główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły wyników głosowania

artykuł nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza

artykuł nr 3

Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach

Załączniki:
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Łubnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 21 KB
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 26 KB
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radengo w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 193 KB
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborze do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na na dzień 21 października 2018r. 202 KB
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 138 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 18 września 2018r. 236 KB
Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 27 KB
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie 410 KB
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 134 KB
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 249 KB
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 223 KB
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia września 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji 142 KB
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 139 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Załączniki:
załącznik nr 2 110 KB
załącznik nr 1 110 KB
artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załączniki:
załącznik nr 1 141 KB