główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 117970
   Godziny urzędowania 6441
   Organizacja urzędu 8451
     Struktura organizacyjna 7172
     stanowiska w urzędzie 12110
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1829
     Kierownik USC 3988
    ›    Dowody osobiste 1843
    ›    Zawieranie małżeństw 1038
    ›    Rejestracja zgonów 915
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 1059
    ›    Ewidencja ludności 2361
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Łubnice 13
   Rejestry, ewidencje 307
     Urzędowy Rejestr Umów 147
     Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej 178
     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 76
   Aktualności 34916
   Jednostki organizacyjne 4368
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1676
    ›    Kontakt 1344
    ›    Kierownictwo 1266
     Oświata 198
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 259
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 245
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 627
     Gmina Biblioteka Publiczna 1629
    ›    Ewidencje i rejestry 768
Organy
   Wójt Gminy 7246
     Kompetencje 1810
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4332
    ›    Rok 2011 1433
    ›    Rok 2012 1237
    ›    Rok 2013 1073
    ›    Rok 2018 234
    ›    Rok 2019 497
    ›    Rok 2020 181
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 210
    ›    Rok 2019 568
    ›    Rok 2020 331
     Zarządzenia 6218
    ›    ROK 2008 531
    ›    ROK 2007 491
    ›    ROK 2009 483
    ›    ROK 2010 388
    ›    ROK 2011 387
    ›    ROK 2012 415
    ›    ROK 2013 425
    ›    ROK 2014 388
    ›    ROK 2015 457
    ›    ROK 2016 426
    ›    ROK 2017 521
    ›    Rok 2019 1800
    ›    Rok 2018 1749
    ›    Rok 2020 664
   Sekretarz 5350
   Skarbnik 4131
   Rada Gminy 5682
     Przewodniczący Rady 2317
     Skład Rady 3052
     Regulamin 1334
     Kompetencje 1358
     Sesje, posiedzenia Komisji 2306
    ›    Kalendarium 1837
    ›    Najbliższa sesja 3252
    ›    Najbliższa Komisja 1275
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1576
   Komisje Rady 3602
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1541
    ›    Skład osobowy 1185
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1692
     Komisja Rewizyjna 1414
    ›    Skład osobowy 978
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1831
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1328
    ›    Skład osobowy 1073
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1619
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 228
    ›    Skład osobowy 247
    ›    Plan pracy 223
   Sołectwa 474
     Sołtysi Gminy Łubnice 502
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 267
     Ogłoszenia sołeckie 214
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2751
   Statut 4543
   Projekty Uchwał 547
     Rok 2020 166
    ›    I kwartał 316
    ›    II kwartał 354
    ›    III kwartał 154
    ›    IV kwartał 148
     Rok 2019 331
    ›    I kwartał 965
    ›    II kwartał 659
    ›    III kwartał 402
    ›    IV kwartał 967
   Uchwały 6563
     Rok 2020 437
    ›    I kwartał 592
    ›    II kwartał 523
    ›    III kwartał 260
    ›    IV kwartał 198
     Rok 2019 1037
    ›    I kwartał 1732
    ›    II kwartał 1056
    ›    III kwartał 666
    ›    IV kwartał 1588
     Rok 2018 1513
    ›    I kwartał 1469
    ›    II kwartał 1074
    ›    III kwartał 1070
    ›    IV kwartał 2572
     Rok 2017 910
    ›    I kwartał 1347
    ›    II Kwartał 740
    ›    III kwartał 707
    ›    IV Kwartał 1444
     Rok 2016 882
    ›    I kwartał 1155
    ›    II kwartał 831
    ›    III kwartał 1234
    ›    IV kwartał 2098
     Rok 2015 1035
    ›    I kwartał 1368
    ›    II kwartał 865
    ›    III kwartał 1379
    ›    IV kwartał 1873
     Rok 2014 892
    ›    I kwartał 1321
    ›    II kwartał 1345
    ›    III kwartał 753
    ›    IV kwartał 1789
     Rok 2013 1133
    ›    I kwartał 1937
    ›    II kwartał 1825
    ›    III kwartał 838
    ›    IV kwartał 2179
     Rok 2012 948
    ›    I kwartał 1632
    ›    II kwartał 1703
    ›    III kwartał 1159
    ›    IV kwartał 2376
    ›    II kwartał 4453
    ›    I kwartał 1605
     Rok 2011 1138
    ›    III kwartał 1067
    ›    IV kwartał 2795
     rok 2010 1033
    ›    I kwartał 2422
    ›    II kwartał 1790
    ›    III kwartał 814
    ›    IV kwartał 2300
    ›    I kwartał 1690
     rok 2009 1078
    ›    II kwartał 3053
    ›    III kwartał 1951
    ›    IV kwartał 2908
     rok 2008 1234
    ›    I kwartał 2971
    ›    II kwartał 810
    ›    III kwartał 1335
    ›    IV kwartał 2737
     rok 2007 1195
    ›    I kwartał 2646
    ›    II kwartał 2783
     rok 2006 1049
    ›    I kwartał 1147
    ›    II kwartał 1949
    ›    III kwartał 1567
    ›    IV kwartał 2520
     Rok 2005 1251
    ›    I Kwartał 2626
    ›    II kwartał 2477
     Rok 2004 1183
    ›    IV Kwartał 1119
    ›    II Kwartał 887
     Rok 2003 1158
    ›    I Kwartał 1022
    ›    II Kwartał 1004
    ›    III Kwartał 846
    ›    IV Kwartał 888
     Rok 2002 1110
    ›    I Kwartał 749
    ›    II Kwartał 733
    ›    III Kwartał 823
    ›    IV Kwartał 748
     Rok 2001 1134
    ›    I kwartał 742
    ›    II kwartał 761
   Protokoły z sesji Rady Gminy 629
     2020 132
     2019 487
      2018 253
   Urzędowy wykaz ulic 629
   Podatki i opłaty lokalne 4729
     Podatek od nieruchomości 3494
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 170
     Podatek od środków transportowych 2307
     Podatek rolny 2567
     Podatek leśny 1376
     Opłata targowa 1285
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1926
    ›    Rok 2003 773
    ›    Rok 2002 740
    ›    Rok 2004 664
    ›    Rok 2005 604
    ›    Rok 2006 601
    ›    Rok 2007 593
    ›    Rok 2008 776
   Strategia rozwoju 3484
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1854
   Zagospodarowanie przestrzenne 5497
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1530
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 1779
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2361
    ›    rok 2006 2720
    ›    rok 2007 2427
    ›    rok 2005 1924
    ›    rok 2004 1930
    ›    rok 2003 1341
    ›    rok 2008 1589
    ›    Rok 2014 2679
    ›    ROK 2015 596
    ›    Rok 2016 2501
    ›    Rok 2017 1911
    ›    Rok 2018 1011
    ›    Rok 2019 714
     Zarządzenia, obwieszczenia 151
    ›    Rok 2020 129
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 7704
     Rok 2020 9726
     Rok 2019 17423
     Rok 2018 15504
     Rok 2017 12964
     Rok 2016 3329
     Rok 2015 36406
   Ogłoszenia Przetargów 33523
     Rok 2020 416
    ›    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice 85
     Rok 2019 15052
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 1989
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 607
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 523
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 549
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 282
     Rok 2018 25787
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 753
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 509
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 688
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 485
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 565
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 471
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 331
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 494
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 395
     Rok 2017 13243
     Rok 2016 3295
     Rok 2015 39410
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 779
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 763
     Rok 2014 11567
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3634
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 781
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 1073
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 1068
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1152
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 829
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 964
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 907
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1111
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 908
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1600
     Rok 2013 3975
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1411
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 899
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 971
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1399
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1247
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 1058
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1120
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1151
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1111
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1168
     Rok 2012 7200
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1619
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3983
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1205
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1073
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1959
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1570
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1569
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1340
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2336
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1186
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 873
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1607
     Rok 2011 13513
     Rok 2010 23378
     Rok 2009 21796
Druki do pobrania
   Wycięcie drzewa 375
   Deklaracja śmieci 306
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 163
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 180
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 163
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 182
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 187
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 164
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 171
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 197
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 171
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 136
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 125
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 145
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 139
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 121
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 169
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 175
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 127
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 179
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 180
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 204
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 196
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 190
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 181
    ›    Podział nieruchomości 191
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 205
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 179
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 190
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 194
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 174
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 169
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 143
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 154
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 123
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 133
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 133
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 135
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 233
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 173
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 175
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 172
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 177
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 167
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 178
    ›    opłata skarbowa 173
Ochrona Środowiska
   ODPADY 2549
   AZBEST 2157
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 612
   Ogłoszenia 5746
   WFOŚiGW Łódź 1672
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 168
Raport o stanie gminy
   Raport za rok 2019 159
   Raport za rok 2018. 327
   Audyt za Rok 2017-2018 290
Nieodpłatna Pomoc Prawna
   Informacje 132
Transmisja Obrad Rady Gminy
   Transmisje 454
   Klauzule 709
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1135
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019 937
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 676
   Wybory samorządowe 2018 6304
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8698
     Wybory Sejm i Senat 2015 7861
   Praca 23758
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r. 2051
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r 2304
   Inwestycje Unia Europejska 3747
      inwestycje Rok 2018 175
     ZPORR 1206
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2158
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2299
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1976
     Rok 2014 462
     Rok 2013 704
     Rok 2012 863
     PROW 2007 - 2013 833
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 958
     RPO WŁ 2007 -2013 756
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 757
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2706
     Rok 2020 61
     Rok 2019 149
     Rok 2018 186
     Rok 2017 264
     Rok 2016 213
     Rok 2015 206
     Rok 2014 1381
     Rok 2013 673
     Rok 2012 786
     Rok 2011 1687
   Organizacje pozarządowe 2512
     Kluby sportowe 1212
    ›    LKS "START" - Łubnice 1364
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 1021
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 1033
     Infrastruktura 1204
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1016
    ›    Stan elektryfikacji 837
    ›    Stan telefonizacji 805
    ›    Stan gospodarki komunalnej 848
    ›    Drogi 962
     Oferty 1552
   Oświadczenia majątkowe 6663
     Wójt 2450
    ›    Henryk Ciosek 3843
    ›    Michał Pazek 700
     Rada Gminy 2609
    ›    2013 1616
    ›    2014 1247
    ›    2014 koniec kadencji 1381
    ›    2014 Nowa Rada 1416
    ›    2015 1394
    ›    2016 1333
    ›    2017 678
    ›    2018 457
    ›    2018 koniec kadencji 496
    ›    2018 Nowa Rada 522
    ›    2019 499
    ›    2020 115
     Urząd 4977
    ›    2020 132
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 6979
    ›    2020 98
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1884
   Redakcja Biuletynu 2956
   Zgromadzenia 1119
RODO
   Klauzule 210
Petycje
   2020 195
   2019 245
Łączna liczba odwiedzin:1046035