artykuł nr 1

41/2021 w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników UG w Łubnicach oraz dla dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych

artykuł nr 2

40/2021 w sprawie ogłoszenia dodatkowych dni wolnych od pracy Urzędu Gminy w Łubnicach

artykuł nr 3

39/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

artykuł nr 4

38/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony śrdowiska

artykuł nr 5

37/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia Inwentaryzacji rocznej