Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 138934
   Godziny urzędowania 7188
   Organizacja urzędu 9733
     Struktura organizacyjna 7816
     stanowiska w urzędzie 15420
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2111
     Kierownik USC 4905
    ›    Dowody osobiste 2162
    ›    Zawieranie małżeństw 1384
    ›    Rejestracja zgonów 1201
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 1361
    ›    Ewidencja ludności 3216
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Łubnice 259
   Rejestry, ewidencje 901
     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 273
   Aktualności 43004
   Jednostki organizacyjne 5085
     Ośrodek Pomocy Społecznej 2098
    ›    Kontakt 1752
    ›    Kierownictwo 1549
     Oświata 526
    ›    Zespół Szkół w Wójcinie 1076
    ›    Zespół Szkół w Dzietrzkowicach 1270
    ›    Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach 4396
     Gmina Biblioteka Publiczna 2012
    ›    Ewidencje i rejestry 1033
Organy
   Wójt Gminy 8704
     Kompetencje 2074
     Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy 4605
    ›    Rok 2013 1651
    ›    Rok 2018 487
    ›    Rok 2019 1113
    ›    Rok 2020 788
    ›    Rok 2021 396
    ›    Rok 2022 173
     Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje 495
    ›    Rok 2019 1181
    ›    Rok 2020 1384
    ›    Rok 2021 812
    ›    Rok 2022 428
     Zarządzenia 6564
    ›    Rok 2019 3990
    ›    Rok 2018 4485
    ›    Rok 2020 2826
    ›    Rok 2021 1549
    ›    Rok 2022 588
   Sekretarz 5975
   Skarbnik 4776
     Opinie RIO 260
     Budżet 874
     Zarządzenia 259
     Projekt Budżetu na 2022 rok 191
   Rada Gminy 6880
     Przewodniczący Rady 2686
     Skład Rady 3617
     Regulamin 1571
     Kompetencje 1603
     Sesje, posiedzenia Komisji 3199
    ›    Kalendarium 2573
    ›    Najbliższa sesja 5965
    ›    Najbliższa Komisja 4826
     Protokoły z sesji Rady Gminy 1089
    ›     2018 476
    ›    2019 1004
    ›    2020 687
    ›    2021 420
    ›    2022 222
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1841
   Komisje Rady 4174
     Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 1797
    ›    Skład osobowy 1483
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2513
     Komisja Rewizyjna 1707
    ›    Skład osobowy 1297
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2762
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 1567
    ›    Skład osobowy 1336
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2334
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 467
    ›    Skład osobowy 514
    ›    Plan pracy 450
   Sołectwa 985
     Sołtysi Gminy Łubnice 1183
     Rady Sołeckie Gminy Łubnice 585
     Ogłoszenia sołeckie 410
Prawo Lokalne
    ›    Regulamin 2879
   Statut 5064
   Projekty Uchwał 1079
     Rok 2022 147
    ›    I kwartał 436
    ›    II kwartał 255
    ›    III kwartał 246
    ›    IV kwartał 127
     Rok 2021 254
    ›    I kwartał 560
    ›    II kwartał 537
    ›    III kwartał 370
    ›    IV kwartał 450
     Rok 2020 396
    ›    I kwartał 865
    ›    II kwartał 1233
    ›    III kwartał 423
    ›    IV kwartał 1657
     Rok 2019 501
    ›    I kwartał 2050
    ›    II kwartał 1355
    ›    III kwartał 931
    ›    IV kwartał 2192
   Uchwały 8187
     Rok 2022 288
    ›    I kwartał 679
    ›    II kwartał 375
    ›    III kwartał 364
    ›    IV kwartał 221
     Rok 2021 578
    ›    I kwartał 949
    ›    II kwartał 829
    ›    III kwartał 652
    ›    IV kwartał 1287
     Rok 2020 1046
    ›    I kwartał 1318
    ›    II kwartał 1610
    ›    III kwartał 597
    ›    IV kwartał 2257
     Rok 2019 1333
    ›    I kwartał 2910
    ›    II kwartał 1921
    ›    III kwartał 1308
    ›    IV kwartał 2901
     Rok 2018 1773
    ›    I kwartał 2252
    ›    II kwartał 1891
    ›    III kwartał 1837
    ›    IV kwartał 4200
     Rok 2017 1124
    ›    I kwartał 2116
    ›    II Kwartał 1248
    ›    III kwartał 1255
    ›    IV Kwartał 2369
     Rok 2016 1096
    ›    I kwartał 1929
    ›    II kwartał 1404
    ›    III kwartał 2135
    ›    IV kwartał 2907
     Rok 2015 1264
    ›    I kwartał 2072
    ›    II kwartał 1113
    ›    III kwartał 1915
    ›    IV kwartał 3008
     Rok 2014 1108
    ›    I kwartał 2052
    ›    II kwartał 2076
    ›    III kwartał 1002
    ›    IV kwartał 2726
     Rok 2013 1372
    ›    I kwartał 2691
    ›    II kwartał 2690
    ›    III kwartał 1066
    ›    IV kwartał 3234
     Rok 2012 1155
    ›    I kwartał 2328
    ›    II kwartał 2416
    ›    III kwartał 1675
    ›    IV kwartał 3559
    ›    II kwartał 5348
    ›    I kwartał 2177
     Rok 2011 1352
    ›    III kwartał 1298
    ›    IV kwartał 3817
     rok 2010 1238
    ›    I kwartał 3135
    ›    II kwartał 2511
    ›    III kwartał 1079
    ›    IV kwartał 3192
    ›    I kwartał 2246
     rok 2009 1291
    ›    II kwartał 3812
    ›    III kwartał 2470
    ›    IV kwartał 3635
     rok 2008 1457
    ›    I kwartał 4256
    ›    II kwartał 1056
    ›    III kwartał 1864
    ›    IV kwartał 3994
     rok 2007 1403
    ›    I kwartał 3645
    ›    II kwartał 3799
     rok 2006 1253
    ›    I kwartał 1453
    ›    II kwartał 2684
    ›    III kwartał 2084
    ›    IV kwartał 3391
     Rok 2005 1463
    ›    I Kwartał 3503
    ›    II kwartał 3484
     Rok 2004 1394
    ›    IV Kwartał 1374
    ›    II Kwartał 1117
     Rok 2003 1343
    ›    I Kwartał 1252
    ›    II Kwartał 1245
    ›    III Kwartał 1087
    ›    IV Kwartał 1123
     Rok 2002 1316
    ›    I Kwartał 982
    ›    II Kwartał 967
    ›    III Kwartał 1073
    ›    IV Kwartał 966
     Rok 2001 1345
    ›    I kwartał 973
    ›    II kwartał 988
   Budżet 12
     rok 2023 10
    ›    Projekt budżetu 2023 13
    ›    Uchwały Budżetowe 4
   Urzędowy wykaz ulic 995
   Podatki i opłaty lokalne 5589
     Podatek od nieruchomości 4065
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 463
     Podatek od środków transportowych 2639
     Podatek rolny 2835
     Podatek leśny 1600
     Opłata targowa 1481
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 2346
   Zagospodarowanie przestrzenne 6125
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 2399
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2914
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 2764
    ›    rok 2006 2988
    ›    rok 2007 2670
    ›    rok 2005 2162
    ›    rok 2004 2209
    ›    rok 2003 1580
    ›    rok 2008 1843
    ›    Rok 2014 3251
    ›    ROK 2015 845
    ›    Rok 2016 4155
    ›    Rok 2017 3387
    ›    Rok 2018 1750
    ›    Rok 2019 1276
     Zarządzenia, obwieszczenia 484
    ›    Rok 2020 380
    ›    Rok 2021 883
    ›    Rok 2022 741
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 10226
     Rok 2022 3550
    ›    ZI.271.2.1.2022 - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Łubnicach w roku 2022 179
    ›    ZI.271.2.2.2022.AT - Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach oraz Zespole Szkół w Łubnicach 198
    ›    ZI.271.2.3.2022.KB - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 90
    ›    ZI.271.2.4.2022.AT - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na stołówkę szkolną w Dzietrzkowicach 128
    ›    ZI.271.2.5.2022.AT - Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Łubnice (z miejsca zamieszkania) do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach 56
    ›    ZI.271.2.6.2022.AGS - Dowóz gotowych posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 47
    ›    ZI.271.2.7.2022.AT - Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez wójta Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2022/2023 43
     Rok 2021 20016
     Rok 2020 15693
     Rok 2019 18381
     Rok 2018 16137
     Rok 2017 13243
     Rok 2016 3755
     Rok 2015 37504
   Ogłoszenia Przetargów 36829
     Rok 2022 3116
    ›    ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice 396
    ›    ZI.271.1.2.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice 420
    ›    ZI.271.1.3.2022 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dzietrzkowice, ul. Prosta i Polna 306
    ›    ZI.271.1.4.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice 625
    ›    ZI.271.1.5.2022 - Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice 191
    ›    ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin 251
    ›    ZI.271.1.1.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łubnice 466
     Rok 2021 3059
     Rok 2020 20813
    ›    ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice 489
    ›    ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł 326
     Rok 2019 21197
    ›    ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie 2618
    ›    ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m 947
    ›    ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m 808
    ›    ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice 824
    ›    ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice 574
     Rok 2018 26054
    ›    UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice 1012
    ›    UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m 752
    ›    UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 1280
    ›    UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek 725
    ›    UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg 798
    ›    UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m 722
    ›    UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 576
    ›    UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice 759
    ›    UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg 650
     Rok 2017 13492
     Rok 2016 3823
     Rok 2015 40431
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 990
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 1016
     Rok 2014 11799
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 4209
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 1084
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 1313
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 1304
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 1399
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 1084
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 1204
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 1146
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1420
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 1141
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1908
     Rok 2013 4261
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1682
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 1141
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 1235
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1651
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 1472
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 1283
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1364
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 1420
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 1368
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 1406
     Rok 2012 7408
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1884
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 4554
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1487
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1341
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 2553
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1901
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1892
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 1595
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 2728
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 1456
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 1135
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1865
     Rok 2011 14727
     Rok 2010 25000
     Rok 2009 23173
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 534
Druki do pobrania
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 2072
   Dodatek węglowy 155
   Wycięcie drzewa 703
   Deklaracja śmieci 781
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 333
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 337
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 324
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 353
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 364
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 349
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 356
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 394
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 347
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 305
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 302
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 317
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 304
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 294
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 347
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 358
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 293
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 338
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 370
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 390
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 377
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 374
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 371
    ›    Podział nieruchomości 372
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 399
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 360
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 376
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 361
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 344
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 335
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 329
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 356
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 310
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 324
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 316
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 307
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 568
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 353
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 339
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 344
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 357
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 324
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 348
    ›    opłata skarbowa 348
Ochrona Środowiska
   ODPADY 3635
   AZBEST 2733
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1372
   Rejestr Działalności Regulowanej 437
   Do pobrania 284
   Ogłoszenia 9339
   WFOŚiGW Łódź 2150
   Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 624
   Woda i kanalizacja 72
   Rejestr Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych 7
Strategia Gminy Łubnice 2022-2035
   Strategia - Uchwała 152
Raport o stanie gminy
   Raport za rok 2021 141
   Raport za rok 2020 391
   Raport za rok 2019 525
   Raport za rok 2018. 680
   Audyt za Rok 2017-2018 613
Nieodpłatna Pomoc Prawna
   Informacje 483
Transmisja Obrad Rady Gminy
   Transmisje 2737
   Klauzule 1107
Inne
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9284
     Wybory Sejm i Senat 2015 8187
   Praca 25771
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2021r. 2228
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2022 r. 393
      inwestycje Rok 2018 351
     ZPORR 1355
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 2388
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 2570
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 2215
     Rok 2014 640
     Rok 2013 878
     Rok 2012 1012
     PROW 2007 - 2013 995
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 1193
     RPO WŁ 2007 -2013 933
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 1020
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3029
     Rok 2021 137
     Rok 2020 229
     Rok 2019 327
     Rok 2018 353
     Rok 2017 449
     Rok 2016 389
     Rok 2015 375
     Rok 2014 1553
     Rok 2013 837
     Rok 2012 962
     Rok 2011 1865
   Organizacje pozarządowe 2925
     KONKURSY OFERT 95
     MAŁE GRANTY 114
    ›    2021r. 145
    ›    Informacje ogólne 123
     Kluby sportowe 1437
    ›    LKS "START" - Łubnice 2977
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 1358
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 5540
     Infrastruktura 1328
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1206
    ›    Stan elektryfikacji 1018
    ›    Stan telefonizacji 981
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1043
    ›    Drogi 1230
     Oferty 1662
   Oświadczenia majątkowe 8203
     Wójt 2935
    ›    Henryk Ciosek 4457
    ›    Michał Pazek 1413
     Rada Gminy 3363
    ›    2013 2344
    ›    2014 1981
    ›    2014 koniec kadencji 2076
    ›    2014 Nowa Rada 2193
    ›    2015 2215
    ›    2016 2453
    ›    2017 974
    ›    2018 776
    ›    2018 koniec kadencji 783
    ›    2018 Nowa Rada 848
    ›    2019 910
    ›    2020 643
    ›    2021 672
    ›    2022 219
     Urząd 6643
    ›    2020 585
    ›    2021 454
    ›    2022 76
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 8414
    ›    2020 455
    ›    2021 256
    ›    2022 46
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 2246
   Dla Turysty 173
   Redakcja Biuletynu 3271
   Zgromadzenia 1402
   Deklaracja dostępności 971
RODO
   Klauzule 554
Petycje
   2022 333
   2021 421
   2020 490
   2019 536
   Informacja o rozpatrzonych petycjach 35
Pomoc Publiczna
   Sprawozdania z pomocy publicznej 265
     2020 144
   2021 121
Ukraina
   Ukraina 133
Łączna liczba odwiedzin:1362288