artykuł nr 1

Kadencja 2018 - 2023

 Sesje Rady Gminy w Łubnicach:

 • I Inauguracyjna Sesja RG - 19.11.2018r.
 • II Sesja RG - 03.12.2018r.
 • III Sesja RG - 28.12.2018r.
 • IV sesja RG - 28.01.2019r.
 • V sesja RG - 18.02.2019r.
 • VI sesja RG - 27.03.2019r.
 • VII sesja RG - 10.06.2019r.
 • VIII sesja RG - 28.06.2019r.
 • IX sesja RG - 30.09.2019r.
 • X sesja RG - 06.11.2019r.
 • XI sesja RG - 29.11.2019r.
 • XII nadzwyczajna sesja RG - 12.12.2019r.
 • XIII sesja RG - 30.12.2019r.
 • XIV sesja RG - 30.01.2020r.
 • XV sesja RG - 20.03.2020r.
 • XVI sesja RG - 27.05.2020r.
 • XVII sesja RG - 25.06.2020r.
 • XVIII sesja RG - 28.07.2020r.
 • XIX sesja RG - 27.10.2020r.
 • XX sesja RG - 24.11.2020r.
 • XXI sesja RG - 07.12.2020r.
 • XXII sesja RG - 29.12.2020r.
 • XXIII nadzwyczajna sesja RG - 03.02.2021r.
 • XXIV sesja RG - 30.03.2021r.
 • XXV sesja RG - 27.05.2021r.
 • XXVI sesja RG - 24.06.2021r.
 • XXVII sesja RG - 02.08.2021r.
 • XXVIII sesja RG - 30.09.2021r.
 • XXIX sesja RG - 26.11.2021r.
 • XXX sesja RG - 09.12.202r.
 • XXXI sesja RG - 27.12.2021r.
 • XXXII sesja RG - 28.02.2022r.
 • XXXIII sesja RG - 28.03.2022r.
 • XXXIV sesja RG - 31.05.2022r.
 • XXXV sesja RG - 23.06.2022r.
 • XXXVI sesja RG - 29.06.2022r.
 • XXXVII nadzwyczajna sesja RG - 04.08.2022r.
 • XXXVIII sesja RG - 08.09.2022r.
 • XXXIX nadzwyczajna sesja RG - 27.09.2022r.

 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 20.03.2019r.
 • 13.05.2019r.
 • 25.06.2019r.
 • 15.10.2019r.
 • 04.11.2019r.
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 17.12.2019r.
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 22.01.2020r.
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 19.05.2020r.
 • 18.06.2020r.
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 07.08.2020r.
 • 27.08.2020r.
 • 16.09.2020r. - odwołane
 • 21.09.2020r. (wspólne)
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 06.10.2020r.
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)
 • 22.03.2021r. (wspólne)
 • 12.05.2021r.
 • 19.05.2021r. (wspólne)
 • 24.05.2021r.
 • 02.06.2021r. (wspólne)
 • 07.06.2021r.
 • 16.09.2021r. - odwołana
 • 22.09.2021r.
 • 20.10.2021r.
 • 27.10.2021r. (wspólne)
 • 19.11.2021r.
 • 22.11.2021r. (wspólne)
 • 16.12.2021r. (wspólne)
 • 17.12.2021r. (wspólne)
 • 07.02.2022r. (wspólne)
 • 17.03.2022r.
 • 21.04.2022r. - odwołane
 • 28.04.2022r.
 • 24.05.2022r.
 • 09.06.2022r.
 • 20.09.2022r. (wspólna)
 • 22.09.2022r.

 Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 15.06.2020r.
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 21.07.2020r.
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 28.09.2020r.
 • 05.10.2020r.
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)

 • 28.01.2021r.

 • 04.03.2021r.

 • 11.03.2021r.

 • 22.03.2021r. (wspólne)

 • 06.05.2021r.

 • 19.05.2021r. (wspólne)

 • 02.06.2021r. (wspólne)

 • 27.10.2021r. (wspólne)

 • 22.11.2021r. (wspólne)

 • 16.12.2021r. (wspólne)

 • 17.12.2021r. (wspólne)

 • 20.01.2022r.

 • 03.02.2022r.

 • 07.02.2022r. (wspólne)

 • 07.03.2022r.

 • 21.04.2022r.

 • 12.05.2022r.

 • 01.09.2022r.

 • 20.09.2022r. (wspólne)

 Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 27.12.2018r. 
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 13.02.2019r. 
 • 18.03.2019r.
 • 07.06.2019r.
 • 28.06.2019r.
 • 25.09.2019r.
 • 05.11.2019r.
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 12.12.2019r. 
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 30.12.2019r. 
 • 27.01.2020r.
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 21.09.2020r. (wspólne)
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)

 • 28.12.2020r.

 • 22.03.2021r. (wspólne)

 • 19.05.2021r. (wspólne)

 • 02.06.2021r. (wspólne)

 • 21.06.2021r. 

 • 26.07.2021r.

 • 27.09.2021r.

 • 27.10.2021r. (wspólne)

 • 22.11.2021r. (wspólne)

 • 07.12.2021r.

 • 16.12.2021r. (wspólne)

 • 17.12.2021r. (wspólne)

 • 22.12.2021r.

 • 07.02.2022r. (wspólne)

 • 27.05.2022r.

 • 21.06.2022r.

 • 02.09.2022r.

 • 20.09.2022r. (wspólne)

 Posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa  Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej:

 • 26.11.2018r. (wspólne)
 • 20.12.2018r. (wspólne)
 • 21.12.2018r. (wspólne)
 • 22.01.2019r. (wspólne)
 • 22.03.2019r.
 • 17.06.2019r.
 • 29.08.2019r.
 • 27.11.2019r. (wspólne)
 • 27.12.2019r. (wspólne)
 • 19.03.2020r. (wspólne)
 • 19.06.2020r. (wspólne)
 • 22.06.2020r.
 • 22.07.2020r. (wspólne)
 • 21.08.2020r.
 • 31.08.2020r.
 • 24.09.2020r. (wspólne)
 • 21.10.2020r. (wspólne)
 • 20.11.2020r. (wspólne)
 • 23.11.2020r. (wspólne)
 • 30.11.2020r. (wspólne)
 • 09.12.2020r. (wspólne)
 • 14.12.2020r. (wspólne)
 • 15.12.2020r. (wspólne)
 • 22.03.2021r. (wspólne)
 • 19.05.2021r. (wspólne)
 • 02.06.2021r.(wspólne)
 • 22.06.2021r.
 • 10.08.2021r.
 • 30.08.2021r.
 • 27.10.2021r. (wspólne)
 • 22.11.2021r. (wspólne)
 • 16.12.2021r. (wspólne)
 • 17.12.2021r. (wspólne)   
 • 07.02.2022r. (wspólne)
 • 25.04.2022r.
 • 21.06.2022r.
 • 11.08.2022r.
 • 31.08.2022r.
 • 20.09.2022r. (wspólne)

Posiedzenia Komisji doraźnej ds. zamiany Statutu Gminy Łubnice:

 •  27.01.2022r.
 • 21.02.2022r.
 • 31.03.2022r.