artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dostępne kategorie:
Michał Pazek
Henryk Ciosek