główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-07-30 14:45
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2021
Wykonanie: Kamil Barczok
2. Data: 2021-07-30 14:45
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2021
Wykonanie: Kamil Barczok
3. Data: 2021-07-30 14:43
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 07/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na rok 2021
Wykonanie: Kamil Barczok
4. Data: 2021-07-30 14:43
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 07/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na rok 2021
Wykonanie: Kamil Barczok
5. Data: 2021-07-30 14:41
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 08/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2021 rok
Wykonanie: Kamil Barczok
6. Data: 2021-07-30 14:40
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 08/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2021 rok
Wykonanie: Kamil Barczok
7. Data: 2021-07-30 14:39
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020
Wykonanie: Kamil Barczok
8. Data: 2021-07-30 14:37
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
Wykonanie: Kamil Barczok
9. Data: 2021-07-30 14:37
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wykonanie: Kamil Barczok
10. Data: 2021-07-30 14:36
Dział: Organy » Skarbnik » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wykonanie: Kamil Barczok
11. Data: 2021-07-22 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekty uchwał
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
12. Data: 2021-07-22 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
13. Data: 2021-07-22 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
14. Data: 2021-07-22 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łubnice na lata 2021 - 2025
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
15. Data: 2021-07-22 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łubnice na lata 2021 - 2025
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
16. Data: 2021-07-22 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łubnice na lata 2021 - 2025
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
17. Data: 2021-07-22 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
18. Data: 2021-07-22 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
19. Data: 2021-07-22 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
20. Data: 2021-07-22 13:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 02.08.2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano porządek sesji
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
21. Data: 2021-07-22 13:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: XXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 02.08.2021 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
22. Data: 2021-07-21 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21.07.2021 r., znak:RI.6733.1.1.2021
Wykonanie: Aleksandra Strąg
23. Data: 2021-07-21 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21.07.2021 r., znak:RI.6733.1.1.2021
Wykonanie: Aleksandra Strąg
24. Data: 2021-07-21 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dani 21.07.2021 r. znak: RI.6733.1.2.2021
Wykonanie: Aleksandra Strąg
25. Data: 2021-07-21 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » Zarządzenia, obwieszczenia » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dani 21.07.2021 r. znak: RI.6733.1.2.2021
Wykonanie: Aleksandra Strąg
26. Data: 2021-07-21 12:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Kalendarium
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2018 - 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano daty posiedzeń
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
27. Data: 2021-07-21 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.2.2.2021.AT - Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Łubnice oraz jednostek organizacyjnych na okres trzech lat - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak
28. Data: 2021-07-21 12:31
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa Komisja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - 26.07.2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano porządek
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
29. Data: 2021-07-21 12:31
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje, posiedzenia Komisji » Najbliższa Komisja
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - 26.07.2021 r.
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
30. Data: 2021-07-19 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: ZI.271.2.2.2021.AT - Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Łubnice oraz jednostek organizacyjnych na okres trzech lat - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Andrzej Trzeciak