artykuł nr 1

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

KADENCJA 2018 - 2023

1. Pan Jan Musiałek  (przewodniczący)

2. Pan Grzegorz Machynia

3. Pan Tomasz Białek
 


Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy