artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 08.09.2022r.

artykuł nr 2

Interpelacje/zapytania złożone na XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 08.09.2022r.

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2022r.

artykuł nr 4

Interpelacje/zapytania złożone na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2022r.

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2022r.

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019