artykuł nr 1

Prezes - Henryk Szynczewski

Z-ca Prezesa - Hieronim Szymanek

Sekretarz - Małgorzata Głowacka

Skarbnik - Adam Olek

Członek - Antoni Kostrzewa

Członek - Tomasz Merta

adres: Dzietrzkowice, ul. Tysiąclecia 57, 98 - 432 Łubnice