artykuł nr 1

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 23.03.2023 r.

artykuł nr 2

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 10.02.2023 r.

artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.01.2023r.

artykuł nr 4

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - 19.12.2022 r.

artykuł nr 5

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 15.12.2022 r.