artykuł nr 1

Kadencja 2018 - 2023

 Sesje Rady Gminy w Łubnicach:

 • I Inauguracyjna Sesja RG - 19.11.2018r.
 • II Sesja RG - 03.12.2018r.
 • III Sesja RG - 28.12.2018r.
 • IV sesja RG - 28.01.2019r.
 • V sesja RG - 18.02.2019r.
 • VI sesja RG - 27.03.2019r.
 • VII sesja RG - 10.06.2019r.
 • VIII sesja RG - 28.06.2019r.
 • IX sesja RG - 30.09.2019r.
 • X sesja RG - 06.11.2019r.
 • XI sesja RG - 29.11.2019r.
 • XII nadzwyczajna sesja RG - 12.12.2019r.
 • XIII sesja RG - 30.12.2019r.
 • XIV sesja RG - 30.01.2020r.
 • XV sesja RG - 20.03.2020r.
 • XVI sesja RG - 27.05.2020r.
 • XVII sesja RG - 25.06.2020r.
 • XVIII sesja RG - 28.07.2020r.
 • XIX sesja RG - 27.10.2020r.
 • XX sesja RG - 24.11.2020r.
 • XXI sesja RG - 07.12.2020r.
 • XXII sesja RG - 29.12.2020r.
 • XXIII nadzwyczajna sesja RG - 03.02.2021r.
 • XXIV sesja RG - 30.03.2021r.
 • XXV sesja RG - 27.05.2021r.
 • XXVI sesja RG - 24.06.2021r.
 • XXVII sesja RG - 02.08.2021r.
 • XXVIII sesja RG - 30.09.2021r.
 • XXIX sesja RG - 26.11.2021r.
 • XXX sesja RG - 09.12.202r.
 • XXXI sesja RG - 27.12.2021r.
 • XXXII sesja RG - 28.02.2022r.
 • XXXIII sesja RG - 28.03.2022r.
 • XXXIV sesja RG - 31.05.2022r.
 • XXXV sesja RG - 23.06.2022r.
 • XXXVI sesja RG - 29.06.2022r.
 • XXXVII nadzwyczajna sesja RG - 04.08.2022r.
 • XXXVIII sesja RG - 08.09.2022r.
 • XXXIX nadzwyczajna sesja RG - 27.09.2022r.
 • XL nadzwyczajna sesja RG - 29.09.2022r.
 • XLI sesja RG - 29.11.2022r.
 • XLII sesja Rady Gminy - 08.12.2022r.
 • XLIII sesja Rady Gminy - 22.12.2022r.
 • XLIV sesja Rady Gminy - 16.02.2023r.
 • XLV sesja Rady Gminy - 24.03.2023r.
 • XLVI sesja Rady Gminy - 30.05.2023r.
 • XLVII sesja Rady Gminy - 30.06.2023r.
 • XLVIII sesja Rady Gminy - 28.09.2023r.

 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 20.03.2019r.
 • 13.05.2019r.
 • 25.06.2019r.
 • 15.10.2019r.
 • 04.11.2019r.
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 17.12.2019r.
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 22.01.2020r.
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 19.05.2020r.
 • 18.06.2020r.
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 07.08.2020r.
 • 27.08.2020r.
 • 16.09.2020r. - odwołane
 • 21.09.2020r. (wspólne)
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 06.10.2020r.
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)
 • 22.03.2021r. (wspólne)
 • 12.05.2021r.
 • 19.05.2021r. (wspólne)
 • 24.05.2021r.
 • 02.06.2021r. (wspólne)
 • 07.06.2021r.
 • 16.09.2021r. - odwołana
 • 22.09.2021r.
 • 20.10.2021r.
 • 27.10.2021r. (wspólne)
 • 19.11.2021r.
 • 22.11.2021r. (wspólne)
 • 16.12.2021r. (wspólne)
 • 17.12.2021r. (wspólne)
 • 07.02.2022r. (wspólne)
 • 22.03.2022r. (wspólne)
 • 17.03.2022r.
 • 21.04.2022r. - odwołane
 • 28.04.2022r.
 • 24.05.2022r.
 • 09.06.2022r.
 • 20.09.2022r. (wspólna)
 • 22.09.2022r.
 • 12.10.2022r.
 • 04.11.2022r. (wspólna)
 • 24.11.2022r. (wspólna)
 • 15.12.2022r. (wspólna)
 • 16.12.2022r. (wspólna)
 • 10.02.2023r. (wspólna)
 • 23.03.2023r. (wspólna)
 • 01.06.2023r.
 • 02.06.2023r.
 • 14.06.2023r.
 • 13.09.2023r.
 • 21.09.2023r. (wspólne)

 Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 15.06.2020r.
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 21.07.2020r.
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 28.09.2020r.
 • 05.10.2020r.
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)

 • 28.01.2021r.

 • 04.03.2021r.

 • 11.03.2021r.

 • 22.03.2021r. (wspólne)

 • 06.05.2021r.

 • 19.05.2021r. (wspólne)

 • 02.06.2021r. (wspólne)

 • 27.10.2021r. (wspólne)

 • 22.11.2021r. (wspólne)

 • 16.12.2021r. (wspólne)

 • 17.12.2021r. (wspólne)

 • 20.01.2022r.

 • 03.02.2022r.

 • 07.02.2022r. (wspólne)

 • 22.03.2022r. (wspólne)

 • 07.03.2022r.

 • 21.04.2022r.

 • 12.05.2022r.

 • 01.09.2022r.

 • 20.09.2022r. (wspólne)

 • 13.10.2022r.

 • 04.11.2022r. (wspólna)

 • 24.11.2022r. (wspólna)

 • 15.12.2022r. (wspólna)

 • 16.12.2022r. (wspólna)

 • 09.01.2023r.

 • 10.02.2023r. (wspólna)

 • 23.03.2023r. (wspólna)

 • 21.09.2023r. (wspólna)

 Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 27.12.2018r. 
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 13.02.2019r. 
 • 18.03.2019r.
 • 07.06.2019r.
 • 28.06.2019r.
 • 25.09.2019r.
 • 05.11.2019r.
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 12.12.2019r. 
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 30.12.2019r. 
 • 27.01.2020r.
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 21.09.2020r. (wspólne)
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)

 • 28.12.2020r.

 • 22.03.2021r. (wspólne)

 • 19.05.2021r. (wspólne)

 • 02.06.2021r. (wspólne)

 • 21.06.2021r. 

 • 26.07.2021r.

 • 27.09.2021r.

 • 27.10.2021r. (wspólne)

 • 22.11.2021r. (wspólne)

 • 07.12.2021r.

 • 16.12.2021r. (wspólne)

 • 17.12.2021r. (wspólne)

 • 22.12.2021r.

 • 07.02.2022r. (wspólne)

 • 22.03.2022r. (wspólne)

 • 27.05.2022r.

 • 21.06.2022r.

 • 02.09.2022r.

 • 20.09.2022r. (wspólne)

 • 04.11.2022r. (wspólna)

 • 24.11.2022r. (wspólna)

 • 06.12.2022r.

 • 15.12.2022r. (wspólna)

 • 16.12.2022r. (wspólna)

 • 19.12.2022r.

 • 10.02.2023r. (wspólna)

 • 23.03.2023r. (wspólna)

 • 23.05.2023r.

 • 27.06.2023r. 

 • 21.09.2023r. (wspólna)

 Posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa  Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 22.03.2019r.
 • 17.06.2019r.
 • 29.08.2019r.
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 22.06.2020r.
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 21.08.2020r.
 • 31.08.2020r.
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)
 • 22.03.2021r. (wspólne)
 • 19.05.2021r. (wspólne)
 • 02.06.2021r.(wspólne)
 • 22.06.2021r.
 • 10.08.2021r.
 • 30.08.2021r.
 • 27.10.2021r. (wspólne)
 • 22.11.2021r. (wspólne)
 • 16.12.2021r. (wspólne)
 • 17.12.2021r. (wspólne)   
 • 07.02.2022r. (wspólne)
 • 22.03.2022r. (wspólne)
 • 25.04.2022r.
 • 21.06.2022r.
 • 11.08.2022r.
 • 31.08.2022r.
 • 20.09.2022r. (wspólne)
 • 04.11.2022r. (wspólna)
 • 24.11.2022r. (wspólna)
 • 15.12.2022r. (wspólna)
 • 16.12.2022r. (wspólna)
 • 10.02.2023r. (wspólna)
 • 23.03.2023r. (wspólna)
 • 21.06.2023r.
 • 07.08.2023r.
 • 01.09.2023r.
 • 21.09.2023r. (wspólna)

Posiedzenia Komisji doraźnej ds. zamiany Statutu Gminy Łubnice:

 • 27.01.2022r.
 • 21.02.2022r.
artykuł nr 2

Kadencja 2014 - 2018

Sesje Rady Gminy w Łubnicach:

1 grudnia 2014 r. - I sesja RG

30 grudnia 2014 r. - II sesja RG

27 stycznia 2015 r. - III sesja RG

23 marca 2015r. - IV sesja RG

31 marca 2015 r. - V sesja RG

19 czerwca 2015 r. - VI sesja RG

17 lipca 2015 r. - VII sesja RG

25 września 2015 r. - VIII sesja RG

30 października 2015 r. - IX sesja RG

18 listopada 2015 r. - X sesja RG

22 grudnia 2015 r. - XI sesja RG

30 marca 2016 r. - XII sesja RG

22 czerwca 2016 r. - XIII sesja RG

13 lipca 2016 r. - XIV sesja RG

9 sierpnia 2016 r. - XV sesja RG

5 września 2016 r. - XVI sesja RG

28 września 2016 r. - XVII sesja RG

20 października 2016 r.-XVIII sesja RG

16 listopada 2016 r. - XIX sesja RG

30 listopada 2016 r. - XX sesja RG

28 grudnia 2016 r. - XXI sesja RG

30 stycznia 2017 r. - XXII sesja RG

18 luty 2017 r. - XXIII sesja RG

24 marca 2017 r. - XXIV sesja RG

12 czerwca 2017 r. - XXV sesja RG

30 czerwca 2017 r. - XXVI sesja RG

 

 

Komisja Rewizyjna: 

20 stycznia 2015 r. (W)

21 kwietnia 2015 r.

19 maja 2015 r.

15 września 2015 r. (W)

16 października 2015 r. (W)

24 listopada 2015 r.

7 grudnia 2015 r. (W)

15 grudnia 2015 r.

26 kwietnia 2016 r.

17 maja 2016 r.

10 października 2016 r. (W)

18 listopada 2016 r.

16 grudnia 2016 r.

27 grudnia 2016 r.

17 stycznia 2017 r. (W)

19 stycznia 2017 r. (W)

11 kwietnia 2017 r.

18 maja 2017 r.

 

 

Komisja Zdrowia:

20 stycznia 2015 r. (W)

27 luty 2015 r.

23 czerwca 2015 r.

31 sierpnia 2015 r.

16 października 2015 r. (W)

28 października 2015 r.

7 grudnia 2015 r. (W)

17 grudnia 2015 r.

16 marca 2016 r.

31 maja 2016 r.

21 czerwca 2016 r.

12 września 2016 r.

4 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

17 stycznia 2017 r. (W)

19 stycznia 2017 r. (W)

16 luty 2017 r.

7 kwietnia 2017 r.

20 czerwca 2017 r.

 

 

Komisja Budżetu

16 grudnia 2014 r.

20 stycznia 2015 r. (W)

18 marca 2015 r.

31 marca 2015 r.

16 lipca 2015 r.

15 września 2015 r. (W)

27 października 2015 r.

28 października 2015 r.

9 listopada 2015 r.

7 grudnia 2015 r. (W)

21 grudnia 2015 r.

21 marca 2016 r.

17 czerwca 2016 r.

8 lipca 2016 r.

5 sierpnia 2016 r.

20 września 2016 r.

10 października 2016 r. (W)

2 listopada 2016 r.

30 listopada 2016 r.

17 stycznia 2017 r. (W)

19 stycznia 2017 r. (W)

26 stycznia 2017 r.

20 marca 2017 r.

24 marca 2017 r.

26 maja 2017 r.

12 czerwca 2017 r.

29 czerwca 2017 r.

30 czerwca 2017 r.

artykuł nr 3

Kadencja 2010 - 2014

Sesje Rady Gminy w Łubnicach:

XXXVII sesja 30 stycznia 2014 r.

XXXVIII sesja 31 marca 2014 r.

XXXIX sesja 20 maja 2014 r.

XL sesja 17 czerwca 2014 r.

XLI sesja 15 października 2014 r.

XLII sesja 7 listopada 2014 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej:

1. 8 kwietnia 2014 r.

2. 30 maja 2014 r.

3. 8 lipca 2014 r.

4. 16 września 2014 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów:

1. 27 stycznia 2014 r.

2. 28 marca 2014 r.

3. 7 kwietnia 2014 r.

4. 15 maja 2014 r.

5. 12 czerwca 2014 r.

 6. 16 września 2014 r.

7. 10 października 2014 r.

8. 22 października 2014 r.

Posiedzenie Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Spraw Społecznych

1. 24 stycznia 2014 r.

2. 31 stycznia 2014 r.

3. 27 marca 2014 r.

4. 23 czerwca 2014 r.

5. 29 sierpnia 2014 r.