artykuł nr 1

WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego do ściągnięcia ( pdf )

artykuł nr 2

Informacje ogólne

Do wydania dowodu osobistego należy przedłożyć:

- dwie aktualne jednakowe fotografie (lewy półprofil)

- odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński)

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

- na żądanie oragnu poświadczenie obywatelstwa polskiego.