artykuł nr 1

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łubnicach nr XL/209/2018 z dnia 16 października 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice