artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 08.09.2022r.