główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły wyników głosowania w obwodach

artykuł nr 2

Obwodowe Komisje Wyborcze

artykuł nr 3

Ogłoszenia

Załączniki:
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Sieradzu I 18 KB
Informacja dot. otwarcia lokali wyborczych w dniu 26 maj 2019r. 12 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Łubnice 105 KB
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie godziny, od której będzie mona udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 31 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 MB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego 50 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łubnice 115 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I 14 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 23 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I w sprawie podziału Gminy Łubnice na stłe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 203 KB
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Łubnice z dnia 04.03.2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r. 233 KB