artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Rady Gminy w Łubnicach