główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 125070
   Godziny urzędowania 6691
   Organizacja urzędu 8889
     Struktura organizacyjna 7416
     stanowiska w urzędzie 13243
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1933
     Kierownik USC 4269
    ›    Dowody osobiste 1971
    ›    Zawieranie małżeństw 1162
    ›    Rejestracja zgonów 1018
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 1168
    ›    Ewidencja ludności 2605
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Łubnice 91
   Rejestry, ewidencje 526
     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 145
   Aktualności 38332
   Jednostki organizacyjne 4597
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1854
    ›    Kontakt 1489
    ›    Kierownictwo 1378
     Oświata 320
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 528
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 483
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 1733
     Gmina Biblioteka Publiczna 1751
    ›    Ewidencje i rejestry 879
Organy
   Wójt Gminy 7737
     Kompetencje 1881
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4439
    ›    Rok 2013 1292
    ›    Rok 2018 327
    ›    Rok 2019 730
    ›    Rok 2020 411
    ›    Rok 2021 67
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 298
    ›    Rok 2019 793
    ›    Rok 2020 772
    ›    Rok 2021 117
     Zarządzenia 6335
    ›    Rok 2019 2634
    ›    Rok 2018 2800
    ›    Rok 2020 1420
    ›    Rok 2021 290
   Sekretarz 5569
   Skarbnik 4383
     Opinie RIO 14
     Budżet 34
     Zarządzenia 15
   Rada Gminy 6110
     Przewodniczący Rady 2451
     Skład Rady 3238
     Regulamin 1409
     Kompetencje 1444
     Sesje, posiedzenia Komisji 2549
    ›    Kalendarium 1990
    ›    Najbliższa sesja 4191
    ›    Najbliższa Komisja 2256
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1664
   Komisje Rady 3732
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1620
    ›    Skład osobowy 1272
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2012
     Komisja Rewizyjna 1490
    ›    Skład osobowy 1095
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2163
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1403
    ›    Skład osobowy 1165
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1880
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 307
    ›    Skład osobowy 329
    ›    Plan pracy 303
   Sołectwa 669
     Sołtysi Gminy Łubnice 784
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 389
     Ogłoszenia sołeckie 283
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2793
   Statut 4703
   Projekty Uchwał 715
     Rok 2021 68
    ›    I kwartał 149
    ›    II kwartał 114
    ›    III kwartał 57
    ›    IV kwartał 47
     Rok 2020 267
    ›    I kwartał 493
    ›    II kwartał 654
    ›    III kwartał 244
    ›    IV kwartał 703
     Rok 2019 394
    ›    I kwartał 1369
    ›    II kwartał 910
    ›    III kwartał 592
    ›    IV kwartał 1404
   Uchwały 7302
     Rok 2021 169
    ›    I kwartał 332
    ›    II kwartał 179
    ›    III kwartał 58
    ›    IV kwartał 62
     Rok 2020 813
    ›    I kwartał 898
    ›    II kwartał 962
    ›    III kwartał 404
    ›    IV kwartał 1295
     Rok 2019 1158
    ›    I kwartał 2195
    ›    II kwartał 1387
    ›    III kwartał 919
    ›    IV kwartał 2095
     Rok 2018 1604
    ›    I kwartał 1749
    ›    II kwartał 1364
    ›    III kwartał 1341
    ›    IV kwartał 3169
     Rok 2017 980
    ›    I kwartał 1654
    ›    II Kwartał 924
    ›    III kwartał 912
    ›    IV Kwartał 1791
     Rok 2016 955
    ›    I kwartał 1431
    ›    II kwartał 1042
    ›    III kwartał 1529
    ›    IV kwartał 2388
     Rok 2015 1130
    ›    I kwartał 1627
    ›    II kwartał 950
    ›    III kwartał 1566
    ›    IV kwartał 2292
     Rok 2014 958
    ›    I kwartał 1567
    ›    II kwartał 1612
    ›    III kwartał 837
    ›    IV kwartał 2104
     Rok 2013 1216
    ›    I kwartał 2174
    ›    II kwartał 2119
    ›    III kwartał 911
    ›    IV kwartał 2516
     Rok 2012 1025
    ›    I kwartał 1881
    ›    II kwartał 1940
    ›    III kwartał 1332
    ›    IV kwartał 2774
    ›    II kwartał 4755
    ›    I kwartał 1796
     Rok 2011 1202
    ›    III kwartał 1145
    ›    IV kwartał 3149
     rok 2010 1099
    ›    I kwartał 2667
    ›    II kwartał 2050
    ›    III kwartał 895
    ›    IV kwartał 2620
    ›    I kwartał 1890
     rok 2009 1150
    ›    II kwartał 3311
    ›    III kwartał 2125
    ›    IV kwartał 3150
     rok 2008 1310
    ›    I kwartał 3418
    ›    II kwartał 902
    ›    III kwartał 1520
    ›    IV kwartał 3196
     rok 2007 1271
    ›    I kwartał 3018
    ›    II kwartał 3143
     rok 2006 1113
    ›    I kwartał 1233
    ›    II kwartał 2217
    ›    III kwartał 1747
    ›    IV kwartał 2825
     Rok 2005 1321
    ›    I Kwartał 2927
    ›    II kwartał 2832
     Rok 2004 1249
    ›    IV Kwartał 1216
    ›    II Kwartał 969
     Rok 2003 1218
    ›    I Kwartał 1096
    ›    II Kwartał 1088
    ›    III Kwartał 923
    ›    IV Kwartał 974
     Rok 2002 1179
    ›    I Kwartał 829
    ›    II Kwartał 816
    ›    III Kwartał 928
    ›    IV Kwartał 829
     Rok 2001 1205
    ›    I kwartał 823
    ›    II kwartał 848
   Protokoły z sesji Rady Gminy 789
     2021 42
     2020 346
     2019 668
      2018 323
   Urzędowy wykaz ulic 764
   Podatki i opłaty lokalne 5093
     Podatek od nieruchomości 3761
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 276
     Podatek od środków transportowych 2428
     Podatek rolny 2682
     Podatek leśny 1448
     Opłata targowa 1376
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 2137
    ›    Rok 2003 833
    ›    Rok 2002 793
    ›    Rok 2004 718
    ›    Rok 2005 659
    ›    Rok 2006 656
    ›    Rok 2007 650
    ›    Rok 2008 825
   Strategia rozwoju 3630
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1943
   Zagospodarowanie przestrzenne 5736
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 1848
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2172
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2504
    ›    rok 2006 2817
    ›    rok 2007 2521
    ›    rok 2005 2010
    ›    rok 2004 2031
    ›    rok 2003 1431
    ›    rok 2008 1682
    ›    Rok 2014 2875
    ›    ROK 2015 689
    ›    Rok 2016 3079
    ›    Rok 2017 2403
    ›    Rok 2018 1280
    ›    Rok 2019 916
     Zarządzenia, obwieszczenia 257
    ›    Rok 2020 227
    ›    Rok 2021 94
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 8665
     Rok 2021 9427
     Rok 2020 14298
     Rok 2019 17868
     Rok 2018 15768
     Rok 2017 13076
     Rok 2016 3503
     Rok 2015 37237
   Ogłoszenia Przetargów 34644
     Rok 2020 10716
    ›    ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice 320
    ›    ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł 187
     Rok 2019 17989
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 2233
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 724
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 625
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 654
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 386
     Rok 2018 25889
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 845
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 587
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 890
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 569
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 640
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 554
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 417
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 591
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 483
     Rok 2017 13329
     Rok 2016 3456
     Rok 2015 40213
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 850
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 845
     Rok 2014 11654
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3838
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 903
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 1152
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 1158
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1236
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 912
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 1053
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 991
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1224
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 988
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1719
     Rok 2013 4083
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1512
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 985
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 1067
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1487
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1321
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 1132
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1204
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1235
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1202
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1248
     Rok 2012 7271
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1698
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 4179
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1289
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1161
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 2172
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1685
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1687
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1418
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2468
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1279
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 961
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1685
     Rok 2011 13993
     Rok 2010 23990
     Rok 2009 22307
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 141
Druki do pobrania
   Wycięcie drzewa 463
   Deklaracja śmieci 483
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 213
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 227
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 210
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 235
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 238
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 217
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 221
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 254
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 218
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 189
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 181
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 194
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 188
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 176
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 218
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 229
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 176
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 227
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 235
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 262
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 257
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 247
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 241
    ›    Podział nieruchomości 253
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 270
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 235
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 251
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 240
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 225
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 215
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 198
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 208
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 177
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 192
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 187
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 190
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 332
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 231
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 228
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 227
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 235
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 215
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 227
    ›    opłata skarbowa 232
Ochrona Środowiska
   ODPADY 2969
   AZBEST 2382
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 862
   Rejestr Działalności Regulowanej 150
   Ogłoszenia 7243
   WFOŚiGW Łódź 1824
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 289
Raport o stanie gminy
   Raport za rok 2020 78
   Raport za rok 2019 311
   Raport za rok 2018. 457
   Audyt za Rok 2017-2018 404
Nieodpłatna Pomoc Prawna
   Informacje 239
Transmisja Obrad Rady Gminy
   Transmisje 1157
   Klauzule 870
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8905
     Wybory Sejm i Senat 2015 7970
   Praca 24421
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2021r. 776
      inwestycje Rok 2018 255
     ZPORR 1262
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2242
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2395
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 2056
     Rok 2014 552
     Rok 2013 778
     Rok 2012 926
     PROW 2007 - 2013 907
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 1044
     RPO WŁ 2007 -2013 836
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 865
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2815
     Rok 2021 24
     Rok 2020 130
     Rok 2019 223
     Rok 2018 246
     Rok 2017 329
     Rok 2016 275
     Rok 2015 264
     Rok 2014 1438
     Rok 2013 733
     Rok 2012 845
     Rok 2011 1751
   Organizacje pozarządowe 2669
     Kluby sportowe 1306
    ›    LKS "START" - Łubnice 1475
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 1139
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 5269
     Infrastruktura 1239
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1077
    ›    Stan elektryfikacji 891
    ›    Stan telefonizacji 855
    ›    Stan gospodarki komunalnej 909
    ›    Drogi 1054
     Oferty 1580
   Oświadczenia majątkowe 7164
     Wójt 2609
    ›    Henryk Ciosek 4166
    ›    Michał Pazek 947
     Rada Gminy 2863
    ›    2013 1872
    ›    2014 1513
    ›    2014 koniec kadencji 1620
    ›    2014 Nowa Rada 1708
    ›    2015 1677
    ›    2016 1777
    ›    2017 792
    ›    2018 582
    ›    2018 koniec kadencji 607
    ›    2018 Nowa Rada 627
    ›    2019 672
    ›    2020 437
    ›    2021 195
     Urząd 5507
    ›    2020 364
    ›    2021 42
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 7538
    ›    2020 234
    ›    2021 35
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1994
   Redakcja Biuletynu 3057
   Zgromadzenia 1205
   Deklaracja dostępności 224
RODO
   Klauzule 341
Petycje
   2021 126
   2020 305
   2019 344
Pomoc Publiczna
   Sprawozdania z pomocy publicznej 64
     2020 39
Łączna liczba odwiedzin:1153740