artykuł nr 1

w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice położonej w obrębie wsi Wójcin oznaczonej Nr działki 2509 o pow. 0,0743ha