artykuł nr 1

Statut Gminy Łubnice

artykuł nr 2

Statut Gminy Łubnice