artykuł nr 1

ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia...

ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Łubnice (z miejsca zamieszkania) do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 2

ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia...

ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Łubnice (z miejsca zamieszkania) do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 3

ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia...

ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Łubnice (z miejsca zamieszkania) do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach - zapytanie ofertowe