ›    II kwartał 1814
     rok 2006 805
    ›    I kwartał 724
    ›    II kwartał 1239
    ›    III kwartał 988
    ›    IV kwartał 1625
     Rok 2005 949
    ›    I Kwartał 1779
    ›    II kwartał 1526
     Rok 2004 880
    ›    IV Kwartał 756
    ›    II Kwartał 557
     Rok 2003 853
    ›    I Kwartał 604
    ›    II Kwartał 674
    ›    III Kwartał 545
    ›    IV Kwartał 532
     Rok 2002 774
    ›    I Kwartał 461
    ›    II Kwartał 442
    ›    III Kwartał 424
    ›    IV Kwartał 432
     Rok 2001 852
    ›    I kwartał 380
    ›    II kwartał 407
   Podatki i opłaty lokalne 3480
     Podatek od nieruchomości 2509
     Podatek od środków transportowych 1869
     Podatek rolny 1992
     Podatek leśny 1055
     Podatek od posiadania psów 1037
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 924
     Opłata targowa 946
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 979
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 949
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1579
   Informacje Urzędu 3360
     Decyzje i inne akty administracyjne 1262
    ›    Rok 2003 453
    ›    Rok 2002 473
    ›    Rok 2004 386
    ›    Rok 2005 342
    ›    Rok 2006 347
    ›    Rok 2007 348
    ›    Rok 2008 472
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3543
   Strategia rozwoju 2753
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1375
   Zagospodarowanie przestrzenne 4508
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 607
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 741
     rok 2003 1017
     rok 2004 1349
     rok 2005 1636
     rok 2006 2471
     rok 2007 2079
     rok 2008 1248
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1831
     Rok 2014 2073
     ROK 2015 305
     Rok 2016 1289
     Rok 2017 409
   Gospodarka komunalna 33644
   Pozostałe 2723
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 684
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 635
   Zapytania ofertowe 3332
     Rok 2017 9897
     Rok 2016 2844
     Rok 2015 31376
   Ogłoszenia Przetargów 27288
     Rok 2017 9361
     Rok 2016 2495
     Rok 2015 34934
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 459
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 426
     Rok 2014 11265
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 2920
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 417
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 727
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 707
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 770
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 528
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 624
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 572
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 761
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 604
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1170
     Rok 2013 3645
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1067
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 597
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 706
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1075
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 874
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 767
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 802
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 861
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 778
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 789
     Rok 2012 6908
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1268
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3339
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 835
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 705
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1380
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1089
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1127
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 977
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1805
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 788
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 543
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1212
     Rok 2011 12490
     Rok 2010 22225
     Rok 2009 20688
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 190
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 134
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 106
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 86
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 102
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 94
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 107
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 151
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 53
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 51
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 59
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 66
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 44
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 98
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 113
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 89
    ›    Podział nieruchomości 104
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 121
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 188
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 60
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 66
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 47
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 58
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 51
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 50
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 119
     Zaświadczenia 182
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 101
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 94
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 94
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 97
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 96
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 106
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 209
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1279
   AZBEST 1434
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 673
   Podmioty gospodarcze 557
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2920
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7952
   Wybory Sejm i Senat 2015 7211
   Unia Europejska 3098
     RPO WŁ 2007 -2013 474
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 449
     PROW 2007 - 2013 493
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 576
     ZPORR 1032
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1791
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1878
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1621
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2203
     Rok 2017 39
     Rok 2016 22
     Rok 2015 15
     Rok 2014 1053
     Rok 2013 444
     Rok 2012 612
     Rok 2011 1441
   Ochrona Środowiska 3160
     Zarządzenia Wójta 908
    ›    2006 595
    ›    2007 476
     Uchwały Rady 850
    ›    2006 455
    ›    2007 383
     Ogłoszenia 1534
   WFOŚiGW Łódź 1101
     Rok 2014 249
     Rok 2013 433
     Rok 2012 595
   Ogłoszenia 20413
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 129
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 395
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 703
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3716
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1502
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 1982
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1989
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1518
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1143
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1553
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1242
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1678
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1659
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1622
   Jednostki organizacyjne 3430
     Gminny Ośrodek Kultury 1584
    ›    Kontakt 957
    ›    Statut 467
    ›    Regulamin 385
    ›    Struktura organizacyjna 552
    ›    Ewidencje i rejestry 450
    ›    Majątek 426
    ›    Dokumentacje kontroli 416
    ›    Budżet i inwestycje 476
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 455
    ›    Procedury 402
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1089
    ›    Kontakt 783
    ›    Kierownictwo 725
    ›    Statut 504
    ›    Regulamin 513
    ›    Struktura organizacyjna 487
    ›    Ewidencje i rejestry 513
    ›    Majątek 473
    ›    Dokumentacje kontroli 513
    ›    Budżet i inwestycje 541
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 553
    ›    Procedury 517
     Kluby sportowe 881
    ›    LKS "START" - Łubnice 712
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 610
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 459
   Oferty inwestycyjne 2815
     Infrastruktura 954
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 629
    ›    Stan elektryfikacji 566
    ›    Stan telefonizacji 526
    ›    Stan gospodarki komunalnej 560
    ›    Drogi 616
     Oferty 1341
   Rejestry i ewidencje 2708
     Rejestr skarg i wniosków 860
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 849
   Oświadczenia majątkowe 4577
     Wójt 1714
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1034
    ›    Henryk Ciosek 2447
     Rada Gminy 1797
    ›    2003 1444
    ›    2006 1579
    ›    2006-NOWA RADA 1600
    ›    2007 1413
    ›    2008 1478
    ›    2009 1596
    ›    2010 Koniec Kadencji 2149
    ›    201 0 Nowa Rada 1349
    ›    2011 1245
    ›    2012 1108
    ›    2013 859
    ›    Oświadczenia Majątkowe 370
    ›    2014 623
    ›    2014 koniec kadencji 657
    ›    2014 Nowa Rada 734
    ›    2015 597
    ›    2016 514
    ›    2017 119
     Urząd 3035
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4240
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1392
   Informacje nieudostępnione 2622
   Redakcja Biuletynu 2428
   Zgromadzenia 524