artykuł nr 1

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej- Dorota Wejner

Pani Dorota Wejner - dyrektor

Adres: Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 98, 98-432 Łubnice
tel. 062 - 78 - 47 - 078
Dostępne kategorie:
Ewidencje i rejestry