artykuł nr 1

Zarządzenie 30/2022 z dnia 31.08.2022 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łubnice na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej