artykuł nr 1

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy w Łubnicach w dniu 20 grudnia 2019r. na uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr VII/26/2011 z dnia 18 maja 2011r. roku w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wraz z odpowiedzią na skargę

artykuł nr 2

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

artykuł nr 3

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na rok 2020

artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029