artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022