artykuł nr 1

Sekretarz Urzędu Gminy

Ewa Borkowska

 tel. (62) 78 47 025 wew. 20

1.   Sekretarz przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2.   Pracownicy Urzędu przyjmują klientów w sprawach skarg
i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Referatowi Administracyjno-Organizacyjnemu Urzędu Gminy oraz stanowisku Biura Obsługi Rady.

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie
i ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego –Sekretarz Gminy Ewa Borkowska.