artykuł nr 1

Uchwała nr XVII/120/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Łubnicach