artykuł nr 1

Rejestracji zgonów.

Wymagane dokumenty:

karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon, dowód osobisty osoby zmarłej