artykuł nr 1

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2023