artykuł nr 1

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/203/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na 2022 rok

artykuł nr 2

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieruszowskiego

artykuł nr 3

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Chadryś na Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2030