artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.09.2022 r.

artykuł nr 2

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 20.09.2022 r.

artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - 02.09.2022 r.

artykuł nr 4

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 01.09.2022r.

artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej - 31.08.2022r.