artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2032

artykuł nr 3

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022

artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031