artykuł nr 1

40/2022 w sprawie użyczenia działki nr 1456 położonej w obrębie wsi Wójcin na okres 10 lat