artykuł nr 1

ZI.271.2.6.2019.AT - Dostawa opału dla jednostek...

ZI.271.2.6.2019.AT - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2020 - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 2

ZI.271.2.6.2019.AT - Dostawa opału dla jednostek...

ZI.271.2.6.2019.AT - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2020 - zapytanie ofertowe
artykuł nr 3

ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg...

ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - unieważnienie zapytania ofertowego
artykuł nr 4

ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg...

ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej
artykuł nr 5

ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg...

ZI.271.2.5.2019.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2019/2020 - zapytanie ofertowe