artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022

artykuł nr 2

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2035

artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2023

artykuł nr 5

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów