Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-12-02 11:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 46/2022 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty dodatku elektrycznego
Wykonanie: Ewa Borkowska
Data: 2022-12-02 11:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: 46/2022 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty dodatku elektrycznego
Wykonanie: Ewa Borkowska
Data: 2022-12-02 11:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.
Wykonanie: Ewa Borkowska
Data: 2022-12-01 16:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - uchwała odrzucona .
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwały
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2023
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2022 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2023
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2022 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjnym przy ulicy gen. Sikorskiego 102 w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2035.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekty uchwał
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2022-12-01 16:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2035
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek